Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 544 9231 124113 261321 203-1 361 552-244 84280 0621 011 77159 45818 4861 079 56524 363-234 38055 438---
Peňažné finančné inštitúcie1 579 905348 47094 835-717 228-35 96225 333461 5063 0250111 23824 074-49 32811 932---
Finančné inštitúcie iné ako PFI88 28425 8794 691-0-9109 46024 901000--41 4271 016---
Nefinančné spoločnosti261 125134 40211 644-58 107-21 4436 759121 22642024 153--8 4824 909---
Centrálna vláda 2)2 531 6261 10354 132207 096-526 041-177 55437 336395 87056 39218 486944 172289-133 77336 877---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)83 98423782 937-60 176-8 9731 1748 268002--1 371705---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom220 7142474 46416 818-29 008-11 97312 01594 8152 78737144 39412-3 3803 463---
Peňažné finančné inštitúcie89 012961 437225-16 392-835 24362 5265900--2 315791---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 99507660-0-03 193290000--7397---
Nefinančné spoločnosti21 6090370430-4 487-54782314 124000--268560---
Centrálna vláda 2)102 1871511 89115 788-6 246-10 7122 73917 8752 72837144 39412-532 106---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 9100-374-1 883-631170000--50---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom40 389493 7124 008-6 517-6 7182878 596832778 4229-1 0391 005---
Peňažné finančné inštitúcie4 36101 425-21-3 250--227-2 9812 109-4600--78521---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 42807660-0--12 172263000--2262---
Nefinančné spoločnosti-2130370-31-637--13-147-54300-725--18752---
Centrálna vláda 2)30 593491 1514 062-893-6 4011 2486 795878779 1479--123933---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 2210--2-1 737-558-5-28000---36-2---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom630 68368111 46559 041-16 450-83 39431 563187 31730 7960214 2087 668-9 24810 329---
Peňažné finančné inštitúcie176 0680636 281-10 378-2 90720 804124 5752 484007 668-3 3920---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 50504 5221 147-0-03 2340000--56142---
Nefinančné spoločnosti37 9930-1 372-4 643-7 6391 22521 043000--6331 438---
Centrálna vláda 2)405 4406816 88049 604-1 240-72 1446 27741 69928 3120214 2080-4 5388 850---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 6770-637-189-704230000--1240---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom160 2881941 80113 377-5 778-10 40810 40383 0552 489031 7620-7033 000---
Peňažné finančné inštitúcie66 5549624219-1 368-05 20158 455000--521766---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 84406080-0-03 1840000--457---
Nefinančné spoločnosti20 4150-430-4 410-48181413 639000--132509---
Centrálna vláda 2)68 972981 16912 354-0-9 8201 18710 9612 489031 7620-01 719---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5030-374-0-107170000--50---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom14 799181 1051 661--115-5 683-7567 0666620-3860--17559---
Peňažné finančné inštitúcie-787012-28--675--75-2 8462 830-10500---50---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 00306080-0-02 4210000---282---
Nefinančné spoločnosti300--31-560-141-107-593000--527---
Centrálna vláda 2)12 547184851 721-0-5 573-2254 8297670-3860-0550---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)70--2-0-4410000---360---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 914 240443101 796262 163-1 345 102-161 44848 499824 45428 66218 486865 35716 695-225 13245 109---
Peňažné finančné inštitúcie1 403 838348 40788 554-706 850-33 0554 529336 9315410111 23816 406-45 93611 932---
Finančné inštitúcie iné ako PFI78 77921 3573 545-0-9106 22624 901000--40 866974---
Nefinančné spoločnosti223 132134 40210 272-53 464-13 8045 534100 18342024 153--7 8493 471---
Centrálna vláda 2)2 126 18642247 252157 492-524 801-105 41031 059354 17128 08018 486729 964289-129 23528 027---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)82 30723782 300-59 987-8 2691 1518 268002--1 247705---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom60 426532 6633 441-23 230-1 5651 61211 76029837112 63212-2 677463---
Peňažné finančné inštitúcie22 45801 4136-15 024-83424 0715900--1 79425---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 15101580-0-09290000--6940---
Nefinančné spoločnosti1 19403700-77-669485000--13651---
Centrálna vláda 2)33 215537223 434-6 246-8921 5526 91423937112 63212-53387---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4070-0-1 883-52400000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom25 590302 6072 347-6 632-1 0351 0431 530170778 8089-1 056446---
Peňažné finančné inštitúcie5 14701 4136-3 925--152-135-7215900--79021---
Finančné inštitúcie iné ako PFI42501580-0--1-249263000--2540---
Nefinančné spoločnosti-24303700-77--154-405000-725--13545---
Centrálna vláda 2)18 046306662 341-893-8281 4731 966111779 5339--123383---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 2150-0-1 737-514-6-28000--0-2---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt