Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 196 7573 592127 170351 023-1 612 388-297 98289 1691 098 18578 53621 8761 207 96026 540-298 39966 065---
Peňažné finančné inštitúcie1 807 58733854 444100 148-906 429-33 01025 164417 9251 0720167 05625 978-62 87114 562---
Finančné inštitúcie iné ako PFI110 994737 9325 628-0-2 4705 49525 343000--62 2051 920---
Nefinančné spoločnosti262 9054153 11512 622-50 599-16 5475 992133 30543023 678--10 0626 986---
Centrálna vláda 2)2 921 6522 73361 227227 955-590 985-232 60051 747514 23377 42121 8761 017 100562-161 74341 624---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)93 620334524 670-64 375-13 3557717 37900126--1 519973---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom261 6771525 56319 118-41 423-16 1409 708106 7112 75744145 69922-7 9488 903---
Peňažné finančné inštitúcie104 39901 5422 336-22 743-6255 65664 3501900--1 5385 608---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 64501 009199-0-235113351000--1 521217---
Nefinančné spoločnosti34 24234411 031-5 300-2242 32823 90540273--221919---
Centrálna vláda 2)118 6991152 97115 267-13 329-14 8401 54118 0822 73444145 42622-4 6202 159---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)69340285-51-2167023000--480---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 78013148-1 700-11 806-4 88866112 4551 02689-8445-2 616655---
Peňažné finančné inštitúcie8 1490-161-367-4 028-4388312 565600--446368---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 38005378-0-126-36319000--845-419---
Nefinančné spoločnosti-40234-1243-493--942-1 27410273--11749---
Centrálna vláda 2)22 797-25-212-1 205-8 401-4 267-13110 8271 01989-1 1175-1 216658---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1 1444-4-178--1 116-151-518000---8-2---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom605 0889596 11857 203-27 292-87 83732 336177 93427 5160185 4086 660-12 49511 804---
Peňažné finančné inštitúcie158 81803647 534-10 517-1 15622 429105 235404006 660-3 7501 172---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 23405 7491 495-0-08580000--475657---
Nefinančné spoločnosti46 685041 738-6 006-5 5931 62929 522000--3431 849---
Centrálna vláda 2)386 991958044 733-10 211-80 1417 34343 17727 1120185 4080-7 8528 126---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 361011 703-558-947770000--750---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom181 3801152 55616 547-13 752-11 6468 81892 8721 881022 3370-5 2417 610---
Peňažné finančné inštitúcie77 85603931 319-3 971-05 60760 3041900--7055 557---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1310607197-0-080000--101217---
Nefinančné spoločnosti32 667001 021-5 300-2242 30822 925000--53836---
Centrálna vláda 2)69 3441151 55613 799-4 481-11 3228259 6431 863022 3370-4 3821 000---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)38200212-0-100700000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 555-25-192-1 147-1 535-6847243 1174380-3 0990-1 272-339---
Peňažné finančné inštitúcie4 9230314528-942--488081 6991800--326353---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-24001357-0-0-430000--65-404---
Nefinančné spoločnosti-5110033-493--53-8-970000---4236---
Centrálna vláda 2)-1 351-25-637-1 480-100-750-282 3884210-3 0990-979-324---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-2660-4-236-0-35-50000---560---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 591 6692 633121 052293 820-1 585 096-210 14556 833920 25151 02021 8761 022 55219 880-285 90454 260---
Peňažné finančné inštitúcie1 648 76933854 08092 614-895 912-31 8542 735312 6906690167 05619 318-59 12113 389---
Finančné inštitúcie iné ako PFI101 760732 1834 133-0-2 4704 63725 343000--61 7301 264---
Nefinančné spoločnosti216 2204153 11110 883-44 593-10 9544 363103 78343023 678--9 7195 136---
Centrálna vláda 2)2 534 6611 77561 227183 223-580 774-152 45944 404471 05650 30821 876831 692562-153 89133 498---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)90 259334512 968-63 817-12 4086947 37900126--1 444973---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom80 297373 0072 571-27 671-4 49489013 83987644123 36322-2 7071 293---
Peňažné finančné inštitúcie26 54301 1491 017-18 772-625494 046000--83351---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 51404021-0-235105351000--1 4200---
Nefinančné spoločnosti1 574344110-0-02098040273--16883---
Centrálna vláda 2)49 35501 4151 469-8 848-3 5187168 43987144123 09022-2381 159---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3114073-51-116023000--480---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom28 22437340-552-10 271-4 204-639 338588892 2545-1 344994---
Peňažné finančné inštitúcie3 2260-475-895-3 086-48623866-1200--12015---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 62004021-0-1267319000--780-15---
Nefinančné spoločnosti10934-1210-0--4110-30410273--15914---
Centrálna vláda 2)24 1480425274-8 301-3 517-1038 439599891 9815-237982---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-8794057--1 116-116018000--48-2---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt