Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 646 4274 027136 536346 482-1 803 298-341 52588 9061 145 14984 35321 1481 316 72126 204-349 08171 377---
Peňažné finančné inštitúcie2 005 82141855 81486 070-1 052 542-32 82120 461393 1488370241 84725 553-80 98816 577---
Finančné inštitúcie iné ako PFI131 513256 7487 657-0-4 0454 35624 27200354--81 7902 291---
Nefinančné spoločnosti268 1354054 50213 886-46 129-15 0895 830139 66042021 736--12 0079 296---
Centrálna vláda 2)3 143 7143 13869 002233 421-641 070-273 31257 515580 55683 47421 1481 051 796651-172 57442 668---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)97 245414705 448-63 557-16 2587447 51300988--1 722545---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom256 6271 0052 11918 144-47 273-13 99710 049109 8281 0481 03441 65026-9 3413 167---
Peňažné finančné inštitúcie101 35107673 283-24 349-8254 51263 8409800--2 7041 071---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 6410148255-0-1 4121800022--576210---
Nefinančné spoločnosti34 241301 310-4 146-4692 51724 1700066--2041 359---
Centrálna vláda 2)116 0071 0031 20412 691-17 770-10 8572 83521 7729501 03441 45926-5 833527---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 38700605-1 008-4341674600103--240---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom10 420-174-1 537-1 419-13 817-6 3931 556-2 627-163118-2 7884--2 776-322---
Peňažné finančné inštitúcie5 158-86-625-892-7 024--555951 319-1600---1 645-563---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4850-495-24-0-1 291-94-2880022---275---
Nefinančné spoločnosti-9833-35-413--1 336-592912470066--6573---
Centrálna vláda 2)4 830-91-382-49-7 622-4 757744-3 949-147118-2 9774--1 15496---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)93000-41-507-341204400102---40-3---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom560 6311 17712 85154 295-34 056-71 08423 943189 13418 6150147 2178 120-14 4635 469---
Peňažné finančné inštitúcie160 145754196 198-17 261-81317 960105 166536008 120-3 942266---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 47505 2171 811-0-03610000--722364---
Nefinančné spoločnosti51 536002 866-6 241-6 1552 16531 279000--2352 595---
Centrálna vláda 2)337 4791 1027 21541 923-10 242-63 2123 29252 68918 0790147 2170-9 4452 244---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 997001 497-312-9041650000--1190---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom171 19391712713 830-13 215-6 5308 096100 975503019 6250-6 4262 368---
Peňažné finančné inštitúcie74 971002 118-3 792-154 49062 1422100--1 577837---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6670127252-0-0180000--19080---
Nefinančné spoločnosti33 850001 310-4 080-4692 48124 041000--1271 342---
Centrálna vláda 2)60 61991709 557-5 133-5 93494014 792482019 6250-4 528110---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 08600593-210-1121670000--40---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 678-160-360-2 358-4 143-1 3216965 216770-5160-414-877---
Peňažné finančné inštitúcie7 124-86-16-268-3 661-75964 6611800---843-674---
Finančné inštitúcie iné ako PFI910-504-0-0-430000--185-5---
Nefinančné spoločnosti1 7630031-221-147284990000--783---
Centrálna vláda 2)-1 481-74-294-2 117-51-1 147-161-435590-5160-1 125-281---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)18100-9-210-20200000---600---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 085 7962 850123 685292 187-1 769 242-270 44164 963956 01565 73821 1481 169 50518 084-334 61865 908---
Peňažné finančné inštitúcie1 845 67634355 39579 872-1 035 281-32 0082 501287 9823010241 84717 433-77 04616 311---
Finančné inštitúcie iné ako PFI123 038251 5315 846-0-4 0453 99524 27200354--81 0681 927---
Nefinančné spoločnosti216 5994054 50211 020-39 888-8 9343 665108 38142021 736--11 7726 701---
Centrálna vláda 2)2 806 2352 03661 787191 498-630 828-210 10054 223527 86765 39521 148904 580651-163 12940 424---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)94 248414703 951-63 245-15 3545797 51300988--1 603545---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom85 434881 9924 314-34 058-7 4671 9538 8535451 03422 02526-2 915798---
Peňažné finančné inštitúcie26 38007671 165-20 557-810221 6987700--1 127234---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 9740213-0-1 412000022--386130---
Nefinančné spoločnosti391300-66-0361290066--7717---
Centrálna vláda 2)55 388861 2043 133-12 637-4 9231 8956 9804681 03421 83426-1 305417---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 3020012-798-32204600103--200---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 742-14-1 177939-9 674-5 072860-7 843-240118-2 2714--3 190555---
Peňažné finančné inštitúcie-1 9660-609-624-3 363--62-1-3 342-3400---802111---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3940-445-28-0-1 291-51-2880022---18780---
Nefinančné spoločnosti-2 7463-35-444--1 557--887-7430066--58-10---
Centrálna vláda 2)6 311-16-882 068-7 571-3 610905-3 514-206118-2 4614--2 279377---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)75000-32-297-32104400102--20-3---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt