Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 784 2792 792107 085335 990-1 468 059-269 69181 4571 050 33868 46820 0511 097 77025 393-268 67459 771---
Peňažné finančné inštitúcie1 666 27924452 62395 265-813 127-34 79421 965442 4261 6170113 06624 980-55 66012 373---
Finančné inštitúcie iné ako PFI98 23786 4094 814-0-1 4667 20625 480000--51 4401 423---
Nefinančné spoločnosti259 1091623 35811 912-54 083-19 0665 947126 63639023 321--9 0325 755---
Centrálna vláda 2)2 671 8122 36944 204220 237-538 653-202 92845 354448 22166 81320 051961 382413-150 99039 379---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)88 84184913 763-62 196-11 4379857 575000--1 552842---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom247 1302645 73813 300-38 249-8 7609 404113 7673 82040746 19017-7 2594 039---
Peňažné finančné inštitúcie105 323432 468591-23 872-2185 34369 133300--2 6771 021---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 157068145-0-114639400000--1 19979---
Nefinančné spoločnosti26 85212114593-3 552-2041 80519 7350048--300501---
Centrálna vláda 2)110 4892082 36611 461-10 746-7 7381 60124 4993 81740746 14217-3 0742 437---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 3101109611-79-486160000--90---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom42 448601 1653 191-9 636-1 6562 59712 4201 6613217 13511-3 943374---
Peňažné finančné inštitúcie12 15243-243-215-9 084--81 6131 685-6500--468-232---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 644068122-0-113-72342000--580-23---
Nefinančné spoločnosti1 27712114213--324--331361 4020048--200-82---
Centrálna vláda 2)27 24645052 960-1 382-1 4751 0449 0521 7263217 08711-2 697712---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1291108209--506-407-24-61000---2-2---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom617 4555865 33652 139-16 732-78 23528 768195 72030 1100211 3417 446-12 2369 502---
Peňažné finančné inštitúcie172 343148926 624-12 122-1 99218 330120 812908007 446-4 9250---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 21604 8841 244-0-02 0550000--675357---
Nefinančné spoločnosti40 152901 522-4 610-6 4341 24624 286000--4691 586---
Centrálna vláda 2)393 31042835141 597-0-68 7337 10750 62229 2020211 3410-6 0017 559---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 433091 152-0-1 076300000--1660---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom168 4852512 43311 097-4 971-4 9028 64098 6752 701030 6000-4 1293 038---
Peňažné finančné inštitúcie74 73243684586-1 434-315 34064 870300--825962---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 329054245-0-05830000--8079---
Nefinančné spoločnosti24 99100565-3 537-2041 80518 231000--148501---
Centrálna vláda 2)66 6612081 2079 290-0-4 52489615 5742 698030 6000-3 0741 496---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)77200611-0-143160000--20---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom11 384128-1591 701--1 367--1 8732 1698 8795880-7750-3 009-200---
Peňažné finančné inštitúcie93343-1 112-220--1 258--1061 7242 267-6500---112-249---
Finančné inštitúcie iné ako PFI495054222-0-0-630000--7-13---
Nefinančné spoločnosti50400205--109--113156397000--49-82---
Centrálna vláda 2)9 189854111 484-0--1 7183536 2156530-7750-3 074145---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)26300209-0-64-10000---90---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 166 8242 206101 749283 852-1 451 327-191 45652 689854 61838 35820 051886 42917 947-256 43850 269---
Peňažné finančné inštitúcie1 493 9369652 53188 641-801 005-32 8023 635321 6147090113 06617 534-50 73512 373---
Finančné inštitúcie iné ako PFI89 02281 5253 569-0-1 4665 15125 480000--50 7651 065---
Nefinančné spoločnosti218 9571533 35810 390-49 473-12 6324 701102 35039023 321--8 5634 169---
Centrálna vláda 2)2 278 5021 94143 853178 641-538 653-134 19538 247397 59937 61120 051750 041413-144 98931 820---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)86 40884822 611-62 196-10 3619557 575000--1 386842---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom78 646133 3052 204-33 278-3 85876415 0921 11940715 59017-3 1301 001---
Peňažné finančné inštitúcie30 59101 7845-22 438-18734 263000--1 85259---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 82801390-0-11456400000--1 1190---
Nefinančné spoločnosti1 8611211427-15-001 5040048--1521---
Centrálna vláda 2)43 82701 1592 171-10 746-3 2147058 9251 11940715 54217-0941---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)53811090-79-34300000--70---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom31 064-691 3241 489-11 003-3 5294283 5411 0733217 91011-934573---
Peňažné finančné inštitúcie11 21908695-10 342-98-111-582000--58018---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 14801390-0-113-9342000--573-10---
Nefinančné spoločnosti773121148--215--218-1201 0050048--1510---
Centrálna vláda 2)18 057-81941 476-1 382-3 1936912 8371 0733217 86211--377567---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-13411080--506-343-23-61000--7-2---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt