Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 653 3821 545123 197325 951-1 389 399-258 51979 4361 034 52863 84319 0371 092 14324 394-250 06456 714---
Peňažné finančné inštitúcie1 600 5893152 47795 242-744 513-35 25224 087449 1362 7910109 83624 060-53 88612 100---
Finančné inštitúcie iné ako PFI96 33478 4034 741-0-1 2998 47425 223000--46 8561 339---
Nefinančné spoločnosti262 980604 88311 741-59 682-20 9046 353122 90039023 116--8 0275 374---
Centrálna vláda 2)2 607 5841 44357 029211 039-524 919-190 28639 428429 30261 01319 037959 191334-139 82237 197---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)85 89634053 189-60 285-10 7781 0947 967000--1 474704---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom228 393825 10614 879-25 100-15 3038 225107 6581 23838643 13710-4 0394 551---
Peňažné finančné inštitúcie98 365281 539621-14 815-9614 91471 344100--2 0922 079---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 65701 3620-0-1208890000--1 21374---
Nefinančné spoločnosti26 3751570675-4 901-97280417 7180072--1531 010---
Centrálna vláda 2)98 943392 13513 288-5 179-12 8191 59718 5961 23738643 06510-4801 388---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 0531-294-205-431210000--1020---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom17 936823 1801 570-3 029-4 3151275-4241253 2298-2 527-323---
Peňažné finančné inštitúcie5 96128648134-6 885-435488-3 759-17400--1 366-236---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 07601 3620-0-103-82-291000--990-6---
Nefinančné spoločnosti862157097--40-150-14680500-154---57137---
Centrálna vláda 2)9 093391 1001 218--3 331-3 333-2553 604-2491253 3848-126-218---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-571-122--485-294-4-8400-2--1020---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom641 57472814 28258 715-18 066-87 13029 552195 02532 3310214 5957 293-7 2759 641---
Peňažné finančné inštitúcie168 72501646 653-10 464-2 38419 657118 1752 083007 293-3 9350---
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 79606 1601 171-0-02 6650000--476323---
Nefinančné spoločnosti38 7352-1 442-6 234-7 0121 23520 916000--3451 551---
Centrálna vláda 2)421 2347257 95848 647-1 240-76 7825 97555 93430 2480214 5950-2 3377 767---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 0830-801-128-952200000--1820---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom171 57502 77513 228-6 179-10 5828 14095 2831 238030 4710-1 1563 761---
Peňažné finančné inštitúcie77 6150744616-1 278-54 91467 064100--9222 073---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 75407860-0-08890000--5920---
Nefinančné spoločnosti24 4940-675-4 901-29880417 028000--39749---
Centrálna vláda 2)67 25901 24511 705-0-10 1481 51211 1911 237030 4710-68918---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4520-232-0-131210000--680---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-34301 055337-53-2 902320-3 887-1680-9040-262-481---
Peňažné finančné inštitúcie-2 425059129-93--160526-3 097-17400--197-173---
Finančné inštitúcie iné ako PFI78907860-0-0-90000--16-4---
Nefinančné spoločnosti5250-97--40--161-33638000---87111---
Centrálna vláda 2)577021051-0-3 164-169-1 42860-9040-68-416---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1920-60-0-5950000--680---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 011 808817108 915267 236-1 371 333-171 38949 884839 50331 51219 037877 54817 101-242 78947 073---
Peňažné finančné inštitúcie1 431 8633152 31388 589-734 049-32 8684 430330 9617090109 83616 767-49 95112 100---
Finančné inštitúcie iné ako PFI85 53972 2433 569-0-1 2995 80925 223000--46 3801 016---
Nefinančné spoločnosti224 244574 88310 298-53 448-13 8925 118101 98439023 116--7 6823 823---
Centrálna vláda 2)2 186 34971849 071162 392-523 679-113 50433 453373 36830 76519 037744 596334-137 48529 430---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)83 81234052 387-60 157-9 8261 0747 967000--1 292704---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom56 819822 3311 651-18 921-4 7218512 375038612 66710-2 883790---
Peňažné finančné inštitúcie20 749287956-13 537-95604 280000--1 1706---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 90305760-0-12000000--1 15454---
Nefinančné spoločnosti1 88015700-0-67406900072--114261---
Centrálna vláda 2)31 685398901 583-5 179-2 671857 405038612 59510-412470---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6011-62-205-30000000--340---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom18 279822 1251 233-2 976-1 413-3194 162-2551254 1338-2 265159---
Peňažné finančné inštitúcie8 386285894-6 792-595-38-662000--1 169-63---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 28705760-0-103-73-291000--974-2---
Nefinančné spoločnosti33715700-0-311-11316700-154--3026---
Centrálna vláda 2)8 517398901 166--3 331-169-865 032-2551254 2888-58198---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-2491-62--485-235-9-8400-2--340---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt