Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom5 039 5413 084121 769344 981-1 551 317-287 14383 0281 085 56876 91020 8451 167 80626 086-288 24862 750---
Peňažné finančné inštitúcie1 743 59728653 10798 167-871 318-33 00321 873426 0651 0290141 43425 564-60 76112 304---
Finančné inštitúcie iné ako PFI107 377207 3995 416-0-2 4645 96325 845000--58 1822 107---
Nefinančné spoločnosti262 4463033 12712 378-50 662-17 5365 895131 67831024 322--10 1156 733---
Centrálna vláda 2)2 831 5582 46557 619224 853-562 891-221 58448 457494 52475 85120 8451 001 991522-157 62840 645---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)94 564115174 166-66 446-12 5568407 4560059--1 562962---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom223 7475804 20714 899-35 202-13 6457 80096 1003 11141538 62516-7 0995 739---
Peňažné finančné inštitúcie95 27501 3552 805-24 656-4114 85956 57133500--1 8202 798---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 611579594-0-0169290000--693569---
Nefinančné spoločnosti27 036850737-3 282-3301 75719 3110058--2731 237---
Centrálna vláda 2)96 7525682 00710 670-6 344-12 38897419 9282 77741538 56616-4 3101 135---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 07300592-920-516410001--20---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom16 518-13-93765-14 157-2 541-806-2 1791 850-98-3516-3 596199---
Peňažné finančné inštitúcie11 050-49-2942 191-11 419-138-549-1 7691200--885-971---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8045232-27-0--4-168201000--57514---
Nefinančné spoločnosti-659843105--1 114--902950500-459--218104---
Centrálna vláda 2)5 09823-916-2 080-3 549-2 462-136-1 1081 838-9842216-2 434553---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2250-2-124-303-3518-8001--2-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom621 9136665 84654 998-25 102-85 63927 535192 28531 0920201 5787 012-11 33910 579---
Peňažné finančné inštitúcie162 37167387 304-10 408-1 36818 646113 098320007 012-4 125372---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 79905 7991 387-0-01 1920000--469952---
Nefinančné spoločnosti43 474041 922-4 383-5 9731 43027 175000--5382 048---
Centrálna vláda 2)403 446599043 082-9 986-77 3326 20852 01230 7730201 5780-6 0417 207---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 824051 303-325-966590000--1660---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom156 3865682 13411 218-6 723-8 8516 88384 2311 616026 5980-4 8204 928---
Peňažné finančné inštitúcie65 591075606-3 451-94 66253 9462500--3902 452---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 538070394-0-01320000--62546---
Nefinančné spoločnosti25 34404701-3 272-3031 57018 444000--58992---
Centrálna vláda 2)63 1855681 3529 224-0-8 44447811 8411 591026 5980-4 310938---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)72800592-0-95410000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-3 190-26506-1 498--746-3 026-1 348-3 9177260-2 3240-1 9421 169---
Peňažné finančné inštitúcie-1 121-494930-85--144-679-2031200---544286---
Finančné inštitúcie iné ako PFI593014020-0-0-1130000--30516---
Nefinančné spoločnosti-1560469--831-88-29583000--22-62---
Centrálna vláda 2)-2 35923315-1 492-0-3 121-545-4 2977140-2 3240-2 434429---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1470-2-124-0--39180000--00---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 417 6282 418115 923289 983-1 526 215-201 50455 493893 28345 81820 845966 22819 074-276 90952 171---
Peňažné finančné inštitúcie1 581 22621953 06990 863-860 910-31 6353 227312 9677090141 43418 552-56 63611 932---
Finančné inštitúcie iné ako PFI97 577201 6004 029-0-2 4644 77125 845000--57 7131 155---
Nefinančné spoločnosti218 9723033 12310 455-46 279-11 5634 465104 50331024 322--9 5774 684---
Centrálna vláda 2)2 428 1131 86657 619181 771-552 905-144 25242 249442 51245 07820 845800 412522-151 58733 438---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)91 740115122 864-66 121-11 5907817 4560059--1 396962---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom67 361132 0733 681-28 479-4 79491711 8691 49541512 02716-2 279811---
Peňažné finančné inštitúcie29 68401 2802 199-21 205-4021972 62531000--1 430346---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0735920-0-037290000--63122---
Nefinančné spoločnosti1 69284636-10-271878670058--215245---
Centrálna vláda 2)33 56706551 446-6 344-3 9444968 0871 18641511 96816-0197---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 344000-920-42100001--20---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom19 70813-1 4431 563-14 903--4855421 7381 124-982 28916-1 654-970---
Peňažné finančné inštitúcie12 1710-3432 161-11 334-282130-1 566000--1 429-1 256---
Finančné inštitúcie iné ako PFI212592-47-0--4-55201000--27-2---
Nefinančné spoločnosti-50383936--283--17858-7800-459--196166---
Centrálna vláda 2)7 4570-1 231-587-3 549--6594093 1891 124-982 74716-0124---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)372000-303-740-8001--2-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt