Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 579 3881 176116 143320 161-1 365 528-242 82481 7511 028 49260 59218 5631 083 01624 798-242 06756 045---
Peňažné finančné inštitúcie1 590 874349 65094 949-720 480-34 83125 331467 2202 9130110 84224 500-50 79412 277---
Finančné inštitúcie iné ako PFI90 58426 7074 716-0-8869 19125 196000--42 5971 291---
Nefinančné spoločnosti260 637134 66311 686-58 652-21 5696 670120 29242023 766--8 3235 017---
Centrálna vláda 2)2 552 1131 15554 732205 709-525 515-176 24339 386407 56357 63818 563948 406298-138 94336 756---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)85 17823913 101-60 881-9 2951 1738 221002--1 410704---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom250 8621574 53616 857-27 652-8 77211 354118 8793 51437147 80812-10 0844 537---
Peňažné finančné inštitúcie106 02301 188340-18 394-2255 24377 54315500--2 0491 041---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 756082425-0-01 643305000--1 653307---
Nefinančné spoločnosti22 2580261474-4 431-58090014 26400207--1051 036---
Centrálna vláda 2)115 8431572 26315 384-3 989-7 5973 47226 7673 35937147 60112-6 2342 152---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 9810-634-838-370960000--430---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom31 491522 864-1 006-3 977--2 4571 56416 5001 134771 4909-7 899573---
Peňažné finančné inštitúcie10 97401 180114-3 252--1 134-25 752-11200--1 467345---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 490082425-0--24-268284000--1 372278---
Nefinančné spoločnosti-245026142-546-108-89-91800-149---151105---
Centrálna vláda 2)17 13352599-1 350--526--1 6851 92411 4291 246771 6399-5 172-154---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 1380-164-705-278-1-47000--39-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom640 35073312 83258 331-17 041-80 28531 854197 22131 7730215 2408 027-9 29210 228---
Peňažné finančné inštitúcie184 17501016 390-10 475-2 93320 772132 0192 217008 027-3 318140---
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 57905 1481 171-0-03 2700000--670319---
Nefinančné spoločnosti37 0040-1 414-5 188-7 6671 23319 544000--6141 345---
Centrálna vláda 2)406 6997337 58348 554-1 240-68 9046 55845 65829 5560215 2400-4 5388 424---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 8930-801-138-781210000--1520---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom178 4131571 99912 311-6 693-6 7809 468105 0033 039032 0200-8553 283---
Peňažné finančné inštitúcie81 691046335-2 262-545 19372 476000--508817---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 806062625-0-01 6430000--210302---
Nefinančné spoločnosti20 5070-474-4 431-48284113 353000--105821---
Centrálna vláda 2)72 4851571 32710 844-0-6 0771 69919 1743 039032 0200-01 344---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9250-634-0-167920000--320---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 344521 366-710-592--3 0742919 90497701 0320-45-102---
Peňažné finančné inštitúcie7 750038109-97-26-327 444-26700---73140---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 074062625-0-0360000--109278---
Nefinančné spoločnosti-9880-42-546-288-1 499000---19-94---
Centrálna vláda 2)1 29352702-1 050-0--3 2052813 9591 24501 0320-0-426---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2160-164--51-77-20000--280---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 939 037443103 311261 830-1 348 487-162 53949 897831 27128 81918 563867 77616 771-232 77545 817---
Peňažné finančné inštitúcie1 406 699349 54988 559-710 005-31 8984 559335 2016960110 84216 473-47 47612 137---
Finančné inštitúcie iné ako PFI80 00621 5593 545-0-8865 92125 196000--41 927972---
Nefinančné spoločnosti223 633134 66310 272-53 464-13 9025 437100 74842023 766--7 7093 672---
Centrálna vláda 2)2 145 41542247 149157 155-524 275-107 33932 828361 90528 08118 563733 166298-134 40528 332---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)83 28523912 300-60 743-8 5141 1528 221002--1 258704---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom72 44902 5374 546-20 959-1 9921 88613 87647537115 78812-9 2291 253---
Peňažné finančné inštitúcie24 33201 1425-16 132-171505 06715500--1 541224---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 95101980-0-00305000--1 4435---
Nefinančné spoločnosti1 75202610-0-985991100207--0216---
Centrálna vláda 2)43 35809364 541-3 989-1 5201 7737 59332037115 58112-6 234808---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 0560-0-838-20340000--110---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom22 14701 498-295-3 385-6171 2736 596157774589-7 854675---
Peňažné finančné inštitúcie3 22501 1425-3 155--1 16030-1 69215500--1 540205---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 41701980-0--24-304284000--1 2630---
Nefinančné spoločnosti74302610-0-80-9758100-149---132199---
Centrálna vláda 2)15 8400-103-300--526-1 5201 6437 4701776079-5 172272---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9220-0-756-2011-47000--11-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt