Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 891 9083 049114 918340 775-1 498 884-273 95784 2371 067 33569 26521 6861 125 98325 194-277 26961 670---
Peňažné finančné inštitúcie1 678 20645953 78496 151-833 566-33 71922 298426 2781 1170116 55524 736-58 09113 028---
Finančné inštitúcie iné ako PFI102 689127 2535 450-0-1 3576 42925 340000--55 3521 508---
Nefinančné spoločnosti261 6171963 19312 091-53 755-18 8855 953128 22739024 071--9 1126 331---
Centrálna vláda 2)2 757 5692 37150 162223 011-547 410-207 83848 736479 84268 10821 686985 351458-153 11239 964---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)91 827115264 073-64 153-12 1588217 648006--1 603839---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom209 8701673 57912 779-22 205-9 5318 237105 9481 96443439 69114-2 9834 468---
Peňažné finančné inštitúcie85 884791 108841-15 320-6524 79259 7011300--1 6981 772---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 182555875-0-74980000--687357---
Nefinančné spoločnosti27 1471689577-3 477-6101 37619 9610083--120854---
Centrálna vláda 2)93 232661 82410 318-3 389-8 0111 54326 1341 95043439 60214-4781 485---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 42520968-19-25128152006--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 025-93-1 204786-4 164-2 409-3434831 5554381 02412--723-22---
Peňažné finančné inštitúcie-3 197-86329148-2 820-480111-7 2331300---19166---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 4195-1 073-10-0--8-743-77000--512-19---
Nefinančné spoločnosti-1 423146240--351--124-96-8100019---21249---
Centrálna vláda 2)13 065-26-522631-1 784-1 9295238 4781 54243899812--988-218---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-220-22--89-132-138125006---160---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom613 4627285 77056 658-15 733-78 18029 458194 04327 7820208 7786 941-9 5168 386---
Peňažné finančné inštitúcie161 627340607 490-10 802-1 48718 817110 705408006 941-5 3250---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 42205 5171 324-0-01 4400000--780361---
Nefinančné spoločnosti41 661001 678-4 931-6 2931 41125 109000--4821 757---
Centrálna vláda 2)398 10838818344 870-0-69 3067 75458 22927 3730208 7780-2 7206 268---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 6450101 296-0-1 094360000--2090---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom154 3201441 7159 882-6 632-6 4217 49991 4711 109025 5650-1 6043 531---
Peňažné finančné inštitúcie67 5417951831-3 155-34 70456 5371300--9141 346---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 603053575-0-04980000--145350---
Nefinančné spoločnosti25 37300575-3 477-4671 37618 584000--93801---
Centrálna vláda 2)58 741661 1297 433-0-5 88289616 3501 096025 5650-4521 034---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 06200968-0-69250000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-13 800-89-1 116661--1 300--172-270-9 2467160-1 1620--799-396---
Peňažné finančné inštitúcie-7 788-8651139--1 011--66135-6 7861300---19-231---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-6120-302-10-0-0-4040000--105-1---
Nefinančné spoločnosti-1 195-2037--289-117-22-1 154000--2888---
Centrálna vláda 2)-4 1570-865516-0--2009-1 3067030-1 1620--897-252---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-4900-22-0--23120000---160---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 278 4462 321109 148284 117-1 483 151-195 77754 779873 29241 48321 686917 20618 253-267 75353 284---
Peňažné finančné inštitúcie1 516 57911953 72488 661-822 764-32 2323 481315 5737090116 55517 795-52 76613 028---
Finančné inštitúcie iné ako PFI93 267121 7364 126-0-1 3574 98925 340000--54 5721 147---
Nefinančné spoločnosti219 9561963 19310 412-48 824-12 5924 542103 11839024 071--8 6304 574---
Centrálna vláda 2)2 359 4611 98349 979178 141-547 410-138 53240 982421 61340 73521 686776 573458-150 39233 696---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)89 182115162 777-64 153-11 0647857 648006--1 394839---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom55 550221 8642 897-15 573-3 11073814 47785543414 12714-1 379937---
Peňažné finančné inštitúcie18 34301 05710-12 165-649883 164000--784426---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5795230-0-700000--5427---
Nefinančné spoločnosti1 77416892-0-14301 3770083--2753---
Centrálna vláda 2)34 49106952 884-3 389-2 1296479 78485543414 03814-26451---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)362200-19-1823152006--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom20 825-4-88126-5 464-2 581-739 7298384382 18612-76375---
Peňažné finančné inštitúcie4 59102789-3 831-546-24-447000--0398---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-8075-7710-0--8-339-77000--407-18---
Nefinančné spoločnosti-22816622--62--241-743440019---240-39---
Centrálna vláda 2)17 222-26343114-1 784-2 1295149 7848384382 16012--9134---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)47200--89-155-150125006--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt