Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom6 165 8654 777163 031337 60402 024 3170365 42389 0431 235 83394 66723 6681 369 73132 7380447 11477 3623 621--
Peňažné finančné inštitúcie2 277 99129164 84476 96001 225 501049 73622 461420 9104040265 51832 0840101 49618 481313--
Finančné inštitúcie iné ako PFI207 444235919 71700011 9783 45826 6070010 12700142 4922 47422--
Nefinančné spoločnosti313 6413678 5099 081045 989017 6287 229175 26839020 5470017 84411 545192--
Centrálna vláda 2)3 266 0264 05888 428236 9480688 0890267 43155 293606 99394 22323 6681 070 7146550183 34344 4643 083--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)100 763386594 898064 738018 6506026 055002 824001 93939811--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom285 354362 61112 297054 909018 43710 958129 3872 14356937 8690015 9532 36465--
Peňažné finančné inštitúcie163 09321 1722 903036 59606 5514 97694 5151010 670005 44226848--
Finančné inštitúcie iné ako PFI12 0671186810001 306371 083004 712004 0751552--
Nefinančné spoločnosti36 71602611 81804 89201 3064 95521 37900314004351 3570--
Centrálna vláda 2)70 174321 1606 171012 05108 47180312 4102 14256922 002005 95458415--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 3020072401 3700803187000171004800--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom45 373-331 751-2 083026 25907 6771 6332 921-1102405 246003 305-1 57641--
Peňažné finančné inštitúcie34 8632511746017 30501 9601 52311 543-8703 34700-1 162-90942--
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 091118-154000445-40819004 712003 259322--
Nefinančné spoločnosti1 242065110-3090610-2241 45600-17900363-5510--
Centrálna vláda 2)-922-361 160-2 74508 63804 444345-10 893-22240-2 79800834-148-3--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 0990-3590625021829-400164001100--
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom586 3961 1555 73748 571075 333072 18923 463201 11410 6280125 3627 648021 7885 191169--
Peňažné finančné inštitúcie240 22703 4286 795053 813011 56919 307125 265266007 648011 988414113--
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 348002 5910001 276700000001 0873240--
Nefinančné spoločnosti67 29602573 31909 11007 1982 55340 406005006283 8190--
Centrálna vláda 2)269 6821 1552 05234 401011 370051 0871 35535 44310 3620125 357007 98363456--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 844001 46501 04001 05917800000010200--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom189 730321 23110 220021 905011 36010 412112 545238012 755007 3151 98824--
Peňažné finančné inštitúcie118 36904801 758014 91805 6054 82785 962100004 795249--
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 936006390007870000000446640--
Nefinančné spoločnosti33 57801511 81804 66709204 92519 606005001701 3160--
Centrálna vláda 2)33 861326005 28101 47503 8434736 977237012 750001 87958415--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 98600724084502051870000002500--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom19 039-25954-2 362014 68003 1831 3251 411-8290-2 234002 093-106--
Peňažné finančné inštitúcie23 8300344253012 61001 6361 4236 543-2500001 186-1659--
Finančné inštitúcie iné ako PFI35900-12000052-9000000446-90--
Nefinančné spoločnosti1 24701012301170272-2301 09900-2000112-2350--
Centrálna vláda 2)-6 986-25600-2 67701 47501 202106-6 231-8050-2 21400354399-3--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5880059047802135000000-500--
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 579 4703 622157 294289 03301 948 9840293 23465 5801 034 71984 03923 6681 244 36925 0910425 32672 1723 452--
Peňažné finančné inštitúcie2 037 76529161 41670 16501 171 688038 1673 154295 6451390265 51824 436089 50818 067200--
Finančné inštitúcie iné ako PFI202 096235917 12500010 7023 38826 6070010 12700141 4052 15122--
Nefinančné spoločnosti246 3453678 2525 762036 879010 4304 676134 86239020 5420017 2167 726192--
Centrálna vláda 2)2 996 3442 90386 376202 5480676 7190216 34453 938571 55083 86123 668945 3576550175 36043 8303 027--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)96 920386593 434063 698017 5914246 055002 824001 83739811--
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom95 62341 3802 077033 00407 07754616 8421 90456925 114008 63837641--
Peňažné finančné inštitúcie44 72426921 145021 67809461498 5530010 6700064724439--
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 13211842000519371 083004 712003 629912--
Nefinančné spoločnosti3 1380110002250386301 7730030900265400--
Centrálna vláda 2)36 3130560890010 57604 6283305 4331 9045699 252004 07500--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 317000052505980000171002300--
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom26 334-8797279011 57904 4943081 5107202407 480001 212-1 56535--
Peňažné finančné inštitúcie11 033216749304 69503241005 000-6303 34700-2 348-74433--
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 732118-34000393-31819004 712002 813422--
Nefinančné spoločnosti-5055-1120-4260338635700-15900251-3150--
Centrálna vláda 2)6 063-12560-6707 16303 242239-4 662782240-58400480-5470--
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5110-3001470197-6-400164001600--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt