Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 838 2963 093106 860336 429-1 480 386-271 82583 2231 063 62068 75720 8101 112 87825 208-276 63360 424---
Peňažné finančné inštitúcie1 669 16151153 74896 132-822 995-33 31821 694431 8051 3450114 43224 773-57 39912 864---
Finančné inštitúcie iné ako PFI101 38187 7284 880-0-1 4586 97025 353000--53 5641 428---
Nefinančné spoločnosti261 3641773 36511 942-53 860-18 9116 155128 34839023 779--9 2015 802---
Centrálna vláda 2)2 716 0112 38841 493219 593-540 338-206 26647 435470 58867 37320 810974 667435-154 89739 490---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)90 38095263 882-63 193-11 8729697 526000--1 573840---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom240 4773157 65115 881-33 586-10 52710 204106 8552 07543443 56817-7 5734 182---
Peňažné finančné inštitúcie97 8002584 5431 294-20 980-2674 52862 044100--2 1541 990---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 1170833112-0-01 05730000--1 00185---
Nefinančné spoločnosti30 0582024612-4 024-5322 06821 73200152--353561---
Centrálna vláda 2)107 306362 25113 255-7 590-9 2052 54023 0182 07343443 41617-4 0351 546---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 19500608-992-5231131000--300---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 719105758-31-7 546-5707249 72835043810 91811-3 706351---
Peňažné finančné inštitúcie-7153525215-4 008--301-576-5 043-26300--729436---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 103058563-0--2-398000--46819---
Nefinančné spoločnosti2 23713-258-242--572731 29900149--26610---
Centrálna vláda 2)30 016-61-350-441-2 422-5311 06913 45761443810 76911-2 222-112---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 3700074-874-399-37000--21-2---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom620 6377746 28954 140-16 959-80 15428 972196 77329 0830210 1987 155-10 8499 148---
Peňažné finančné inštitúcie167 2363926627 465-11 892-1 60118 112114 763636007 155-5 336249---
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 00805 6151 314-0-01 9930000--722365---
Nefinančné spoločnosti42 387201 533-5 067-6 3081 45125 935000--4711 622---
Centrálna vláda 2)398 621380242 697-0-71 2057 39156 07528 4470210 1980-4 1416 912---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 3850101 131-0-1 040250000--1790---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom165 0812954 56713 955-5 483-6 8868 69991 2321 349029 6960-1 0883 474---
Peňažné finančné inštitúcie70 9412583 0291 272-1 459-134 52857 966100--9261 748---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 6120421109-0-01 0210000--1150---
Nefinančné spoločnosti28 82100610-4 024-3521 92521 222000--126561---
Centrálna vláda 2)63 073361 11711 467-0-6 4201 21412 0441 347029 6960-01 115---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)63400497-0-101110000--250---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 16985421 028-225-1 850-513-1 237-3440-3680-267-125---
Peňažné finančné inštitúcie-4 784153531199--314--249-514-4 980-26300--303239---
Finančné inštitúcie iné ako PFI114017367-0-0-340000---10715---
Nefinančné spoločnosti2 132-7058-539--402041 260000--5556---
Centrálna vláda 2)3 754-61-662742-0-2 162-1672 483-810-3680-0-436---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-4700-38-0--23-20000--160---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 217 6592 319100 571282 290-1 463 427-191 67154 251866 84739 67420 810902 68018 053-265 78451 276---
Peňažné finančné inštitúcie1 501 92511953 08688 667-811 103-31 7173 582317 0427090114 43217 618-52 06312 615---
Finančné inštitúcie iné ako PFI91 37282 1133 566-0-1 4584 97725 353000--52 8421 064---
Nefinančné spoločnosti218 9761753 36510 409-48 793-12 6034 704102 41339023 779--8 7304 180---
Centrálna vláda 2)2 317 3902 00941 491176 896-540 338-135 06140 044414 51338 92620 810764 469435-150 75632 577---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)87 99695162 751-63 193-10 8329447 526000--1 394840---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom75 396203 0841 926-28 103-3 6411 50515 62372643413 87117-6 485707---
Peňažné finančné inštitúcie26 85901 51422-19 521-25404 078000--1 228242---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 50504122-0-03630000--99035---
Nefinančné spoločnosti1 23720241-0-18014351000152--2270---
Centrálna vláda 2)44 23301 1341 788-7 590-2 7851 32610 97472643413 71917-4 035431---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 56100112-992-422031000--50---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom33 55020716-1 059-7 321--1 2801 23710 96569543811 28611-3 439476---
Peňažné finančné inštitúcie4 7780-616-4 322--52-62-63000--426197---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9890412-4-0--2-58000--5754---
Nefinančné spoločnosti10520-20--297--17693900149--211-47---
Centrálna vláda 2)26 2620312-1 183-2 422--1 6311 23610 97469543811 13711-2 222324---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 41600112-874-422-17000--5-2---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt