Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 739 3742 733104 937332 785-1 458 422-268 03678 6911 037 77466 80719 7301 089 69825 126-264 69859 476---
Peňažné finančné inštitúcie1 653 37220153 10495 479-804 042-34 80220 353440 6221 6810112 44824 724-55 19312 604---
Finančné inštitúcie iné ako PFI96 56685 7244 792-0-1 3537 27825 139000--50 8341 446---
Nefinančné spoločnosti257 4781513 36711 699-54 407-19 3985 899125 20839022 837--8 8285 836---
Centrálna vláda 2)2 643 2282 36642 341217 263-537 271-201 45244 152439 16965 08719 730954 414402-148 28838 746---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)88 73084013 553-62 702-11 0311 0097 636000--1 555843---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom273 5608885 56715 188-52 206-11 3088 579117 2463 25740749 80716-8 7544 482---
Peňažné finančné inštitúcie120 6401052 4861 050-32 825-2814 15275 644400--2 5391 663---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 356051721-0-05660000--2 20547---
Nefinančné spoločnosti30 095522612-4 306-4171 33222 6540036--40676---
Centrálna vláda 2)117 8577782 49813 304-13 948-10 4082 51318 9483 25240749 77116-3 9482 095---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 612044202-1 127-202160000--210---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom41 948625-292 476-24 397-2 8547565 4022453212 62815-3 03197---
Peňažné finančné inštitúcie21 286-1501 35770-19 256-101-42-509-44700--845208---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4310-1 1489-0--2-355-109000--2 0343---
Nefinančné spoločnosti4 1905-702108-1 030--74193 8620036---74-15---
Centrálna vláda 2)16 0507714202 334-4 156-2 6981 1332 2146923212 59215-265-98---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-10044-46--45-1311-56000---400---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom606 4134585 89350 438-18 098-80 10626 600186 84129 5220212 1167 392-9 2289 701---
Peňažné finančné inštitúcie171 3421051 1896 844-13 379-2 09816 607118 545973007 392-5 038249---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 72104 3421 222-0-02 1180000--668371---
Nefinančné spoločnosti39 649901 316-4 719-6 5471 09023 889000--4201 668---
Centrálna vláda 2)384 53134335140 113-0-70 4506 75444 40728 5490212 1160-2 9277 414---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 171011943-0-1 011310000--1750---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom182 4691132 81014 240-8 952-7 2657 502102 9442 504033 2920-1 7113 753---
Peňažné finančné inštitúcie83 8391051 1541 037-4 799-944 15270 063400--8891 651---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 210046221-0-05660000--12437---
Nefinančné spoločnosti29 11500611-4 153-4171 33221 900000--29673---
Centrálna vláda 2)67 95481 19012 369-0-6 6361 43610 9812 500033 2920-6581 392---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)35104202-0-118160000--110---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 659-150-7242 471-4 814--1794644 079-4250-6650--2 821220---
Peňažné finančné inštitúcie5 195-1501 07958-3 112-5947658-44700---20202---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-9060-9199-0-0-630000--652---
Nefinančné spoločnosti5 99100108-1 779-142933 931000---7110---
Centrálna vláda 2)-2 5150-8882 342-0--442386-510220-6650--2 7457---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-10604-46--77-6210000---500---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 132 9612 27599 044282 348-1 440 324-187 93052 091850 93337 28519 730877 58317 734-255 47049 775---
Peňažné finančné inštitúcie1 482 0309651 91588 635-790 663-32 7043 746322 0777090112 44817 332-50 15512 355---
Finančné inštitúcie iné ako PFI87 84581 3823 569-0-1 3535 16025 139000--50 1661 075---
Nefinančné spoločnosti217 8301413 36710 382-49 688-12 8514 809101 31939022 837--8 4084 169---
Centrálna vláda 2)2 258 6972 02341 990177 150-537 271-131 00237 398394 76236 53819 730742 298402-145 36131 332---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)86 56083902 611-62 702-10 0209787 636000--1 380843---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom91 0917752 757948-43 254-4 0431 07714 30275340716 51516-7 043729---
Peňažné finančné inštitúcie36 80101 33212-28 026-18705 581000--1 65012---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 1460550-0-000000--2 08110---
Nefinančné spoločnosti9795221-153-007540036--112---
Centrálna vláda 2)49 9037711 308935-13 948-3 7721 0777 96775340716 47916-3 290704---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 2610400-1 127-8400000--100---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 2897756955-19 583-3 0332921 3236703213 29315-5 852-123---
Peňažné finančné inštitúcie16 092027812-16 144-42-89-1 167000--8656---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 3370-2290-0--2-292-109000--1 9690---
Nefinančné spoločnosti-1 8015-7020--749--216-74-690036---3-25---
Centrálna vláda 2)18 5667711 308-7-4 156-3 1407472 7246703213 25715-3 010-105---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)950400-32-690-56000--100---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt