Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 335 5163 862130 832349 852-1 654 594-311 22091 7061 123 66581 13421 5321 251 31627 562-307 23866 000---
Peňažné finančné inštitúcie1 874 69133955 78495 345-944 127-33 59326 511414 8231 0800195 53426 969-65 59416 411---
Finančné inštitúcie iné ako PFI115 658737 6216 189-0-2 4935 05726 540000--65 7082 050---
Nefinančné spoločnosti261 7784363 61813 006-49 276-15 1705 483132 73954024 744--10 4137 328---
Centrálna vláda 2)2 988 2762 98163 338229 706-597 951-245 03253 901542 24280 00021 5321 030 816593-163 98039 185---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)95 114324715 605-63 240-14 9327547 32100222--1 5431 026---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom236 2471 8505 05515 727-41 048-14 98010 309106 8223 45542932 11818-5 6514 090---
Peňažné finančné inštitúcie98 02101 6823 164-22 100-4335 99761 6754200--1 7991 171---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 2270722511-0-263335305000--648443---
Nefinančné spoločnosti35 7080148633-6 535-3362 61024 20300124--701 049---
Centrálna vláda 2)96 1991 8502 5039 962-11 552-13 3801 24920 6013 41342931 98518-3 1261 394---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 093001 457-861-56811838009--932---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom10 63714111-3 274-1 225-1 8311 9468 590784-461 7966-318-1 865---
Peňažné finančné inštitúcie7 7050254-1 474-2 896-1801 0524 0121600--611174---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 3240-1286-0-150135300000--279175---
Nefinančné spoločnosti-1 960020-426--645--13261-984-20123---23-273---
Centrálna vláda 2)2 49114-158-2 150--1 284-1 2524775 226770-461 6646--558-1 937---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 0760-4490-258-2622136009--9-5---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom586 0571 4456 15059 461-29 452-83 95432 006183 87520 5200164 2336 762-11 6208 544---
Peňažné finančné inštitúcie160 13201597 755-12 314-93223 989104 228493006 762-3 95241---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 11005 9861 526-0-07600000--444393---
Nefinančné spoločnosti47 017051 988-6 693-5 4111 34228 985000--5302 063---
Centrálna vláda 2)366 5851 445046 419-10 215-76 5835 81950 66220 0270164 2330-6 6066 048---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 215001 773-230-1 028960000--880---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom169 5601 8502 42212 369-16 554-7 5298 94593 7971 289021 1750-4 0362 733---
Peňažné finančné inštitúcie72 0620812 118-5 028-55 99756 9554200--995883---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 4860683262-0-02700000--10261---
Nefinančné spoločnosti34 90301627-6 479-3362 56023 845000--151 040---
Centrálna vláda 2)59 8791 8501 6578 490-4 945-7 060012 9971 247021 1750-3 007548---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 23000873-102-1281180000--90---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-8 30014899-3 310-1 461--2 874757122-1 1510-4 6480--247-460---
Peňažné finančné inštitúcie5 100053-97-624--771 1103 1541800--31518---
Finančné inštitúcie iné ako PFI238021838-0-0960000---1173---
Nefinančné spoločnosti-61301-427-322-94280-654000---58-171---
Centrálna vláda 2)-13 19514627-2 938-464--2 864-751-2 378-1 1700-4 6480--396-311---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)16900114-51--27220000--90---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 749 4592 416124 682290 391-1 625 142-227 26659 700939 79060 61421 5321 087 08320 800-295 61857 456---
Peňažné finančné inštitúcie1 714 56033955 62587 590-931 813-32 6612 522310 5955870195 53420 207-61 64216 371---
Finančné inštitúcie iné ako PFI106 548731 6354 663-0-2 4934 29726 540000--65 2641 657---
Nefinančné spoločnosti214 7614363 61311 019-42 583-9 7594 141103 75454024 744--9 8835 265---
Centrálna vláda 2)2 621 6911 53663 338183 287-587 736-168 44948 082491 58059 97221 532866 582593-157 37433 137---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)91 899324713 833-63 010-13 9046587 32100222--1 4551 026---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom66 68702 6333 358-24 494-7 4511 36413 0252 16642910 94418-1 6151 357---
Peňažné finančné inštitúcie25 95901 6011 047-17 072-42804 720000--804287---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 741039249-0-26365305000--638182---
Nefinančné spoločnosti80501476-56-05035800124--559---
Centrálna vláda 2)36 32008461 472-6 607-6 3201 2497 6042 16642910 81118-119846---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 86300584-759-440038009--032---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom18 9380-78836--236-4 7051 1898 4681 936-466 4446-565-1 405---
Peňažné finančné inštitúcie2 6050201-1 377-2 272-257-58858-200--296156---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0870-219248-0-15039300000--396172---
Nefinančné spoločnosti-1 3470191--967--107-19-330-20123--35-102---
Centrálna vláda 2)15 6860-785788--1 748-4 1161 2287 6041 940-466 3126--162-1 626---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9070-4376-207-289-136009--0-5---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt