Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 593 4371 150117 032320 544-1 371 455-242 32881 6381 027 11860 62318 6791 088 84724 589-244 79556 411---
Peňažné finančné inštitúcie1 588 2542850 08295 111-724 872-34 80924 782460 2693 1170110 55024 282-51 35112 146---
Finančné inštitúcie iné ako PFI92 45727 3474 716-0-1 2458 95925 337000--43 5661 287---
Nefinančné spoločnosti261 146364 61611 542-59 213-21 0536 689121 25442023 289--8 3295 162---
Centrálna vláda 2)2 566 4741 08154 586206 071-526 634-175 87240 038412 07457 46418 679955 006307-140 09537 112---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)85 10624013 105-60 736-9 3491 1708 184002--1 455704---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom215 509503 29614 505-22 226-9 99710 272101 9602 40137841 6569-7 2923 919---
Peňažné finančné inštitúcie90 45724721521-15 284-3675 06565 04825500--2 0771 374---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 27708090-0-3611 393152000--1 53725---
Nefinančné spoločnosti22 4582326580-3 569-3501 00115 971000--217744---
Centrálna vláda 2)96 81721 74012 979-2 572-8 7142 80120 7892 14537841 6569-3 4031 776---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 5000-425-801-205120000--570---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom15 057-26879375-5 928--104142-1 508301176 1389-2 729353---
Peňažné finančné inštitúcie-2 26124432162-4 392--18-550-7 10520400--557-131---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 86506400-0-360-232138000--963-4---
Nefinančné spoločnosti-3223-47-144-562--5032091700-994--13145---
Centrálna vláda 2)15 528-74-146353-1 119--379074 579-1731177 1329-1 151344---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-420-3--145-94-3-37000--460---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom641 30668312 34757 401-17 446-79 21231 660200 06831 4740216 0157 775-9 18910 193---
Peňažné finančné inštitúcie178 79224546 545-10 303-2 75620 260127 5682 408007 775-3 5310---
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 29105 3701 171-0-03 0770000--354319---
Nefinančné spoločnosti37 5410-1 270-5 765-7 3011 30819 944000--5691 384---
Centrálna vláda 2)412 7096596 92347 611-1 240-68 3416 99652 55629 0660216 0150-4 5388 490---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 9720-804-138-814190000--1970---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom165 184271 56213 138-5 205-8 4729 59292 5111 962030 7290-8393 135---
Peňažné finančné inštitúcie71 8592422514-1 636-05 06462 73524300--6741 214---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 81103910-0-01 3770000--430---
Nefinančné spoločnosti21 3010-580-3 569-2861 00115 213000--65587---
Centrálna vláda 2)69 59921 14911 620-0-8 0662 13814 5631 719030 7290-01 333---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6140-425-0-120120000--570---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 215-50-486-929-405--1 066-1942 847-30007750--102-35---
Peňažné finančné inštitúcie-5 13324-48155--172--177-513-4 45119100--213-140---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-28802220-0-0-1930000---316-1---
Nefinančné spoločnosti5390--144-577--36576400000---4540---
Centrálna vláda 2)6 017-74-660-943-0--5564386 898-49107750-066---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)790-3-0-32-20000--460---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 952 131466104 685263 143-1 354 009-163 11649 978827 05029 14918 679872 83316 814-235 60646 217---
Peňažné finančné inštitúcie1 409 462350 02888 566-714 569-32 0534 522332 7017090110 55016 507-47 82012 146---
Finančné inštitúcie iné ako PFI82 16621 9773 545-0-1 2455 88225 337000--43 212968---
Nefinančné spoločnosti223 605364 61610 272-53 448-13 7525 381101 31042023 289--7 7603 777---
Centrálna vláda 2)2 153 76542247 663158 460-525 394-107 53133 042359 51828 39918 679738 991307-135 55728 622---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)83 13324012 300-60 598-8 5351 1518 184002--1 258704---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom50 326231 7341 366-17 021-1 5256809 44943937810 9279-6 453784---
Peňažné finančné inštitúcie18 59806997-13 648-36712 3131300--1 403159---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 46604180-0-36116152000--1 49425---
Nefinančné spoločnosti1 15723260-0-640758000--152157---
Centrálna vláda 2)27 21905911 359-2 572-6486636 22642637810 9279-3 403443---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8860-0-801-8500000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom13 843231 3651 304-5 523-962336-4 3553301175 3649-2 831387---
Peňažné finančné inštitúcie2 87204807-4 564-159-37-2 6541300--3449---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 15204180-0-360-39138000--1 279-3---
Nefinančné spoločnosti-57123-470--15--138-5651700-994--58105---
Centrálna vláda 2)9 51005141 297-1 119-519469-2 3193181176 3589-1 151278---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1210-0--145-62-1-37000--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt