Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 632 0054 188138 083347 902-1 789 480-335 12787 3631 147 71884 51621 0301 316 65825 080-351 85771 708---
Peňažné finančné inštitúcie1 997 31150356 44286 962-1 045 517-32 87619 866391 8558530239 58124 433-82 63317 147---
Finančné inštitúcie iné ako PFI131 027257 2427 681-0-2 7544 45024 56000332--81 7922 216---
Nefinančné spoločnosti268 3814034 54414 299-47 465-15 0305 540139 25442021 088--11 9419 219---
Centrálna vláda 2)3 138 9713 21669 385233 471-633 448-268 55156 784584 57783 62121 0301 054 771647-173 72942 578---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)96 316414705 489-63 050-15 9167237 47200886--1 762548---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom235 9006331 71517 829-42 364-7 5248 177102 0262 8024 03935 49619-10 8015 910---
Peňažné finančné inštitúcie107 822186323 323-31 293-3754 37859 6762900--4 5923 553---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 4020137623-0-23300040--1 47197---
Nefinančné spoločnosti34 222811 527-4 098-5042 68023 3980048--7551 211---
Centrálna vláda 2)90 00760794511 527-6 920-6 39296318 9522 7734 03935 40519-3 7961 050---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 44700829-53-2511230003--1880---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom14 941-196257-690-4 010-3 386-1731 540-779-1615 0814-1 695-7---
Peňažné finančné inštitúcie88818-184-416-6 339--1 40636-3 109-3200---175-197---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1050-162219-0--32-23-5990040--61646---
Nefinančné spoločnosti2 6332-1276--110--19-841 7820048--67467---
Centrálna vláda 2)11 725-215611-437--1 860-4 712-953 489-747-1614 9914-39377---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-4080-7-332--359-131-7-23001--1880---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom552 7621 33713 21056 653-29 913-69 76323 246183 91518 5380147 7337 932-14 0506 346---
Peňažné finančné inštitúcie152 8341614356 466-13 600-80717 364100 504518007 932-4 785941---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 38205 2661 807-0-04040000--537369---
Nefinančné spoločnosti49 771002 835-6 020-6 0081 88130 287000--2282 512---
Centrálna vláda 2)338 9611 1767 50944 040-10 191-62 0653 45353 12418 0200147 7330-8 3212 525---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 814001 506-102-8831440000--1790---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom147 94256414412 869-6 683-3 8627 55390 3211 802017 9560-3 5554 999---
Peňažné finančné inštitúcie70 94114111 835-2 595-04 34156 9732900--1 7773 409---
Finančné inštitúcie iné ako PFI582060423-0-0200000--6118---
Nefinančné spoločnosti32 977001 437-4 088-4382 66323 138000--521 161---
Centrálna vláda 2)42 214550738 354-0-3 27640610 2101 772017 9560-1 527412---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 22900820-0-1481230000--1380---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-13 381-129-353-2 121--4 559-1 719-515-3 472-1 1410-8950--2 430-756---
Peňažné finančné inštitúcie-5 43914-19-62--4 439--3281-1402900---497-331---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1900-7368-0-0-120000---1730---
Nefinančné spoločnosti1 88600188--120-109-961 754000---2274---
Centrálna vláda 2)-9 486-143-261-1 984-0-1 596-482-5 086-1 1700-8950--1 876-499---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-15200-330-0-46-60000--1380---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 079 2432 851124 873291 248-1 759 567-265 36464 117963 80365 97821 0301 168 92517 148-337 80765 361---
Peňažné finančné inštitúcie1 844 47834356 00780 496-1 031 917-32 0692 502291 3513350239 58116 501-77 84816 206---
Finančné inštitúcie iné ako PFI122 645251 9765 874-0-2 7544 04624 56000332--81 2551 847---
Nefinančné spoločnosti218 6104034 54411 465-41 445-9 0223 659108 96742021 088--11 7136 707---
Centrálna vláda 2)2 800 0102 04061 876189 431-623 257-206 48653 331531 45365 60121 030907 038647-165 40840 053---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)93 502414703 982-62 948-15 0335797 47200886--1 583548---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom87 957691 5714 960-35 681-3 66262411 7051 0004 03917 53919-7 246910---
Peňažné finančné inštitúcie36 88146211 488-28 698-375372 703000--2 815144---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 820077199-0-21300040--1 41079---
Nefinančné spoločnosti1 2458190-10-66172600048--70350---
Centrálna vláda 2)47 793578723 173-6 920-3 1165578 7421 0004 03917 44819-2 269637---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2180010-53-10300003--500---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom28 323-666101 431-8 569-1 6673425 012362-1615 9754-4 125749---
Peňažné finančné inštitúcie6 3274-165-354-10 778--1 374-45-2 969-6100--322134---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2950-89152-0--32-11-5990040--78946---
Nefinančné spoločnosti7462-188-10--12812280048--696-7---
Centrálna vláda 2)21 211-728721 548--1 860-3 1163878 575423-1615 8864-2 269576---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-2570-7-3--359-85-1-23001--500---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt