Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom7 031 1578 195200 898349 06502 231 0920402 40788 4891 408 683112 81819 5901 511 17943 4710572 89690 5695 092--
Peňažné finančné inštitúcie2 583 76938482 16174 91001 374 447056 23423 981457 5452210323 62042 8160123 89123 942328--
Finančné inštitúcie iné ako PFI339 198265716 29900026 8193633 8640047 24900222 0212 34030--
Nefinančné spoločnosti430 8162579 09211 460061 691014 07613 027236 28869029 7360041 46413 913268--
Centrálna vláda 2)3 546 0547 500108 432252 8180704 1100284 19450 989676 577112 52819 5901 103 0606550183 24149 8594 460--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)131 320286423 578090 844021 0844564 409007 514002 2795155--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom602 1251642 69613 867070 949022 73210 262407 3361 64258547 5670019 3515 137356--
Peňažné finančné inštitúcie401 414281 2422 228039 179013 9033 714327 403406 680006 8562050--
Finančné inštitúcie iné ako PFI17 560518600003 8020323004 554007 7602600--
Nefinančné spoločnosti90 280594 005013 62806135 31360 8596301 209006333 94750--
Centrálna vláda 2)85 9331271 4446 058012 98603 85998218 7331 57558534 900004 086725306--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6 9380071505 15605552531800224001700--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom41 84775971-1 642019 45505 695-728173777-2 0648 935009 453822205--
Peňažné finančné inštitúcie24 537-430-8406 77004 549-159 17300335003 693116-3--
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 9260-19-180001 7560178004 517004 543-300--
Nefinančné spoločnosti1 5524-5331402 65905374-2 13363080019711950--
Centrálna vláda 2)821261 043-1 55205 4050-863-1 077-7 062714-2 0643 905001 015617166--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 750-130-30104 6210248-1017001700050-8--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom668 0891 6404 40044 878087 302056 37326 062274 5172 7410124 56912 010027 1648 072246--
Peňažné finančné inštitúcie261 1942481 4286 450041 005011 54414 635159 939161022112 010013 4913100--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 388001 0840003 86300000001 1063350--
Nefinančné spoločnosti110 9350925 511024 28004 5124 96664 323000001587 09210--
Centrálna vláda 2)285 6571 3922 88030 883020 292035 4436 23350 2552 5800124 3470012 409335236--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 9140095001 72501 011228000000000--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom481 41715457812 558032 415011 03510 176385 4444017 249007 6594 299131--
Peňažné finančné inštitúcie346 045281241 12708 65606 8133 659320 1484049005 396700--
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 366008530002 02400000002292600--
Nefinančné spoločnosti85 798004 003013 62306135 28358 29900000333 94410--
Centrálna vláda 2)45 0851274545 876010 13601 4159816 9970017 200002 00125121--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 12200699000170253000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 09484-72-55307 8740-2 425-1522 294-3690861001 42720931--
Peňažné finančné inštitúcie9 118-43-257301 7960-1 031125 96400-189002 798220--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4100-90002950000000-24500--
Nefinančné spoločnosti3 8290031402 6560535836500000-5618710--
Centrálna vláda 2)-3 570127185-54403 4220-1 697-512-4 035-36901 05000-1 070021--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-32500-3180003-10000000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom6 363 0696 555196 498304 18702 143 7900346 03462 4271 134 166110 07719 5901 386 61131 4610545 73282 4974 846--
Peňažné finančné inštitúcie2 322 57513680 73368 46001 333 442044 6909 346297 606600323 39930 8060110 40023 633328--
Finančné inštitúcie iné ako PFI332 810265715 21500022 9563633 8640047 24900220 9152 00430--
Nefinančné spoločnosti319 8822579 0005 949037 41109 5648 061171 96569029 7360041 3066 821258--
Centrálna vláda 2)3 260 3976 108105 552221 9350683 8180248 75144 756626 322109 94819 590978 7136550170 83249 5244 224--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)127 406286422 627089 119020 0732284 409007 514002 2795155--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom120 709102 1181 309038 534011 6978621 8921 63858530 3190011 692838225--
Peňažné finančné inštitúcie55 36901 1181 101030 52307 090557 255006 631001 4601350--
Finančné inštitúcie iné ako PFI14 1945170001 7780323004 554007 53100--
Nefinančné spoločnosti4 4825920500302 5606301 20900600340--
Centrálna vláda 2)40 848099018202 85002 444111 7361 57558517 700002 085700185--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 816001605 156038501800224001700--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom32 753-91 043-1 088011 58108 120-576-2 1211 146-2 0648 074008 026613174--
Peňažné finančné inštitúcie15 4190257-8704 97405 580-273 209005240089594-3--
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 8850-19-90001 4610178004 517004 788-300--
Nefinančné spoločnosti-2 2764-530030016-2 498630800253-6840--
Centrálna vláda 2)3 651-1858-1 00801 9830834-565-3 0271 083-2 0642 855002 085617145--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5 075-1301604 6210245017001700050-8--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt