Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 363 8624 082131 595349 990-1 681 635-317 69784 9401 113 19581 06421 4541 246 93125 503-323 34667 576---
Peňažné finančné inštitúcie1 886 64733953 66994 078-955 406-32 84619 939406 2711 0610206 14524 887-76 30317 103---
Finančné inštitúcie iné ako PFI117 350737 6906 535-0-2 3165 04825 9960072--67 6042 089---
Nefinančné spoločnosti262 4494374 44112 630-48 695-15 2185 523134 07042023 378--10 7447 750---
Centrálna vláda 2)3 001 4213 20065 315230 896-613 643-252 16253 666539 59879 96021 4541 016 826616-167 15840 086---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)95 995334805 851-63 891-15 1557647 26000509--1 537549---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom306 8221984 20223 311-62 505-13 13110 556124 0221 6932 58140 36125-16 8769 252---
Peňažné finančné inštitúcie133 15001 6364 290-35 423-4134 41375 2931100--5 0486 633---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 6570227269-0-02113050072--2 350222---
Nefinančné spoločnosti41 582031 190-7 365-3412 46329 2650043--59853---
Centrálna vláda 2)126 1341982 33316 750-18 523-12 2763 31919 1591 6822 58140 20525-9 4191 544---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 30013813-1 194-10115000040--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom52 509123 0251 883-18 342-5 2791 59515 991-8-20-4 2146-9 682939---
Peňažné finančné inštitúcie20 9890830116-10 342-1961 2183 3211000--3 4971 469---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 9150334-0--127-23-3010072--2 262-5---
Nefinančné spoločnosti8 64003-197-3 072-1603015 73600-278---19639---
Centrálna vláda 2)21 272112 1601 966-5 200-5 083767 242-18-20-4 0466-4 169-563---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-3081-1-6--272--3323-70038---500---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom575 2761 65415 17457 648-30 411-80 22425 015184 61221 3050153 1296 422-12 43010 210---
Peňažné finančné inštitúcie157 10302547 450-12 559-75217 361104 923536006 422-5 2642 118---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 01905 8711 516-0-08000000--457375---
Nefinančné spoločnosti49 604001 826-7 190-5 9221 47430 672000--6711 849---
Centrálna vláda 2)356 1631 6549 04945 127-10 138-72 6515 22749 01720 7690153 1290-5 9565 868---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 387001 729-524-8991530000--820---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom201 64119846718 830-18 973-8 5398 002112 2631 450021 1750-4 9048 487---
Peňažné finančné inštitúcie94 21001482 747-6 274-444 34072 7781100--1 2566 622---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9760210268-0-02110000--67219---
Nefinančné spoločnosti40 743001 190-7 365-3412 44628 529000--59813---
Centrálna vláda 2)64 62119810913 926-5 193-8 05385510 9561 439021 1750-3 522832---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 09200700-141-1011500000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom21 006121622 798-3 411-1 0081 79113 6551530-2 9700--4221 572---
Peňažné finančné inštitúcie9 1030148575-427-91 2105 5551000---2941 473---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8101813-0-0620000---120---
Nefinančné spoločnosti9 69100-161-3 072-1703776 369000---15317---
Centrálna vláda 2)2 31912-42 490--76-8621161 7311430-2 9700-8783---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-18700-118--12--33260000---500---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 788 5862 428116 421292 342-1 651 224-237 47359 925928 58359 75821 4541 093 80119 081-310 91657 366---
Peňažné finančné inštitúcie1 729 54433953 41586 628-942 847-32 0942 578301 3485250206 14518 465-71 03914 985---
Finančné inštitúcie iné ako PFI108 331731 8195 019-0-2 3164 24825 9960072--67 1471 713---
Nefinančné spoločnosti212 8454374 44110 803-41 505-9 2964 049103 39842023 378--10 0735 901---
Centrálna vláda 2)2 645 2581 54756 266185 770-603 505-179 51148 439490 58159 19121 454863 697616-161 20234 217---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)92 608334804 122-63 367-14 2566117 26000509--1 455549---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom105 18213 7354 481-43 532-4 5922 55411 7592432 58119 18625-11 972765---
Peňažné finančné inštitúcie38 94001 4881 543-29 149-369732 515000--3 79211---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 6810171-0-003050072--2 2832---
Nefinančné spoločnosti839030-0-0177360043--040---
Centrálna vláda 2)61 51302 2242 824-13 330-4 2232 4648 2032432 58119 03125-5 897712---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 20813113-1 053-0000040--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom31 50302 863-915-14 931-4 271-1962 336-161-20-1 2446-10 104-633---
Peňažné finančné inštitúcie11 8860682-459-9 915-1878-2 234000--3 791-4---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 834015-9-0--127-85-3010072--2 274-5---
Nefinančné spoločnosti-1 05003-36-0--10-76-63300-278---4322---
Centrálna vláda 2)18 953-12 164-524-5 276-4 221-405 511-161-20-1 0776-4 082-646---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1201-1113--260-0-3-70038--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt