Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom6 511 7095 806189 051346 29502 152 1150376 97592 2021 307 17298 48421 8951 421 32635 6870485 43383 5574 167--
Peňažné finančné inštitúcie2 434 89569276 28378 74801 324 032047 21721 081436 4802620290 02435 0320103 99722 000278--
Finančné inštitúcie iné ako PFI256 324305819 21100017 7845 30030 7830020 73500169 4912 44031--
Nefinančné spoločnosti362 1543258 6539 560051 819013 97210 788204 20214022 9330027 60412 623195--
Centrálna vláda 2)3 351 2244 711102 884243 9730706 8080278 36054 556630 95698 20821 8951 082 6896550182 34646 1013 651--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)107 112466504 803069 456019 6424774 751004 945001 99639313--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom442 2042064 67714 962066 391015 15811 085277 6762 14114333 9440013 9504 21889--
Peňažné finančné inštitúcie280 365691 9023 266035 57005 2634 324219 7631006 284003 87212126--
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 790768910001 981851500773006 3832349--
Nefinančné spoločnosti67 58541 0043 70008 08708844 86044 0530027001 1323 8380--
Centrálna vláda 2)78 9771261 7655 584020 58006 5511 64813 3452 13114326 782002 5542554--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 486101 52102 154047924500078001000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom33 374-141 680-1 485016 13303 9171 0014 9561 069-1 7054 886003 52246918--
Peňažné finančné inštitúcie13 026-48924-18106 97508516201 804-190512001 4804126--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 4287633000694-2147500772003 46539--
Nefinančné spoločnosti10 340-12-3056401 0110924167 04600-181008635590--
Centrálna vláda 2)2 62741780-1 76006 28902 0575-4 3661 088-1 7053 75700-2 296-134-17--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 953-20-14101 8580223-19-30026001000--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom623 3351 2015 96548 926094 916061 18225 303242 8525 2100112 7698 652016 6686 102109--
Peňažné finančné inštitúcie259 2394951 7308 294069 00708 37316 796142 485133008 65203 868340--
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 778002 6590002 83800000009563260--
Nefinančné spoločnosti86 90601904 347014 86403 4453 49154 762005001455 6580--
Centrálna vláda 2)267 2707064 04532 009010 620045 6244 84345 6055 0780112 7640011 67585109--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 142001 618042509021730000002400--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom339 7691601 54113 337021 694010 26010 372259 124510015 000004 3584 08324--
Peňažné finančné inštitúcie237 81169952 25608 76305 1044 199215 8131000001 547340--
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 275008900001 98100000001702340--
Nefinančné spoločnosti61 09807813 47408 08708244 78439 27100000873 7900--
Centrálna vláda 2)35 636916655 19604 84402 1691 1444 040500015 000002 5542524--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 948001 521000182245000000000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 13050-518-1 83202 61101 5661 2644 772-3300-4070090584-3--
Peňažné finančné inštitúcie3 708-41-3-33601 7900939522789-9000028-220--
Finančné inštitúcie iné ako PFI92200460008870000000-1980--
Nefinančné spoločnosti5 0710-19536501 0950704022 70300000236080--
Centrálna vláda 2)-1 48791-320-1 7670-2740-3773301 280-3210-4070058-11-3--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-8400-1410004710000000000--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 888 3744 605183 086297 36902 057 1990315 79366 8991 064 32093 27421 8951 308 55827 0360468 76577 4554 058--
Peňažné finančné inštitúcie2 175 65619774 55370 45401 255 025038 8444 285293 9951290290 02426 3810100 12921 966278--
Finančné inštitúcie iné ako PFI249 546305816 55200014 9465 30030 7830020 73500168 5352 11431--
Nefinančné spoločnosti275 2483258 4635 213036 955010 5277 297149 44014022 9280027 4596 966195--
Centrálna vláda 2)3 083 9544 00698 839211 9650696 1880232 73649 713585 35193 13121 895969 9256550170 67146 0163 542--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)103 970466503 185069 031018 7403044 751004 945001 97239313--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom102 435463 1361 625044 69704 89871318 5521 63114318 944009 59213565--
Peňažné finančné inštitúcie42 55401 8071 009026 80701591253 950006 284002 3258726--
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 5157610000851500773006 21309--
Nefinančné spoločnosti6 486422322500060764 7820027001 045480--
Centrálna vláda 2)43 341341 100389015 73604 3825049 3051 63114311 782000030--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 53810002 1540297000078001000--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom25 244-642 198347013 52202 351-2631841 399-1 7055 293003 432-11521--
Peňažné finančné inštitúcie9 318-792715505 1850-88981 015-100512001 4526326--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 50576-13000-193-2147500772003 484-59--
Nefinančné spoločnosti5 268-121651990-84022144 34300-18100840-500--
Centrálna vláda 2)4 115-501 100606 56302 434-325-5 6461 409-1 7054 16400-2 354-123-14--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 037-20001 8580176-29-30026001000--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt