Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 611 0941 426120 270320 644-1 377 486-245 30881 2491 034 67561 36618 7961 086 70924 796-244 58856 572---
Peňažné finančné inštitúcie1 599 007350 96295 111-731 798-34 80924 592462 4082 8830110 82724 480-51 85412 167---
Finančné inštitúcie iné ako PFI93 19258 0124 741-0-1 2448 49725 177000--44 2541 268---
Nefinančné spoločnosti260 739384 63911 501-59 298-21 1266 691121 62142022 386--8 2845 193---
Centrálna vláda 2)2 572 2221 37856 248206 102-525 581-177 97740 357417 30058 44118 796953 495316-138 80937 241---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)85 93434093 190-60 809-10 1521 1128 169002--1 387704---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom235 4943634 35314 485-31 261-13 9059 099112 4213 00237843 66013-2 6793 240---
Peňažné finančné inštitúcie101 91860905509-18 688-3285 04774 20016800--1 1981 044---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 775296025-0-09630000--81215---
Nefinančné spoločnosti22 117223389-3 257-6361 06915 6760028--126913---
Centrálna vláda 2)107 1152992 46513 079-9 167-12 0162 00922 5452 83437843 63213-5431 268---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 5690-484-149-925110000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom19 8182773 231103-6 028-3 185-4227 68274411739--286169---
Peňažné finančné inštitúcie10 337-248810-6 925-1-1902 194-23300--50521---
Finančné inštitúcie iné ako PFI668266525-0--1-463-153000--603-7---
Nefinančné spoločnosti502223-41-83-829376003---5319---
Centrálna vláda 2)7 4702971 66234--1 053-2 2802795 28097711709--1 273136---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8410-85-73-823-57-15000---680---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom647 63681614 24857 301-17 917-79 41230 966204 72631 1110216 0157 868-9 2239 960---
Peňažné finančné inštitúcie180 7370546 537-10 674-2 67120 100129 2962 175007 868-3 5370---
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 33805 6261 171-0-02 6590000--559323---
Nefinančné spoločnosti37 9690-1 229-5 875-7 2521 37120 402000--4601 380---
Centrálna vláda 2)416 6278168 56847 474-1 240-68 6906 81755 02828 9360216 0150-4 5388 258---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 9640-889-128-799190000--1290---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom173 2192192 22113 329-5 268-10 1188 408102 1561 648028 0180-9512 749---
Peňažné finančné inštitúcie80 2146025501-2 011-05 02570 97116800--700981---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 76005510-0-09460000--24815---
Nefinančné spoločnosti21 4090-389-3 257-4251 06515 404000--3866---
Centrálna vláda 2)69 2551591 64511 955-0-9 6071 36115 7811 480028 0180-0888---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5810-484-0-86110000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 2441321 902-100-470-205-6944 658-363000-36-233---
Peňažné finančné inštitúcie1 854-241-8-371--86-1601 728-23300--80---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4602560-0-0-4190000--2054---
Nefinančné spoločnosti4270--41-109--4963458000---109-5---
Centrálna vláda 2)3 9251571 645-137-0-355-1782 472-129000-0-232---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-80-85--10--1500000---680---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 963 458610106 022263 344-1 359 569-165 89650 283829 94930 25518 796870 69516 928-235 36546 612---
Peňažné finančné inštitúcie1 418 270350 90888 574-721 124-32 1384 492333 1127090110 82716 612-48 31712 167---
Finančné inštitúcie iné ako PFI82 85452 3863 569-0-1 2445 83825 177000--43 695945---
Nefinančné spoločnosti222 770384 63910 272-53 423-13 8745 320101 21942022 386--7 8243 813---
Centrálna vláda 2)2 155 59556247 680158 628-524 341-109 28733 540362 27229 50518 796737 480316-134 27128 984---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)83 96934092 300-60 681-9 3531 0938 169002--1 258704---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom62 2751442 1321 156-25 993-3 78769110 2651 35437815 64213-1 728490---
Peňažné finančné inštitúcie21 70408808-16 677-328223 229000--49862---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 015240925-0-0170000--5640---
Nefinančné spoločnosti7082230-0-21142720028--12348---
Centrálna vláda 2)37 8601408201 124-9 167-2 4096486 7641 35437815 61413-543380---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9880-0-149-83900000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom13 5741441 329203-5 558-2 9802723 0241 10611739--322402---
Peňažné finančné inštitúcie8 48308808-6 554-87-30466000--49721---
Finančné inštitúcie iné ako PFI622240925-0--1-44-153000--398-11---
Nefinančné spoločnosti752230--26-131-54-82003--5624---
Centrálna vláda 2)3 54514017171--1 053-1 9254572 8081 10611709--1 273368---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8490-0-83-838-57-15000--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt