Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 686 5891 715123 158324 372-1 402 805-260 99178 7901 048 59564 93519 1611 096 56924 592-250 89756 659---
Peňažné finančné inštitúcie1 612 65217052 96895 310-754 237-35 02123 030450 6852 6060110 34324 248-54 69112 119---
Finančné inštitúcie iné ako PFI95 80988 0244 741-0-1 2948 27425 169000--46 9581 349---
Nefinančné spoločnosti262 774794 88011 528-59 403-20 7716 162123 80439022 878--8 0595 289---
Centrálna vláda 2)2 629 2551 45456 877209 471-528 777-193 07940 238441 00662 29019 161963 348344-139 75437 201---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)86 09954093 322-60 388-10 8261 0867 931000--1 435702---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom221 9254703 30814 639-26 798-11 8879 109112 0713 27438637 31010-3 2483 158---
Peňažné finančné inštitúcie96 334337873565-17 667-674 69069 407100--2 225840---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 02814710-0-08890000--62444---
Nefinančné spoločnosti23 5181920374-4 085-28483017 154006--69696---
Centrálna vláda 2)99 3461121 94413 443-4 732-11 4272 68425 5103 27338637 30410-3281 577---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6981-257-314-109160000--20---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 307170-43-1 600-13 405-2 520-48014 1171 0921255 38310-932-61---
Peňažné finančné inštitúcie11 39813949169-9 724--229-1 0561 576-18600--80519---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-6141-3790-0--4-199-53000--1110---
Nefinančné spoločnosti3919-3-212--279--130-178902002--23-86---
Centrálna vláda 2)23 27910-152-1 589-3 858-2 82896211 7271 2771255 38110-132-2---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2051-133-102-55-9-35000---39-2---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom643 99676414 13556 046-17 055-86 67928 212204 06232 2240213 8207 366-7 5679 054---
Peňažné finančné inštitúcie171 1351391626 722-10 474-2 23218 685121 1351 897007 366-4 3590---
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 40205 9081 171-0-02 5670000--432323---
Nefinančné spoločnosti38 8672-1 230-5 955-6 9151 09321 856000--3661 452---
Centrálna vláda 2)421 4246238 06546 042-498-76 5265 85461 07130 3260213 8200-2 2697 279---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 1680-880-128-1 006130000--1410---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom173 4563371 88713 383-5 766-8 7367 948103 1331 908028 9220-1 1362 545---
Peňažné finančné inštitúcie76 20633774565-1 681-04 67267 472100--929812---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 38604490-0-08890000--2226---
Nefinančné spoločnosti23 0310-374-4 085-28483016 741000--58659---
Centrálna vláda 2)72 50501 36412 241-0-8 3431 54118 9201 907028 9220-1271 047---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3280-203-0-109160000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 35337-146-2 669--1 010--449-1 3409 037-1070-7750-292-587---
Peňažné finančné inštitúcie2 339139-269-11--151-9722 960-18600--4240---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-3940-2520-0-0-980000---440---
Nefinančné spoločnosti1330--212--279--97-141940000--21-99---
Centrálna vláda 2)190-102108-2 604--742--256-1225 137780-7750--68-488---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)860-79-0-55-70000---410---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 042 593951109 023268 326-1 385 750-174 31250 578844 53332 71119 161882 74917 226-243 33047 604---
Peňažné finančné inštitúcie1 441 5173152 80688 589-743 763-32 7894 345329 5507090110 34316 882-50 33212 119---
Finančné inštitúcie iné ako PFI85 40782 1163 569-0-1 2945 70725 169000--46 5261 026---
Nefinančné spoločnosti223 907774 88010 298-53 448-13 8565 069101 94839022 878--7 6933 837---
Centrálna vláda 2)2 207 83183148 812163 428-528 279-116 55334 384379 93531 96319 161749 528344-137 48529 922---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)83 93054092 441-60 260-9 8201 0737 931000--1 294702---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom48 4691341 4211 256-21 032-3 1511 1618 9381 3663868 38910-2 112612---
Peňažné finančné inštitúcie20 12807990-15 986-67181 935000--1 29628---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6421220-0-000000--60217---
Nefinančné spoločnosti48819200-0-00413006--1137---
Centrálna vláda 2)26 8411125801 202-4 732-3 0841 1436 5901 3663868 38310-201530---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3711-54-314-000000--20---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom31 9551341031 069-14 415-2 9698605 0801 1991256 15810-640525---
Peňažné finančné inštitúcie9 06004930-9 713--78-84-1 384000--38119---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2201-1270-0--4-101-53000--5510---
Nefinančné spoločnosti-9419-30-0--33-37-38002--213---
Centrálna vláda 2)23 090112-2601 015-4 600-3 0841 0846 5901 1991256 15610-200486---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1191-54-102-0-2-35000--2-2---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt