Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 532 0124 369137 044348 714-1 740 314-331 53885 0161 122 25183 83321 0161 301 27623 000-349 90571 938---
Peňažné finančné inštitúcie1 947 78233956 03987 995-1 002 066-34 31518 763392 0659200234 06522 363-82 73217 379---
Finančné inštitúcie iné ako PFI128 671287 2167 392-0-2 9154 58325 29100182--79 0292 062---
Nefinančné spoločnosti263 4124124 53814 023-46 927-14 6175 392135 79742021 521--11 4749 123---
Centrálna vláda 2)3 096 0073 55068 777233 637-627 997-264 17555 581561 67182 87021 0161 044 696637-174 99542 825---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)96 140404745 668-63 324-15 5166977 42700812--1 674548---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom242 1032862 25719 664-40 269-13 2319 272102 4082 3403 22233 75919-11 3996 603---
Peňažné finančné inštitúcie104 62706973 197-28 412-9354 07359 1494500--3 9384 226---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 939064662-0-3251482130040--1 40186---
Nefinančné spoločnosti34 994041 866-5 644-2192 27822 79800244--4541 487---
Centrálna vláda 2)96 9312861 49213 060-5 471-11 2222 67420 1572 2953 22233 22319-5 587804---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 61200878-742-530999100252--200---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 377120542329-11 122-5 305909-14 132-2-644-2264-4 10859---
Peňažné finančné inštitúcie-9890134-1 353-10 689-714-478-11 2034300--1 109-601---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3480-25931-0-289-323-140040--56221---
Nefinančné spoločnosti-1 1540-351 099--987--366-374-38200-789--264415---
Centrálna vláda 2)9 546120703919-2 074-4 3332 110-2 607-45-6442784-2 153223---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-3740-1-367--654-335-267400245--200---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom552 4841 57713 95057 349-30 962-69 63821 963179 64920 2700150 1894 973-15 2458 566---
Peňažné finančné inštitúcie147 56901606 126-14 695-88916 17196 862470004 973-6 5191 174---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 24305 3691 578-0-05340000--412350---
Nefinančné spoločnosti48 009002 892-5 616-5 8631 69828 994000--4152 532---
Centrálna vláda 2)345 2821 5778 42144 937-10 275-61 9753 44653 79319 8000150 1890-7 7374 510---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 381001 818-376-9111140000--1620---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom154 0301967515 269-12 544-2 0917 29389 010874016 2680-5 9885 492---
Peňažné finančné inštitúcie74 9310272 002-6 903-464 04255 9614500--1 9623 988---
Finančné inštitúcie iné ako PFI447048259-0-0270000--6449---
Nefinančné spoločnosti31 832001 646-5 488-2192 27420 858000--341 313---
Centrálna vláda 2)45 611196010 499-0-1 75185112 191829016 2680-3 908142---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 21000863-153-75990000--200---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-15 35745-307598-351--1 958-273-12 685-8830-1 0330-887-937---
Peňažné finančné inštitúcie-8 6300-19-624-1 349-46-493-8 4324400--342-799---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-5750-155-370-0-0-780000--29-1---
Nefinančné spoločnosti-1 74500885--1 074--344-1 785000---9268---
Centrálna vláda 2)-4 23645-133920-0--1 941319-2 468-9270-1 0330-505-405---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-17100-213-76--29-250000--200---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 979 5282 792123 094291 365-1 709 352-261 90063 053942 60263 56321 0161 151 08718 027-334 66063 372---
Peňažné finančné inštitúcie1 800 21333955 87981 869-987 371-33 4262 592295 2034510234 06517 390-76 21316 205---
Finančné inštitúcie iné ako PFI120 428281 8475 815-0-2 9154 04925 29100182--78 6171 712---
Nefinančné spoločnosti215 4034124 53811 131-41 311-8 7543 694106 80342021 521--11 0596 591---
Centrálna vláda 2)2 750 7241 97360 356188 700-617 722-202 20052 135507 87863 07021 016894 507637-167 25838 315---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)92 760404743 850-62 948-14 6055837 42700812--1 512548---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom88 073902 1824 395-27 725-11 1401 97913 3981 4663 22217 49119-5 4111 111---
Peňažné finančné inštitúcie29 69606701 195-21 509-889313 188000--1 976238---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 492016403-0-3251212130040--1 33737---
Nefinančné spoločnosti3 16204220-156-041 94000244--420175---
Centrálna vláda 2)51 320901 4922 561-5 471-9 4711 8237 9661 4663 22216 95519-1 679661---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 4010015-589-45509100252--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom22 73476849-269-10 771-7 2631 182-1 447882-6448074-3 221997---
Peňažné finančné inštitúcie7 6410153-729-9 340-66815-2 771-100--767198---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9220-104401-0-289-245-140040--53322---
Nefinančné spoločnosti5910-35214-87--332-3781 40300-789--273148---
Centrálna vláda 2)13 78276836-1-2 074-6 2741 791-139882-6441 3114-1 648628---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-2030-1-154--730-364-17400245--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt