Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom6 420 3235 794183 570344 51802 134 9940372 75093 0851 275 60196 13023 2571 403 77332 5890473 69882 4884 143--
Peňažné finančné inštitúcie2 400 90963172 78778 91601 314 146045 91723 398426 8222880283 85831 9340102 25420 877248--
Finančné inštitúcie iné ako PFI245 636225749 19500017 5215 17830 4590018 32800161 8542 52721--
Nefinančné spoločnosti343 5853388 5899 052051 739013 9919 549190 91325023 0970024 27812 377196--
Centrálna vláda 2)3 326 4334 752100 963242 2920702 7160276 11854 473622 60095 81723 2571 073 6536550183 39346 3143 665--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)103 760506575 063066 393019 2034874 807004 838001 91939313--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom381 7004554 36415 417063 630014 0229 190213 7111 66016540 4350015 8784 88758--
Peňažné finančné inštitúcie212 2441651 9092 655037 36103 9424 893152 483105 858002 5056380--
Finančné inštitúcie iné ako PFI17 8990109760001 809450120004 535009 933660--
Nefinančné spoločnosti67 54331853 07809 87804433 38445 398001 250002583 6680--
Centrálna vláda 2)80 1092872 2607 205015 06407 02231715 6701 65816528 734003 15751558--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 905001 50301 3270806146400057002600--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom39 6952121 949-776028 90506931 2913 88533149-1 777004 2301 145-80--
Peňažné finančné inštitúcie23 652561 244-636020 3220-7697754 455-270-1 00800-1 1974660--
Finančné inštitúcie iné ako PFI11 447010-3200082144821003 782006 455-580--
Nefinančné spoločnosti9 310-231082303 7800-1 453-815 736001 24000-3082650--
Centrálna vláda 2)-6 586180587-90504 26801 617160-6 36060149-5 83100-744472-80--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 8730077405350477-11330041002400--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom617 1311 1386 42750 742099 221063 33024 826229 1615 9360110 6768 581018 3135 854107--
Peňažné finančné inštitúcie264 5184371 8778 751074 88806 88919 529138 154158008 58105 761880--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 032002 6170002 10800000009663410--
Nefinančné spoločnosti77 94802783 646013 10203 4622 61449 354005001585 3290--
Centrálna vláda 2)265 2377014 27233 796010 806049 9872 55241 6535 7780110 6710011 40496107--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 396001 932042508841310000002400--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom269 75926479713 205018 45407 9078 729194 823144016 250005 8443 75029--
Peňažné finančné inštitúcie167 6421411751 62906 45103 4344 882148 736100002 304310--
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 576009750001 2950000000240660--
Nefinančné spoločnosti56 1600123 07807 13504433 38438 311000001433 6540--
Centrálna vláda 2)41 5981226106 02004 86802 6003177 776143016 250003 157029--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 784001 503000135146000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 107119-230-59303 5550-2 5128913 253-5750-1 30000-33938214--
Peňažné finančné inštitúcie4 41279-119-64802 5090-3927653 781-170000-1 397-870--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5950090000458000000078-310--
Nefinančné spoločnosti1 0510-5822801 0400-1 372-6277700000-25000--
Centrálna vláda 2)-3 65939-53-1 037060-1 151199-1 305-5580-1 30000982014--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)70800774000-55-11000000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 803 1914 656177 143293 77602 035 7730309 42068 2591 046 44090 19423 2571 293 09724 0070455 38576 6344 036--
Peňažné finančné inštitúcie2 136 39019470 91070 16501 239 258039 0283 869288 6681300283 85823 353096 49320 789248--
Finančné inštitúcie iné ako PFI239 604225746 57800015 4135 17830 4590018 32800160 8882 18621--
Nefinančné spoločnosti265 6373388 3115 406038 637010 5296 935141 55925023 0920024 1207 048196--
Centrálna vláda 2)3 061 1964 05196 691208 4960691 9100226 13151 921580 94790 03923 257962 9826550171 98946 2183 558--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)100 364506573 131065 968018 3193564 807004 838001 89539313--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom111 9411913 5672 212045 17606 11546118 8881 51616524 1850010 0341 13829--
Peňažné finančné inštitúcie44 603241 7341 025030 9100508113 747005 858002016080--
Finančné inštitúcie iné ako PFI15 3230102000514450120004 535009 69300--
Nefinančné spoločnosti11 3833173002 7430007 087001 25000115150--
Centrálna vláda 2)38 5111651 6501 185010 19604 42207 8941 51616512 48400051529--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 12100001 32706710400057002600--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom36 588942 179-183025 35003 205400632608149-477004 569764-94--
Peňažné finančné inštitúcie19 241-241 36312017 8130-37710674-100-1 008002005540--
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 852010-12200036344821003 782006 377-270--
Nefinančné spoločnosti8 259-23166-20502 7400-81-194 959001 24000-306-2350--
Centrálna vláda 2)-2 92814064013204 26202 768-39-5 055617149-4 53100-1 726472-94--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 165000053505320330041002400--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt