Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 636 6881 463120 016324 355-1 386 372-254 33679 5631 034 42264 26718 9121 089 80024 437-247 41057 064---
Peňažné finančné inštitúcie1 595 285351 83095 108-737 629-34 81723 599452 9792 9660110 35624 111-52 52012 336---
Finančné inštitúcie iné ako PFI94 10677 0424 741-0-1 1958 55625 525000--45 7551 292---
Nefinančné spoločnosti261 751454 81411 644-59 722-20 7626 500122 15239022 796--8 0715 290---
Centrálna vláda 2)2 599 5841 40555 930209 796-528 250-187 06339 810425 71561 26218 912956 646326-139 69437 442---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)85 96234003 066-60 771-10 4991 0988 051002--1 371704---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom253 6951273 78417 930-26 597-16 9078 452130 0294 24737836 94413-7 2135 448---
Peňažné finančné inštitúcie107 9390930452-17 345-3644 78681 82035700--1 661582---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 120249125-0-01 131381000--1 730362---
Nefinančné spoločnosti26 8807175552-4 878-29191319 102000--61908---
Centrálna vláda 2)113 6831182 18816 551-4 062-15 8571 60728 7263 89037836 94413-3 7613 596---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 0730-351-312-395150000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom25 71736-2463 704-8 885-8 941-1 704-3012 9001172 53410-2 5711 206---
Peňažné finančné inštitúcie-2 8830869-3-5 830-9-992-9 4308200--665169---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8912-9710-0--4959349000--1 47825---
Nefinančné spoločnosti5567175143-424--367-191558-30-65---21797---
Centrálna vláda 2)27 12527-3193 686-2 669-9 011-5668 3402 8211172 59910-662916---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)280--123--38-337-14-118000---160---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom642 06172813 22958 378-18 013-84 22929 233198 91232 4990215 4987 434-7 01210 122---
Peňažné finančné inštitúcie171 29201066 524-10 371-2 54319 131121 2722 257007 434-3 738173---
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 00605 3741 171-0-02 6740000--460327---
Nefinančné spoločnosti38 2122-1 346-6 274-7 1731 26920 278000--4321 440---
Centrálna vláda 2)420 6617257 74948 596-1 240-73 6206 14457 36230 2420215 4980-2 2698 183---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 8900-741-128-893150000--1130---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom190 78721 89214 519-6 021-11 1677 835117 9882 661027 8890-7812 696---
Peňažné finančné inštitúcie85 188055441-1 169-04 78377 48435700--707549---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 729041825-0-09460000--24316---
Nefinančné spoločnosti25 2462-525-4 852-29189617 785000--50847---
Centrálna vláda 2)78 13601 41913 201-0-10 7301 19522 7192 305027 8890-0983---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4880-327-0-146150000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-5 146-88-1 0201 077-95-4 816-1 733-5 8151 3880-5160--2 212162---
Peňažné finančné inštitúcie-9 012052-13--304--127-969-8 0248200--200173---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-3320-2520-0-0150000---994---
Nefinančné spoločnosti2432-117-399--79-102-124000---2860---
Centrálna vláda 2)4 029-90-8201 122-0-4 928-6732 3331 3060-5160--2 269-75---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-740--148-0-94-40000---160---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 994 627735106 787265 978-1 368 359-170 10750 330835 51031 76718 912874 30217 003-240 39846 941---
Peňažné finančné inštitúcie1 423 993351 72488 584-727 258-32 2744 468331 7077090110 35616 677-48 78212 163---
Finančné inštitúcie iné ako PFI84 09971 6683 569-0-1 1955 88225 525000--45 295965---
Nefinančné spoločnosti223 539424 81410 298-53 448-13 5895 231101 87439022 796--7 6393 850---
Centrálna vláda 2)2 178 92367948 181161 200-527 010-113 44333 666368 35331 02018 912741 148326-137 42529 259---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)84 07234002 325-60 643-9 6061 0838 051002--1 258704---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom62 9081251 8923 411-20 576-5 74061712 0411 5853789 05513-6 4322 753---
Peňažné finančné inštitúcie22 751087511-16 176-36434 336000--95433---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 3912730-0-0185381000--1 70646---
Nefinančné spoločnosti1 634517526-26-0171 317000--1161---
Centrálna vláda 2)35 5461187693 349-4 062-5 1274126 0071 5853789 05513-3 7612 613---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5860-25-312-24900000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 8631257742 626-8 790-4 125295 5141 5121173 05110-4 7831 044---
Peňažné finančné inštitúcie6 129081711-6 134-136-23-1 406000--465-4---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2232-7190-0--4944349000--1 57721---
Nefinančné spoločnosti314517526-25--288-89682-30-65---18937---
Centrálna vláda 2)23 0961185012 565-2 669-4 0831076 0071 5151173 11610-2 931991---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1020-25--38-243-10-118000--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt