Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 249 2093 727126 533355 264-1 632 654-304 81084 4011 103 33379 92522 0541 221 83126 517-303 71668 097---
Peňažné finančné inštitúcie1 820 82033954 20999 597-918 024-34 28321 517409 6771 0500176 05725 945-64 67316 838---
Finančné inštitúcie iné ako PFI112 105737 3216 081-0-2 4195 21526 141000--62 9252 003---
Nefinančné spoločnosti259 1874223 16313 600-50 811-15 8975 666128 87650023 448--10 3657 362---
Centrálna vláda 2)2 964 2022 86161 385231 029-601 136-238 14351 272531 29978 82622 0541 022 191572-164 19040 931---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)92 894334554 957-62 683-14 0687317 34000134--1 563963---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom210 5194974 19013 805-36 804-10 9789 13089 3272 35844134 38117-6 6454 800---
Peňažné finančné inštitúcie85 09551 2101 537-23 233-5624 77050 6252100--1 0932 066---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 2500755795-0-0126351000--798425---
Nefinančné spoločnosti30 4552691 700-5 734-2102 16318 48100318--4861 294---
Centrálna vláda 2)89 9164902 1568 695-7 617-9 7772 00619 8702 33744134 05517-4 2671 015---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 803001 080-220-429650008--20---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-66855-1 312447-12 912--1 807-4 225-5 6571 27689-1 7736-1 505-853---
Peňažné finančné inštitúcie-5 6581141-497-7 176-360-3 132-9 056-3200--71-721---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4690-1 162214-0--46-120257000--29792---
Nefinančné spoločnosti-3 525269600--258--308-256-3 19000-805--327297---
Centrálna vláda 2)10 13752-36075-7 518--2 178-7146 3491 30889-9766-832-504---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1 1540055--1 524-365-3-17008---21-17---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom598 2661 1905 67563 600-26 734-90 12328 532175 32225 3460179 0816 359-12 29910 541---
Peňažné finančné inštitúcie149 55801068 140-9 752-1 13518 990100 295423006 359-4 079702---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 12405 5641 532-0-07740000--575679---
Nefinančné spoločnosti44 439042 654-6 213-5 5301 50225 956000--4412 139---
Centrálna vláda 2)391 5441 190049 429-10 211-82 4427 19849 07124 9220179 0810-7 0917 020---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 602011 846-558-1 016680000--1130---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom140 5824901 80011 262-9 683-6 9307 41278 219759019 2380-2 1953 843---
Peňažné finančné inštitúcie59 065048377-3 732-84 74747 9441100--6401 569---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 4750720231-0-01000000--107317---
Nefinančné spoločnosti29 149001 622-5 731-1802 08718 179000--1231 227---
Centrálna vláda 2)49 5624901 0328 100-0-6 62841312 096747019 2380-1 325730---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 33200933-220-114650000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-18 863155-1 184777--485--1 997-3 322-6 068-2300-3 0990--1 929-1 556---
Peňažné finančné inštitúcie-9 974048255--633--3-2 947-5 5201000--32-1 206---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-6270-357-261-0-0-500000--382---
Nefinančné spoločnosti-1 95400536-250--73-148-2 946000--102325---
Centrálna vláda 2)-6 149155-875337-0--1 974-1802 398-2400-3 0990--2 078-677---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-15900-90--102-5330000---230---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 650 9422 538120 858291 663-1 605 920-214 68755 869928 01154 58022 0541 042 74920 158-291 41757 556---
Peňažné finančné inštitúcie1 671 26233954 10391 457-908 272-33 1482 527309 3826260176 05719 586-60 59416 136---
Finančné inštitúcie iné ako PFI102 982731 7574 550-0-2 4194 44126 141000--62 3501 324---
Nefinančné spoločnosti214 7484223 15910 946-44 598-10 3674 164102 92050023 448--9 9245 223---
Centrálna vláda 2)2 572 6581 67261 385181 600-590 925-155 70144 074482 22853 90322 054843 110572-157 09933 911---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)89 292334543 111-62 125-13 0526637 34000134--1 450963---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom69 93772 3902 543-27 121-4 0481 71811 1081 59944115 14317-4 450957---
Peňažné finančné inštitúcie26 03051 1621 160-19 501-554232 681900--453496---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 776035564-0-026351000--691108---
Nefinančné spoločnosti1 30626978-3-307630200318--36367---
Centrálna vláda 2)40 35401 124595-7 617-3 1491 5937 7741 59044114 81717-2 942285---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)47100146-0-31500008--20---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom18 194-100-128-330-13 397-190-9034111 506891 3266-3 434703---
Peňažné finančné inštitúcie4 316193-752-7 809-363-185-3 536-4200--39485---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1590-805474-0--46-70257000--25990---
Nefinančné spoločnosti-1 57126964--508--235-108-24400-805--225-28---
Centrálna vláda 2)16 286-103515-262-7 518--204-5343 9511 548892 1236-2 910173---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-99500145--1 422-312-6-17008--2-17---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt