Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 924 5314 685150 067338 86001 921 8120342 85385 9031 185 89293 81322 9151 355 30830 3500415 54475 0283 658--
Peňažné finančné inštitúcie2 142 43427461 54578 08301 154 100037 84616 482395 4985710259 85729 689091 67917 654212--
Finančné inštitúcie iné ako PFI179 647224779 3540009 0283 62826 854002 26700125 7092 33010--
Nefinančné spoločnosti288 9513688 1868 970042 214015 6447 529161 91740018 5130015 69010 288192--
Centrálna vláda 2)3 213 8483 98379 191237 2580662 3090262 44657 661594 09893 20122 9151 072 3666610180 56244 3813 226--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)99 653376685 194063 189017 8896037 525002 305001 90537518--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom280 2978523 76617 496038 360011 6328 104122 4041 12748739 3260035 6863 03660--
Peňažné finančné inštitúcie136 18202 0944 396025 59304 8583 64083 633307 180004 5232650--
Finančné inštitúcie iné ako PFI23 06705748000799853300200020 6672880--
Nefinančné spoločnosti41 6840172 01205 03501 4843 81525 83000322001 3531 81710--
Centrálna vláda 2)77 4738511 6509 76806 93004 16754012 4081 12348731 793009 07865250--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 8920057308020324101000120065150--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom38 28944279443705 55703 578-2 745-2 077-24-528 3380023 570889-135--
Peňažné finančné inštitúcie5 997081838006 39202 882-2 120-7 296-2401 835002 887220-177--
Finančné inštitúcie iné ako PFI20 88005431000265-3748700200019 827-1190--
Nefinančné spoločnosti3 9910915301500-1822731 62800311001 10354510--
Centrálna vláda 2)7 414442-37-5840-1 0010715-8773 1220-526 17200-27122732--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)70-1560160-10216-180010024150--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom542 2361 3083 95753 634041 006063 92920 796193 68213 3680135 0047 669018 8123 74674--
Peňažné finančné inštitúcie177 35303 8126 997024 49404 08114 101109 772367007 66906 3913631--
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 408002 1490009571510000008932580--
Nefinančné spoločnosti59 26901452 78206 25406 4913 17437 157000004562 8090--
Centrálna vláda 2)297 9451 308040 16909 902051 2843 20446 75313 0010135 0040010 98664343--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 261001 537035601 1161660000008600--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom170 45533646714 63909 25907 8297 488106 676179013 000009 4631 63418--
Peňažné finančné inštitúcie96 25704603 39104 72203 6073 52577 987300002 55690--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2620023900053480000002012800--
Nefinančné spoločnosti35 397071 95404 48501 3043 53822 720000001031 2850--
Centrálna vláda 2)36 59833608 4810002 1943165 969176013 000006 5786017--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9410057305201901010000002500--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-13 673-73-1 7852 74801 2310443-2 520-13 805-9070-618001 051-418-175--
Peňažné finančné inštitúcie-6 2660-981 34601 65401 903-2 159-9 833-2400009210-177--
Finančné inštitúcie iné ako PFI-360011000118-29000000-17-1190--
Nefinančné spoločnosti-851003560-3230-29579-65500000-45330--
Centrálna vláda 2)-6 587-73-1 687847000-1 258-430-3 317-8820-61800208-3332--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)66001880-1000-2519000000-1600--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 382 2953 377146 110285 22501 880 8060278 92465 107992 21080 44522 9151 220 30422 6810396 73271 2823 584--
Peňažné finančné inštitúcie1 965 08127457 73371 08601 129 606033 7652 381285 7262040259 85722 020085 28817 618181--
Finančné inštitúcie iné ako PFI175 238224777 2050008 0713 47726 854002 26700124 8162 07110--
Nefinančné spoločnosti229 6823688 0416 188035 96009 1534 355124 76040018 5130015 2347 479192--
Centrálna vláda 2)2 915 9032 67579 191197 0890652 4070211 16254 457547 34580 20122 915937 3616610169 57643 7383 184--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)96 392376683 657062 833016 7734377 525002 305001 81937518--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom109 8425153 2992 856029 10103 80361615 72894848726 3260026 2231 40242--
Peňažné finančné inštitúcie39 92501 6341 004020 87101 2511155 646007 180001 9672570--
Finančné inštitúcie iné ako PFI21 80505508000265053300200020 46670--
Nefinančné spoločnosti6 28801057055001802773 11000322001 25053110--
Centrálna vláda 2)40 8745151 6501 28606 93001 9732246 43994748718 793002 50059232--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)951000075001340000120040150--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom51 9625152 579-2 31204 32603 135-22511 728882-528 9560022 5191 30740--
Peňažné finančné inštitúcie12 2630916-96604 7380979392 537001 835001 9662200--
Finančné inštitúcie iné ako PFI20 91505420000147-848700200019 84400--
Nefinančné spoločnosti4 84109-202047301131942 28300311001 14851310--
Centrálna vláda 2)14 0015151 650-1 4320-1 00101 973-4476 439882-526 79000-47956030--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-590-1-13201160-77-3-180010040150--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt