Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 315 3744 070131 751348 106-1 663 295-312 39783 3581 099 47781 07221 4401 249 10126 125-313 69566 630---
Peňažné finančné inštitúcie1 868 42733956 67393 962-945 064-32 64818 721403 2791 0520204 13625 515-72 80515 625---
Finančné inštitúcie iné ako PFI115 439737 4666 531-0-2 4435 07026 461000--65 3752 094---
Nefinančné spoločnosti255 1494373 97512 827-45 622-15 0575 222130 12442023 670--10 9417 711---
Centrálna vláda 2)2 979 5743 18963 155228 930-608 444-247 06453 604532 34079 97821 4401 020 824610-162 98840 175---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)96 785324825 857-64 165-15 1857417 27300471--1 5871 025---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom216 5225125 93616 458-36 205-10 1156 52497 5942 91442928 44618-7 6577 139---
Peňažné finančné inštitúcie92 08901 1302 610-21 111-5994 11557 3553000--1 6763 493---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 73901 131346-0-0165716000--1 109272---
Nefinančné spoločnosti28 0810183974-3 795-6772 08818 20200158--4321 573---
Centrálna vláda 2)88 6315123 45711 275-9 609-8 259021 3212 88442928 05418-4 4271 783---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 9810351 253-1 690-580156000235--1419---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-30 53972-480492--3 566-1 682-3 748-18 836-551-46-8 4809-1 810624---
Peňažné finančné inštitúcie-19 2700-813-867--5 493--1 044-2 391-9 8001400--832306---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1790-397-43-0--43-183621000--18638---
Nefinančné spoločnosti-7 9860-83-186--2 705-118-190-5 012-120-265--345-7---
Centrálna vláda 2)-5 238738001 300-3 407-2 557-951-4 607-552-46-8 4489-457284---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 776013288-1 225-94-33-3800233---92---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom544 5251 6425 81354 850-27 001-79 21623 222170 95921 1530156 0995 874-12 8518 639---
Peňažné finančné inštitúcie147 49201476 875-12 132-74216 15099 368527005 874-5 557647---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 74705 6621 504-0-07370000--469375---
Nefinančné spoločnosti39 918041 988-4 117-5 7521 09724 304000--8241 832---
Centrálna vláda 2)344 7941 642042 637-10 215-71 7905 11147 28720 6260156 0990-5 8695 786---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 575001 847-537-9321270000--1320---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom146 2255122 66211 444-8 233-5 5076 32783 5972 044018 0760-5 2115 168---
Peňažné finančné inštitúcie67 1280521 573-4 414-124 03753 5153000--6262 899---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 85901 047316-0-0560000--211229---
Nefinančné spoločnosti24 46400974-3 614-6532 07815 898000--1211 126---
Centrálna vláda 2)51 1655121 5637 482-0-4 708014 1842 014018 0760-4 239913---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 609001 100-205-1341560000--140---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-26 13873-1 706-2 350--2 106--721-3 367-12 6561570-3 7440-935-423---
Peňažné finančné inštitúcie-9 9780-130-587--448--31-2 336-6 1541400---124-168---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-6130-481-72-0-0-2230000--166-4---
Nefinančné spoločnosti-7 7800-1-22--1 863-269-126-5 743000--51-345---
Centrálna vláda 2)-8 09473-1 094-1 855-0--903-685-7591440-3 7440-85194---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)32800185-205--5630000---90---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 770 8502 428125 938293 256-1 636 294-233 18160 136928 51859 91921 4401 093 00220 251-300 84457 991---
Peňažné finančné inštitúcie1 720 93633956 52687 087-932 932-31 9062 571303 9115250204 13619 641-67 24814 978---
Finančné inštitúcie iné ako PFI106 693731 8045 027-0-2 4434 33326 461000--64 9061 719---
Nefinančné spoločnosti215 2324373 97110 839-41 505-9 3054 125105 82042023 670--10 1175 879---
Centrálna vláda 2)2 634 7801 54763 155186 293-598 229-175 27448 493485 05359 35221 440864 725610-157 11934 390---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)93 210324824 010-63 628-14 2536147 27300471--1 4551 025---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom70 29603 2745 014-27 972-4 60819713 99787042910 37018-2 4461 971---
Peňažné finančné inštitúcie24 96101 0781 036-16 697-587783 840000--1 050594---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 88008430-0-0109716000--89842---
Nefinančné spoločnosti3 61701830-181-24102 30400158--311446---
Centrálna vláda 2)37 46701 8943 794-9 609-3 55107 1378704299 97818-188870---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 372035153-1 485-4460000235--019---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-4 40101 2262 842--1 460-2 403-381-6 180-708-46-4 7359-8751 047---
Peňažné finančné inštitúcie-9 2920-683-280--5 045--1 013-55-3 646000--956474---
Finančné inštitúcie iné ako PFI79208429-0--4340621000--2042---
Nefinančné spoločnosti-2050-82-164--842--151-64731-120-265--294339---
Centrálna vláda 2)2 85701 8943 155-3 407-3 460-266-3 848-696-46-4 7039--395190---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 448013103-1 020-150-36-3800233--02---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt