Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 960 7283 189121 408343 286-1 516 644-271 95986 7441 085 39971 54721 2571 146 55425 415-280 18461 878---
Peňažné finančné inštitúcie1 693 23337854 31495 763-842 541-33 92923 625425 1891 0130121 39824 934-58 45413 087---
Finančné inštitúcie iné ako PFI105 573158 0425 458-0-2 6046 25225 031000--56 5901 596---
Nefinančné spoločnosti263 0332503 11312 296-52 601-18 3475 723130 73531024 102--9 6256 490---
Centrálna vláda 2)2 804 5472 53455 412225 234-555 538-204 68450 321496 90970 50421 2571 000 996481-153 97839 738---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)94 341115274 535-65 964-12 3958237 5350058--1 537967---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom211 0771794 15616 896-27 678-6 42810 37197 4131 15942140 65114-2 8384 212---
Peňažné finančné inštitúcie81 749161 695636-17 013-2175 08754 0363800--1 9171 149---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 3173449165-0-04330000--20862---
Nefinančné spoločnosti24 773315731-3 747-1081 67217 541003--225732---
Centrálna vláda 2)99 9721561 99614 832-4 424-5 8913 15325 8361 12042140 64814-4882 269---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 26501532-2 494-212260000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom19 35591-7802 596-8 602--4 9633 3506 738572-2156 25512--745-1 495---
Peňažné finančné inštitúcie5 359-10230-134-4 687-562 521-3 092-400--1 08110---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4773-48217-0--1-76-16000--4635---
Nefinančné spoločnosti-2 2883-77205-452--227-197-2 31800-48---68-10---
Centrálna vláda 2)14 58595-4522 092-1 786--4 9751 11512 223575-2156 30312--1 775-1 529---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 17601417-1 677-184-13-59000---29-2---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom624 7927486 77457 131-21 638-74 83430 620198 65127 8390206 8726 998-12 0999 176---
Peňažné finančné inštitúcie163 5961976567 115-11 114-1 55320 274110 483304006 998-5 4030---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 64205 9241 381-0-01 3330000--585419---
Nefinančné spoločnosti42 631001 862-4 919-6 0131 31726 079000--4971 944---
Centrálna vláda 2)405 87955118345 015-5 605-66 1767 65662 08927 5350206 8720-5 4716 812---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 0440111 758-0-1 092400000--1430---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom158 2641612 58614 834-7 406-3 6088 69388 977193027 6610-1 4903 009---
Peňažné finančné inštitúcie63 8265796617-3 659-415 06951 5843800--9301 130---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0400439165-0-03990000--037---
Nefinančné spoločnosti24 49600721-3 747-1081 67217 453000--72724---
Centrálna vláda 2)68 3081561 35012 800-0-3 4241 52719 940155027 6610-4881 118---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)59401532-0-35260000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 090733811 494-900--3 6602 4731 991-3230-4850-24-27---
Peňažné finančné inštitúcie1 043-22614-153-226-242 577-2 340-400--950---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-3850-31466-0-0-820000---6510---
Nefinančné spoločnosti-1 45200195-674--187-153-1 996000---1430---
Centrálna vláda 2)3 5009580969-0--3 5041436 327-3190-4850-37-67---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)38401417-0-7-120000---290---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 335 9352 441114 634286 155-1 495 006-197 12556 124886 74843 70821 257939 68218 417-268 08552 702---
Peňažné finančné inštitúcie1 529 63818253 65888 648-831 427-32 3763 351314 7067090121 39817 936-53 05113 086---
Finančné inštitúcie iné ako PFI95 931152 1184 077-0-2 6044 91925 031000--56 0051 177---
Nefinančné spoločnosti220 4022503 11310 434-47 682-12 3344 406104 65631024 102--9 1284 546---
Centrálna vláda 2)2 398 6681 98355 229180 219-549 933-138 50842 665434 82042 96921 257794 124481-148 50732 926---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)91 297115162 777-65 964-11 3037837 5350058--1 394967---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom52 812181 5702 061-20 272-2 8201 6788 43696542112 98914-1 3481 203---
Peňažné finančné inštitúcie17 9241289919-13 354-176182 452000--98719---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2773100-0-0340000--20825---
Nefinančné spoločnosti27731510-0-0088003--1538---
Centrálna vláda 2)31 66406462 033-4 424-2 4671 6265 89696542112 98614-01 151---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 671000-2 494-17700000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom16 26518-1 1611 102-7 702--1 3038774 747894-2156 74112--769-1 468---
Peňažné finančné inštitúcie4 31612-38419-4 461-32-56-752000--98610---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-933-168-49-0--16-16000--11125---
Nefinančné spoločnosti-8373-7710--222--40-44-32200-48---54-39---
Centrálna vláda 2)11 0860-5321 123-1 786--1 4719725 896894-2156 78912--1 812-1 462---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 792000-1 677-177-1-59000--0-2---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt