Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 808 7972 988111 671336 442-1 472 839-271 33182 3071 053 77068 40720 3721 101 82425 413-272 73560 093---
Peňažné finančné inštitúcie1 668 62335853 19195 917-818 987-33 62122 270436 7511 6080113 79924 989-56 66912 429---
Finančné inštitúcie iné ako PFI100 15087 1434 816-0-1 4607 00925 348000--52 9651 409---
Nefinančné spoločnosti259 2291643 36711 885-53 619-18 9715 883127 02039023 771--8 9215 792---
Centrálna vláda 2)2 691 7722 44947 443220 015-537 915-205 79546 173457 13166 75920 372964 253424-152 62839 622---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)89 02285273 808-62 318-11 4849727 520000--1 552841---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom233 4158235 05711 842-32 152-6 6739 319108 5022 91240746 53613-9 0403 873---
Peňažné finančné inštitúcie100 4165772 0871 181-22 922-3594 70665 959200--2 436766---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 588073474-0-0888305000--2 49789---
Nefinančné spoločnosti28 652251570-3 878-2681 84520 141001 102--83714---
Centrálna vláda 2)97 4912442 1678 801-4 531-5 8981 84922 0672 91040745 43413-4 0192 304---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 2680181 216-821-1483130000--50---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom20 6551961 169448-4 781-1 6256213 626-623213 66311-4 053337---
Peňažné finančné inštitúcie1 826114637653-5 861--1 175304-5 518-900--1 00956---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 90907342-0--7-197-131000--1 522-14---
Nefinančné spoločnosti4172-155-27--465--95-6342000878---11438---
Centrálna vláda 2)16 33980-65-226--738-2 8575908 909-533212 78511-1 637258---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)16401846-123-45-13-54000--0-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom619 2186895 73653 111-16 735-78 30429 485198 01029 4280210 5667 416-10 5819 274---
Peňažné finančné inštitúcie172 249239997 266-12 206-1 85118 626119 743900007 416-5 03210---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 89505 4421 247-0-02 0270000--829350---
Nefinančné spoločnosti40 255901 476-4 529-6 3471 24724 675000--4161 566---
Centrálna vláda 2)394 38744018441 954-0-69 0437 55853 59228 5280210 5660-4 1417 348---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4320111 168-0-1 063270000--1630---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom161 7037282 03710 010-7 104-3 7298 70995 8981 881029 9550-1 6242 638---
Peňažné finančné inštitúcie73 3285533381 170-3 226-214 65662 273200--931714---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 743055874-0-08600000--21139---
Nefinančné spoločnosti26 60600548-3 878-2681 84519 348000--72647---
Centrálna vláda 2)58 7191741 1417 031-0-3 3521 31714 2771 879029 9550-4081 239---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 308001 187-0-88310000--20---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 5851031 193973-3-697162 289-6820-7750--1 656-227---
Peňažné finančné inštitúcie-339139642-85--142295-1 069-900--10710---
Finančné inštitúcie iné ako PFI67905582-0-0-280000--154-8---
Nefinančné spoločnosti10200-46--82--871389000---53-20---
Centrálna vláda 2)1 84012596358-0-3114512 969-6740-7750--1 861-209---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-30016-0--13-30000---30---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 189 5782 299105 935283 331-1 456 104-193 02752 822855 76038 97920 372891 25717 997-262 15450 819---
Peňažné finančné inštitúcie1 496 37411953 09288 651-806 781-31 7703 644317 0087090113 79917 573-51 63712 419---
Finančné inštitúcie iné ako PFI90 25581 7013 569-0-1 4604 98225 348000--52 1361 059---
Nefinančné spoločnosti218 9741553 36710 409-49 090-12 6244 636102 34539023 771--8 5054 227---
Centrálna vláda 2)2 297 3852 00947 259178 061-537 915-136 75238 615403 53938 23120 372753 687424-148 48732 274---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)86 59085162 640-62 318-10 4219457 520000--1 389841---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom71 711953 0201 832-25 048-2 94461012 6041 03140716 58213-7 4161 235---
Peňažné finančné inštitúcie27 088231 74912-19 696-338503 686000--1 50552---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 84501760-0-028305000--2 28650---
Nefinančné spoločnosti2 04625122-0-00793001 102--1167---
Centrálna vláda 2)38 772691 0261 770-4 531-2 5465327 7901 03140715 48013-3 6111 066---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)96101829-821-60030000--30---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom18 07093-24-525-4 778-1 556-951 3376203214 43811-5 709564---
Peňažné finančné inštitúcie1 8592359811-5 776--1 0339-4 449000--90246---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 23001760-0--7-169-131000--1 368-6---
Nefinančné spoločnosti3152-15519--383--8-643100878---6158---
Centrálna vláda 2)14 49968-661-584--738-2 5461395 9406203213 56011-3 498467---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)16601829-123-58-10-54000--3-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt