Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 664 8454 191135 315344 255-1 821 277-331 06591 8461 151 68985 47620 4241 322 34526 408-348 56871 652---
Peňažné finančné inštitúcie2 024 70435455 41186 192-1 063 957-33 03522 798397 6248160245 57325 750-77 61116 753---
Finančné inštitúcie iné ako PFI133 252256 6488 285-0-4 3204 32124 07100412--82 8612 333---
Nefinančné spoločnosti268 7024054 50813 568-44 292-15 1035 457142 19642021 081--13 3019 197---
Centrálna vláda 2)3 140 8633 36668 281230 923-649 900-261 90758 510580 19684 61820 4241 054 255658-172 98342 826---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)97 323404675 288-63 128-16 7007607 602001 025--1 812542---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom229 8124611 62014 951-44 556-11 38310 56890 3623 56848834 02720-11 8889 950---
Peňažné finančné inštitúcie99 85506432 721-27 485-5215 26850 7833200--4 2618 173---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 49101121 057-0-2852500058--1 793160---
Nefinančné spoločnosti33 5940361 011-4 601-3953 06621 3490042--1 9101 184---
Centrálna vláda 2)90 7834618299 554-12 190-9 3772 05418 1393 53548833 88920-3 812432---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 08900608-280-805155910038--1130---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom14 837159-1 270-2 228-17 979--10 4672 9466 4151 123-7242 4457--476209---
Peňažné finančné inštitúcie14 747-63-455122-11 416-2132 3354 379-2100---3 377114---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 7750-96628-0-274-36-2020058--1 10742---
Nefinančné spoločnosti1 14005-318--1 838-14-3732 56800-113--1 295-101---
Centrálna vláda 2)-2 901223-721-2 500-8 829--11 4091 004-4171 144-7242 4637-409157---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)76-1-3-160--428-44116870036--90-3---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom565 2241 43612 15451 490-36 029-68 37925 730197 81017 5380146 1818 459-13 4745 519---
Peňažné finančné inštitúcie170 515124516 316-19 554-80820 314110 206485008 459-3 712695---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 87705 1781 771-0-03490000--1 196384---
Nefinančné spoločnosti53 705002 994-6 000-6 1711 77834 020000--4732 270---
Centrálna vláda 2)329 3601 4256 52539 145-10 242-60 4623 10353 58417 0530146 1810-7 9482 170---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 767001 265-233-9381860000--1450---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom144 78646113112 402-8 549-5 3948 65880 012864016 5270-4 2348 879---
Peňažné finančné inštitúcie68 4480441 623-4 001-695 25548 206200--1 4857 764---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 068087341-0-0170000--53588---
Nefinančné spoločnosti30 773001 011-4 524-3952 96120 784000--259840---
Centrálna vláda 2)43 55446108 860-0-4 78227011 022862016 5270-1 906187---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)94300567-24-1481550000--490---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 343259-693-2 723-1 973--2 7051 7878 676-1 0770-1 0330--98950---
Peňažné finančné inštitúcie10 030-6432118-2 293--52 3535 040-5100---230429---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4060-35-41-0-0-120000--47420---
Nefinančné spoločnosti2 16900128--242-16-3862 741000--238-326---
Centrálna vláda 2)-8 116323-690-2 779-0--2 750-189895-1 0260-1 0330--1 497-74---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-14700-150--78-34210000--260---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 099 6202 754123 161292 765-1 785 248-262 68666 116953 87967 93920 4241 176 16517 949-335 09466 133---
Peňažné finančné inštitúcie1 854 18934354 96079 876-1 044 403-32 2272 484287 4183310245 57317 291-73 89916 058---
Finančné inštitúcie iné ako PFI124 375251 4706 514-0-4 3203 97224 07100412--81 6651 950---
Nefinančné spoločnosti214 9974054 50810 575-38 292-8 9323 679108 17642021 081--12 8286 927---
Centrálna vláda 2)2 811 5041 94161 756191 778-639 658-201 44555 407526 61267 56520 424908 074658-165 03540 656---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)94 556404674 023-62 895-15 7625747 602001 025--1 667542---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom85 02601 4892 548-36 007-5 9891 91010 3502 70348817 50020-7 6541 071---
Peňažné finančné inštitúcie31 40705991 098-23 484-452132 5773000--2 776409---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 423025716-0-285800058--1 25872---
Nefinančné spoločnosti2 8200360-77-01055650042--1 651345---
Centrálna vláda 2)47 2290829694-12 190-4 5951 7847 1172 67348817 36220-1 906244---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 1460041-256-6570910038--640---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom10 494-101-577495-16 006--7 7621 159-2 2612 201-7243 4787-513160---
Peňažné finančné inštitúcie4 7160-4874-9 123-218-18-6613000---3 147-316---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 3690-61668-0-274-24-2020058--63322---
Nefinančné spoločnosti-1 02905-446--1 596--213-17300-113--1 057225---
Centrálna vláda 2)5 215-100-31279-8 829--8 6591 193-1 3122 170-7243 4967-1 906231---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)223-1-3-10--350-407-5870036--64-3---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt