Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 933 7563 098116 910340 700-1 508 041-277 06283 5741 078 79570 97521 4711 137 43825 346-281 01263 408---
Peňažné finančné inštitúcie1 683 91738953 56195 897-837 853-33 87521 106428 1541 0160118 14424 878-57 37213 077---
Finančné inštitúcie iné ako PFI106 125128 5245 441-0-2 6046 32825 049000--56 6171 561---
Nefinančné spoločnosti265 6752473 10612 092-52 150-18 5785 925133 21131024 412--9 7016 500---
Centrálna vláda 2)2 785 8572 43951 193223 152-553 751-209 77549 378484 78869 92821 471994 824468-155 75641 300---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)92 183115264 118-64 287-12 2308377 5930058--1 566969---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom241 2252945 16016 499-32 337-14 8868 114108 9103 85642143 30119-6 7194 860---
Peňažné finančné inštitúcie91 979951 253781-19 344-4804 42463 218400--1 519961---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 26101 272157-0-1 292319305000--1 787129---
Nefinančné spoločnosti33 0055187757-3 401-3271 69424 9920058--6851 004---
Centrálna vláda 2)109 5221482 54814 298-9 292-12 3821 62520 3953 85242143 19119-2 7142 637---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 45810506-300-4055200052--14130---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom39 460482 006-77-9 157-2 972-64211 3771 711-2159 34110-3 7921 738---
Peňažné finančné inštitúcie4 084-71-128-254-4 288-152-1 1911 886-10100---71849---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 47601 272-9-0-1 247-100-295000--1 30853---
Nefinančné spoločnosti3 86250-11--1 606--313-284 996-8051--594167---
Centrálna vláda 2)27 69868863140-6 341-1 8326604 8461 820-2159 23810-2 6441 339---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3391045-134-5417-560052---36129---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom621 8176756 46955 638-20 738-78 49728 147196 66028 1610207 3577 032-12 0749 204---
Peňažné finančné inštitúcie162 583218387 268-10 888-1 52917 698112 823307007 032-5 3070---
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 02606 2381 315-0-01 4140000--650409---
Nefinančné spoločnosti44 085001 667-4 245-6 2011 47028 076000--5111 915---
Centrálna vláda 2)402 46245618344 047-5 605-69 6817 51355 76127 8540207 3570-5 4346 880---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 6610101 341-0-1 086520000--1720---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom175 1711922 32314 775-12 059-9 2127 21093 6992 401028 6630-3 6863 544---
Peňažné finančné inštitúcie68 3474476743-3 157-754 42458 116400--854901---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 3000722156-0-03190000--994---
Nefinančné spoločnosti29 67800745-3 297-3241 69422 610000--95913---
Centrálna vláda 2)75 1781481 52512 625-5 605-8 71672112 9732 397028 6630-2 7141 635---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)66900506-0-97520000--140---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 538-54975-1 021-5 005-314-1 3102 6163800-1 4200-2 560818---
Peňažné finančné inštitúcie950-12261-222-87-42-1 1192 118-10100---170---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6060722-9-0-0-250000---13048---
Nefinančné spoločnosti2 42300-11--687--93592 968000--29158---
Centrálna vláda 2)4 54168192-824-5 605-374-242-2 4704810-1 4200-2 714612---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)170045-0--9170000---360---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 311 9402 423110 441285 062-1 487 303-198 56555 427882 13542 81421 471930 08018 314-268 93854 203---
Peňažné finančné inštitúcie1 521 33417053 52388 629-826 965-32 3463 408315 3317090118 14417 846-52 06513 077---
Finančné inštitúcie iné ako PFI96 099122 2864 126-0-2 6044 91425 049000--55 9671 152---
Nefinančné spoločnosti221 5902473 10610 424-47 905-12 3774 455105 13531024 412--9 1904 585---
Centrálna vláda 2)2 383 3951 98351 010179 105-548 146-140 09441 865429 02742 07421 471787 467468-150 32234 420---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)89 522115162 777-64 287-11 1447857 5930058--1 394969---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom66 0541032 8371 723-20 278-5 67490415 2111 45642114 63719-3 0331 317---
Peňažné finančné inštitúcie23 632511 17737-16 187-40505 102000--66559---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 96105501-0-1 2920305000--1 77835---
Nefinančné spoločnosti3 327518712-104-302 3820058--59091---
Centrálna vláda 2)34 34501 0231 673-3 687-3 6669047 4221 45642114 52819-01 002---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)789100-300-308000052--0130---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 9221021 031944-4 152-2 6586688 7611 331-21510 76110-1 232920---
Peňažné finančné inštitúcie3 13451-189-32-4 201-110-72-232000---70149---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 87105501-0-1 247-75-295000--1 4385---
Nefinančné spoločnosti1 43950-112--919--220-872 028-8051--56510---
Centrálna vláda 2)23 1570671963-736-1 4589027 3161 339-21510 65810--70727---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)322100-134-630-560052--0129---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt