Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 433 2024 099133 628348 741-1 702 335-323 72682 0031 121 11281 62221 7601 267 16626 619-334 42871 684---
Peňažné finančné inštitúcie1 911 97633955 07892 280-972 524-32 27018 141401 7769050215 18025 995-79 80018 933---
Finančné inštitúcie iné ako PFI121 598737 4576 599-0-2 2944 96325 5260092--72 5082 158---
Nefinančné spoločnosti265 0484374 43313 186-48 449-15 2755 750136 31042023 359--10 3877 900---
Centrálna vláda 2)3 040 1713 21166 187230 799-619 241-258 64252 380550 17680 67521 7601 028 028624-170 18842 147---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)94 409394735 879-62 121-15 2457697 32400507--1 545547---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom257 5675351 56319 436-43 410-8 7368 697116 1313 0453 95837 21619-10 8637 538---
Peňažné finančné inštitúcie116 65901 2255 479-27 339-6533 92770 169800--3 1104 758---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 9050178538-0-01025940010--2 351132---
Nefinančné spoločnosti36 971001 634-5 643-7842 84425 0810042--124819---
Centrálna vláda 2)98 11652816010 907-9 905-7 0451 65320 2113 0373 95837 16119-5 2671 829---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 91670878-523-25417176002--120---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom14 48229-131869-8 916-1 426-2 431-3 2241 1683533 0575-3 8081 834---
Peňažné finančné inštitúcie3 2260494-958-6 038--970-1 742-2 081-13600--1 468977---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 67702972-0--198-250010--1 54161---
Nefinančné spoločnosti2 89200577--201-3581762 26300-27---33176---
Centrálna vláda 2)7 45622-6511 346-3 697-2 099-863-3 4571 3043533 0725-1 132722---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-7687-3-169--618--42-1076001---2-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom572 6601 66414 42458 175-30 222-79 04722 407184 46120 9050151 4986 426-14 46611 534---
Peňažné finančné inštitúcie155 20901657 169-13 134-83115 572102 633441006 426-6 0873 192---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 67405 5881 666-0-06870000--356377---
Nefinančné spoločnosti50 053002 277-6 638-6 0291 66131 034000--4591 955---
Centrálna vláda 2)355 5641 6648 67145 332-10 138-71 2894 30450 79420 4650151 4980-7 5276 010---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 160001 730-312-8981830000--370---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom169 72137233015 734-10 555-3 0627 400100 6031 935020 4000-5 2756 362---
Peňažné finančné inštitúcie85 2220413 252-5 219-483 89366 502800--1 7744 493---
Finančné inštitúcie iné ako PFI7800144536-0-0160000--2955---
Nefinančné spoločnosti33 873001 529-5 336-2912 76123 133000--33790---
Centrálna vláda 2)48 8083721459 639-0-2 63855910 9681 927020 4000-3 4351 025---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 03900779-0-851710000--40---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-2 05722-5421 811--968--2 281-1 6051 7853790-2 3240-1 242826---
Peňažné finančné inštitúcie-184037-203--163-48-1 689604-7600--377805---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2303124-0-0-620000---37-5---
Nefinančné spoločnosti77800472--508--15176743000---18595---
Centrálna vláda 2)-2 11622-5821 653-0--2 308-214384550-2 3240-1 097-69---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-55800-236--297--6-90000---100---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 860 5422 435119 204290 567-1 672 113-244 67959 596936 65160 71721 7601 115 66820 193-319 96260 150---
Peňažné finančné inštitúcie1 756 76733954 91385 111-959 390-31 4392 569299 1434640215 18019 569-73 71315 740---
Finančné inštitúcie iné ako PFI112 924731 8694 932-0-2 2944 27625 5260092--72 1521 782---
Nefinančné spoločnosti214 9954374 43310 909-41 811-9 2464 089105 27642023 359--9 9285 945---
Centrálna vláda 2)2 684 6071 54757 516185 466-609 103-187 35348 076499 38260 21021 760876 529624-162 66136 136---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)91 249394734 149-61 809-14 3475867 32400507--1 508547---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom87 8451621 2333 702-32 855-5 6741 29715 5281 1103 95816 81519-5 5881 176---
Peňažné finančné inštitúcie31 43801 1842 227-22 120-605343 667000--1 336265---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 1250341-0-0865940010--2 32277---
Nefinančné spoločnosti3 09900105-307-493831 9480042--9129---
Centrálna vláda 2)49 307156151 269-9 905-4 4071 0949 2431 1103 95816 76119-1 832805---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8777099-523-169076002--80---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom16 5397411-942-9 884-3 707-826-5 0097893535 3815-2 5661 008---
Peňažné finančné inštitúcie3 4100457-755-6 201--1 018-53-2 685-6100--1 091172---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 653026-52-0--1970-250010--1 57866---
Nefinančné spoločnosti2 11400105-307-37301 52000-27---146-19---
Centrálna vláda 2)9 5720-69-307-3 697-4 407-842-3 8958503535 3975-35791---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-2107-367--321--36-176001--8-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt