Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 988 4833 118122 931344 712-1 526 327-279 16884 2011 085 96174 76121 0421 154 12625 422-282 41162 182---
Peňažné finančné inštitúcie1 704 05024453 46195 868-852 745-32 81722 152423 0771 0060126 97724 928-58 95013 076---
Finančné inštitúcie iné ako PFI105 604157 1485 423-0-2 5976 36425 274000--57 2001 598---
Nefinančné spoločnosti261 4762883 15012 439-51 980-17 6826 116130 00731023 944--9 6386 519---
Centrálna vláda 2)2 823 7182 56058 652226 784-556 073-213 60548 739500 10173 72421 0421 003 147494-155 05740 023---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)93 634115204 197-65 529-12 4678307 5020058--1 566966---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom232 2192734 01912 984-35 656-15 1079 819100 1246 51142144 81520-5 9293 325---
Peňažné finančné inštitúcie93 845141 141694-24 204-1954 80160 282800--1 4241 104---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 3080492136-0-0514290000--81264---
Nefinančné spoločnosti28 7793811815-4 269-2642 53119 7830032--571 017---
Centrálna vláda 2)105 8562222 37510 527-6 854-14 4241 93719 7696 50342144 78320-3 6071 140---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 43000812-329-224360000--290---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom18 895-70-2 2111 412-9 683-7 208-2 5168823 214-2152 24713-2 073319---
Peňažné finančné inštitúcie5 463-134-781105-10 204--1 112-1 474-1 963-700--496-12---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1020-893-35-0--7112249000--4712---
Nefinančné spoločnosti-1 54438-83143--621--664393-68300-58--029---
Centrálna vláda 2)15 78326-4461 536-535-8 919-1 5543 3103 221-2152 30513-1 077302---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-7050-8-337--435-727-31000--29-2---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom619 1867295 67457 020-21 077-80 89229 994192 62629 5950206 2266 789-9 5559 333---
Peňažné finančné inštitúcie158 37749387 187-10 307-1 61718 967108 244297006 789-5 2280---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 13605 4461 346-0-01 4130000--503428---
Nefinančné spoločnosti42 238002 020-4 840-5 9071 72425 360000--5051 882---
Centrálna vláda 2)406 38768018345 046-5 605-72 2937 84259 02229 2980206 2260-3 1477 023---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 047071 420-325-1 075480000--1720---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom163 9612221 76710 277-7 340-12 1128 78389 9423 881029 6960-1 0532 991---
Peňažné finančné inštitúcie67 211049656-2 746-914 74157 085800--7521 091---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1150459136-0-04450000--1164---
Nefinančné spoločnosti28 28700803-4 269-2642 52819 466000--57900---
Centrálna vláda 2)66 0122221 2597 871-0-11 6221 03313 3913 873029 6960-204935---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 33700812-325-135360000--290---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-5 732-19-1 437-110--561-6 058-625-6 0261 7560-6460--2 544158---
Peňažné finančné inštitúcie-5 070-148-67873--807-64-1 308-2 239-700---1750---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-5050-477-35-0-0800000---829---
Nefinančné spoločnosti-39200158--79--106408-719000--8-63---
Centrálna vláda 2)232129-27832-0-6 117187-3 0681 7630-6460--2 324212---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)40-4-337-325--1780000--290---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 369 2962 389117 257287 691-1 505 250-198 27654 207893 33545 16621 042947 89918 633-272 85652 849---
Peňažné finančné inštitúcie1 545 67319653 42388 680-842 438-31 2003 185314 8337090126 97718 139-53 72213 076---
Finančné inštitúcie iné ako PFI96 468151 7024 077-0-2 5974 95125 274000--56 6971 170---
Nefinančné spoločnosti219 2382883 15010 419-47 140-11 7754 392104 64731023 944--9 1334 638---
Centrálna vláda 2)2 417 3301 88058 469181 738-550 468-141 31240 897441 07944 42721 042796 920494-151 91033 001---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)90 587115132 777-65 204-11 3927827 5020058--1 394966---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom68 257522 2522 706-28 316-2 9951 03610 1822 63042115 11920-4 876335---
Peňažné finančné inštitúcie26 635141 09238-21 458-104603 197000--67213---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1930330-0-069290000--8010---
Nefinančné spoločnosti493381112-0-033170032--0117---
Centrálna vláda 2)39 84401 1162 655-6 854-2 8029046 3782 63042115 08720-3 403204---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)93000-4-8900000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom24 627-52-7741 522-10 244-1 150-1 8916 9081 458-2152 89213-4 617161---
Peňažné finančné inštitúcie10 53314-10332-11 011--1 176-166276000--671-12---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4030-4160-0--732249000--553-7---
Nefinančné spoločnosti-1 15238-83-15--542--558-153600-58---892---
Centrálna vláda 2)15 551-103-1681 505-535-2 802-1 7416 3781 458-2152 95013-3 40190---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-7090-40--760-89-1-31000--0-2---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt