Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 244 1423 672127 148354 813-1 619 742-306 62888 7321 109 25878 64921 9651 218 04526 781-302 09468 936---
Peňažné finančné inštitúcie1 822 64333854 069100 094-910 848-33 92324 648418 9951 0810171 70926 214-64 60317 540---
Finančné inštitúcie iné ako PFI112 462738 4835 868-0-2 4665 33525 885000--62 5151 910---
Nefinančné spoločnosti261 3694203 11513 000-51 070-16 2065 922132 06650022 892--10 0347 065---
Centrálna vláda 2)2 953 6212 80961 029230 951-593 618-240 32852 093524 95577 51721 9651 023 317567-163 35841 441---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)94 046334524 902-64 206-13 7057347 35700126--1 584980---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom241 3061735 11620 055-33 246-15 7599 695101 9882 28544140 93223-7 9486 103---
Peňažné finančné inštitúcie94 59601 0503 619-19 205-9945 55358 2801000--2 1913 704---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 06801 102443-0-0126671000--606120---
Nefinančné spoločnosti32 8765221 420-6 018-1782 52621 7267031--17938---
Centrálna vláda 2)109 3021692 94213 740-7 920-14 1791 45821 3112 26944140 90123-5 0561 331---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 46400834-103-408320000--7810---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom42 828811 6043 792-7 353-8 613-41911 091113896 2355-3 729736---
Peňažné finančné inštitúcie7 9650-472-54-4 419-914-5151 051900--1 734888---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 4940550239-0--4-161542000--338-10---
Nefinančné spoločnosti-7225-10378-470--342-69-1 2357031---2479---
Centrálna vláda 2)33 668761 5362 998-2 632-7 69936310 75597896 2045-1 615-228---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)42400231--168-346-37-22000--677---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom616 5701 0355 92762 824-27 219-92 11931 854181 39125 5750182 1806 731-14 22912 096---
Peňažné finančné inštitúcie159 847017 885-10 385-1 13821 936105 815413006 731-4 0481 908---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 75105 9211 792-0-08240000--537676---
Nefinančné spoločnosti46 393042 118-5 963-5 6041 65028 901000--3391 814---
Centrálna vláda 2)396 8191 034049 092-10 211-84 4147 37946 67525 1620182 1800-9 1697 698---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 761011 936-660-963650000--1360---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom170 5151692 39717 162-9 050-11 0129 22789 90110020 6580-5 5805 528---
Peňažné finančné inštitúcie71 0180282 401-3 443-65 48555 4281000--6903 537---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 4570723440-0-0960000--80117---
Nefinančné spoločnosti31 830001 414-5 505-1772 52621 389000--17801---
Centrálna vláda 2)65 1241691 64612 103-0-10 7521 08813 0840020 6580-4 7201 072---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 08700803-102-77320000--730---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom13 058761 4555 621--73-4 281-4823 457-1 9410-3 2280-1 737291---
Peňažné finančné inštitúcie9610-362351--132--18-493580900--300736---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5160171297-0-0-340000--6220---
Nefinančné spoločnosti-29000380--43-1122-620000---4-36---
Centrálna vláda 2)11 469761 6464 360-0-4 272353 497-1 9500-3 2280-1 317-429---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)40100233-102-16-120000--620---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 627 5722 637121 221291 990-1 592 523-214 50956 878927 86753 07421 9651 035 86520 050-287 86556 840---
Peňažné finančné inštitúcie1 662 79633854 06892 209-900 463-32 7852 712313 1806690171 70919 483-60 55515 632---
Finančné inštitúcie iné ako PFI102 711732 5624 075-0-2 4664 51125 885000--61 9781 234---
Nefinančné spoločnosti214 9764193 11110 882-45 107-10 6024 272103 16550022 892--9 6955 251---
Centrálna vláda 2)2 556 8031 77561 029181 858-583 407-155 91444 714478 28052 35521 965841 137567-154 18933 743---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)90 285334512 966-63 546-12 7426697 35700126--1 448980---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom70 79152 7192 893-24 196-4 74746812 0872 27644120 27423-2 368575---
Peňažné finančné inštitúcie23 57901 0221 218-15 762-988682 852000--1 501167---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 61103793-0-030671000--5262---
Nefinančné spoločnosti1 0465225-513-103377031--0137---
Centrálna vláda 2)44 17901 2961 637-7 920-3 4273708 2272 26944120 24323-336259---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3770030-1-33100000--510---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 7705149-1 828-7 426-4 332637 6342 054899 4635-1 992445---
Peňažné finančné inštitúcie7 0030-110-405-4 551-932-22471000--1 434152---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9780379-58-0--4-127542000--276-30---
Nefinančné spoločnosti-4335-10-2-513--353-91-6157031---20115---
Centrálna vláda 2)22 1990-110-1 362-2 632-3 4273287 2582 047899 4325-298201---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2300-2--270-330-25-22000--57---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt