Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 713 0961 491122 472330 190-1 413 467-263 78778 9291 051 34165 31619 2861 101 53324 573-250 80256 717---
Peňažné finančné inštitúcie1 616 4513153 24195 088-760 901-34 41822 944448 2062 4760110 38424 218-54 86112 190---
Finančné inštitúcie iné ako PFI95 69987 2554 751-0-1 2838 28125 522000--47 2191 388---
Nefinančné spoločnosti262 818794 86911 592-59 796-20 5886 161123 50339022 774--8 0745 462---
Centrálna vláda 2)2 651 8021 36856 702215 605-532 083-196 62540 457446 20862 80119 286968 374355-139 13136 976---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)86 32554053 154-60 687-10 8731 0867 902000--1 517701---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom242 4597115 06115 708-30 712-11 1529 300115 6872 15738647 77114-3 2443 425---
Peňažné finančné inštitúcie109 1344582 500252-21 852-6304 70376 6523100--1 0311 514---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 824049337-0-01 031614000--57672---
Nefinančné spoločnosti23 645028340-4 671-27674916 804000--77700---
Centrálna vláda 2)104 9742522 04014 346-3 370-10 0692 80121 5662 12638647 77114-1 4741 138---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 8820-733-819-1771651000--860---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom25 984-224-6795 843-10 663-2 6671622 6953811254 44510-2033---
Peňažné finančné inštitúcie3 745-139274-223-6 663--604-86-2 522-13000--17172---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-170-76811-0--116352000--35539---
Nefinančné spoločnosti850-1064-394--188-1-30500-65--23173---
Centrálna vláda 2)21 959-85-1756 159-3 306-3 4412435 2005111254 51010--610-250---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2120--167-300-290-30000--81-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom640 27728813 48461 085-17 752-86 33027 532197 92232 5420213 8207 251-6 4798 622---
Peňažné finančné inštitúcie168 51501086 488-10 778-2 24618 654118 2231 767007 251-4 67888---
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 02105 5201 182-0-02 4850000--511323---
Nefinančné spoločnosti38 1622-1 239-6 348-6 8461 07720 695000--3971 560---
Centrálna vláda 2)421 5442867 85651 500-498-76 2325 30259 00430 7750213 8200-6826 650---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 0350-676-128-1 006140000--2110---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom177 6614583 24914 153-6 783-6 7307 458102 7482 026032 2790-1 5582 703---
Peňažné finančné inštitúcie84 1594581 538241-2 112-254 66373 2503100--8261 504---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 470045237-0-08880000--930---
Nefinančné spoločnosti22 4710-285-4 671-27373015 843000--77592---
Centrálna vláda 2)68 67501 25912 893-0-6 3341 16113 6551 995032 2790-487607---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8850-696-0-98160000--750---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-3 604-476-6505 040-698--350-681-6 141318000--1 087-433---
Peňažné finančné inštitúcie-2 504-139-53-234-304-13-31-2 912-13000--32088---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-3810-38811-0-0-830000--790---
Nefinančné spoločnosti-7040-9-394--68-17-1 161000--31108---
Centrálna vláda 2)120-337-2095 458-0--294-551-2 068448000--1 587-629---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1350--205-0--110000--700---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 072 8191 203108 988269 104-1 395 715-177 45751 397853 41932 77419 286887 71317 322-244 32348 095---
Peňažné finančné inštitúcie1 447 9373153 13388 599-750 123-32 1724 290329 9837090110 38416 967-50 18312 102---
Finančné inštitúcie iné ako PFI85 67881 7353 569-0-1 2835 79625 522000--46 7081 064---
Nefinančné spoločnosti224 656774 86910 353-53 448-13 7425 084102 80839022 774--7 6773 901---
Centrálna vláda 2)2 230 2581 08348 846164 104-531 585-120 39335 155387 20432 02619 286754 554355-138 44930 326---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)84 29054052 479-60 559-9 8671 0727 902000--1 306701---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom64 7982521 8121 555-23 929-4 4221 84212 93913038615 49214-1 686721---
Peňažné finančné inštitúcie24 974096211-19 740-605403 402000--20510---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 3530410-0-0143614000--48372---
Nefinančné spoločnosti1 17402855-0-319961000--0108---
Centrálna vláda 2)36 2992527811 452-3 370-3 7351 6407 91113038615 49214-987531---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9970-37-819-79051000--110---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 587252-29803-9 965-3 0178438 836631254 44510-1 107465---
Peňažné finančné inštitúcie6 249032711-6 359--617-55390000---149-17---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3650-3800-0--1189352000--27639---
Nefinančné spoločnosti7880-1055-0--1201685600-65---865---
Centrálna vláda 2)21 83825234701-3 306-3 7357947 268631254 51010-977379---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3470-37-300-30-1-30000--11-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt