Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 098 7003 501122 398350 173-1 575 597-295 92488 1061 082 85376 29921 0941 179 39026 031-290 18466 950---
Peňažné finančné inštitúcie1 767 78231153 714101 514-880 132-33 52625 665418 7531 0330153 02425 486-60 41015 558---
Finančné inštitúcie iné ako PFI105 520735 9735 381-0-2 2785 61825 112000--58 9872 171---
Nefinančné spoločnosti263 0483572 98712 305-50 410-17 0076 151133 43740023 721--10 0456 985---
Centrálna vláda 2)2 866 0332 73659 265226 761-577 344-230 03649 834498 10375 22721 0941 002 573545-159 21941 260---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)96 317244594 213-67 711-13 0778387 4480072--1 523977---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom304 0041696 15423 929-61 699-11 88414 256115 3704 23743649 85322-7 42412 977---
Peňažné finančné inštitúcie131 66902 3274 115-31 562-7729 10672 9634200--1 6179 208---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 25249683158-0-01160000--1 903392---
Nefinančné spoločnosti33 4082825874-4 390-2352 91124 229801--49694---
Centrálna vláda 2)131 625873 11917 554-23 199-10 6742 06018 1784 18743649 85122-3 8502 683---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 049501 228-2 548-203630002--50---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom51 153122-172745-25 090-2 0258 93212 054139347-3 3978-2 2153 307---
Peňažné finančné inštitúcie26 4950394-922-11 269-6907 5423 9821900--7742 766---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-67149-1 17631-0--86-132-369000--1 03427---
Nefinančné spoločnosti4 88928-294140-1 692--694273 435600---330-112---
Centrálna vláda 2)19 053419051 445-10 798-1 4851 0515 012114347-3 3988-775625---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 3865-151-1 331-544-6000---380---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom617 4579164 52956 771-26 054-89 19032 535181 26027 9010194 6066 660-12 25213 600---
Peňažné finančné inštitúcie160 807087 136-10 725-1 48222 844105 576333006 660-3 6902 686---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 26704 5121 356-0-09950000--3821 022---
Nefinančné spoločnosti44 862041 846-4 799-5 7791 77828 336000--4861 834---
Centrálna vláda 2)400 604916045 088-10 111-81 0136 81347 34827 5680194 6060-7 5678 057---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 917051 345-419-9161050000--1270---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom203 844872 79720 642-14 771-7 09313 418101 7151 286026 8560-4 52712 025---
Peňažné finančné inštitúcie94 41107592 182-4 651-1159 07467 8744200--7029 055---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 3850638158-0-0850000--112392---
Nefinančné spoločnosti32 13300874-4 390-2352 91123 050000--49624---
Centrálna vláda 2)74 629871 40016 327-5 730-6 6261 28510 7911 244026 8560-3 6591 955---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 286001 101-0-117630000--50---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom17 69041-1 7981 769-1 650--228 6397 777-2 7710-4 0030-3413 336---
Peňažné finančné inštitúcie13 1440-49-853--244-1067 5334 1712800---1402 620---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-9190-93535-0-0-240000---2227---
Nefinančné spoločnosti5 24600140-1 769--84653 067000---44-143---
Centrálna vláda 2)31441-8142 514-125--85620539-2 7990-4 0030-585832---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-9500-67-0--35450000---380---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 481 2432 586117 869293 402-1 549 543-206 73455 571901 59348 39821 094984 78419 371-277 93253 351---
Peňažné finančné inštitúcie1 606 97531153 70694 378-869 407-32 0442 821313 1776990153 02418 826-56 72012 872---
Finančné inštitúcie iné ako PFI97 253731 4614 025-0-2 2784 62325 112000--58 6051 148---
Nefinančné spoločnosti218 1853572 98310 459-45 611-11 2284 373105 10140023 721--9 5595 150---
Centrálna vláda 2)2 465 4301 82059 265181 672-567 233-149 02343 021450 75547 65921 094807 967545-151 65233 203---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)93 400244542 868-67 292-12 1617337 4480072--1 396977---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom100 160813 3573 287-46 928-4 79183813 6552 95043622 99822-2 897951---
Peňažné finančné inštitúcie37 25801 5681 933-26 911-657325 089000--915153---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 86749450-0-0310000--1 7910---
Nefinančné spoločnosti1 27528250-0-001 179801--070---
Centrálna vláda 2)56 99701 7191 227-17 469-4 0487757 3872 94343622 99522-191728---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 76350127-2 548-8600002--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom33 463811 626-1 024-23 440-2 0472934 2772 9103476058-1 874-29---
Peňažné finančné inštitúcie13 3510443-69-11 513-5849-189-900--914146---
Finančné inštitúcie iné ako PFI24849-241-4-0--86-108-369000--1 0560---
Nefinančné spoločnosti-35728-2940--77--61-38368600---28631---
Centrálna vláda 2)18 74001 719-1 069-10 673-1 5704314 4732 9133476058-190-207---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 4815-1118-1 331-40-1-6000--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt