Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 737 6222 107119 769330 306-1 434 024-265 24477 9041 032 49266 56219 4091 112 78224 663-261 61259 417---
Peňažné finančné inštitúcie1 629 28435150 73595 409-784 786-34 70120 395441 2372 1280111 00524 272-54 34812 396---
Finančné inštitúcie iné ako PFI95 96486 8734 783-0-1 3557 63325 246000--48 7461 329---
Nefinančné spoločnosti254 4001465 11911 591-53 376-19 4745 880121 36539022 727--8 9015 967---
Centrálna vláda 2)2 669 1811 59556 637214 924-533 115-198 80742 989436 95364 39519 409979 050391-148 02338 882---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)88 79384053 599-62 747-10 9071 0077 691000--1 594843---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom213 0031 0444 4687 388-30 112-11 7697 510101 3863 67538842 33314-2 9284 707---
Peňažné finančné inštitúcie102 214544982633-21 837-9914 20071 088600--1 4601 023---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 753048245-0-06420000--1 210374---
Nefinančné spoločnosti22 52641105497-2 215-6601 29216 36800115--2391 035---
Centrálna vláda 2)83 0974592 8995 440-4 976-9 7501 34813 8843 66938842 21814-02 181---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4131-774-1 084-3682846000--1995---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-21 954432148-6 154--2 916-2 806-1 623-20 8291 530414 28714-7171 555---
Peňažné finančné inštitúcie-9 120218-589373-4 172-39-1 394-11 804-3000---159242---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2760-38120-0--15-481-331000--9111---
Nefinančné spoločnosti-6 95041105-311--4 591--535-132-1 59600-350--81379---
Centrálna vláda 2)-6 1571731 013-6 677--2 681-3 347463-7 0261 561414 63714--126838---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5481-441-184--30-79-72000--1095---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom605 10760713 21047 967-13 284-80 28626 135182 76129 9470212 7877 145-12 0499 483---
Peňažné finančné inštitúcie165 8922551036 786-10 267-2 03916 560117 8871 420007 145-5 05847---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 59105 2601 213-0-02 1810000--603333---
Nefinančné spoločnosti33 6939-1 208-2 940-6 40599719 958000--4911 694---
Centrálna vláda 2)393 6623437 84737 771-0-70 8936 36844 91628 5270212 7870-5 6727 409---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 2680-988-77-949290000--2250---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom152 5759451 4966 678-4 703-6 6976 61392 4851 831029 6960-1 0423 165---
Peňažné finančné inštitúcie76 50948649633-2 488-2344 14067 249600--924793---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 415042345-0-05980000--35315---
Nefinančné spoločnosti21 2120-497-2 215-3841 29216 029000--69726---
Centrálna vláda 2)52 6294591 0244 862-0-5 9535559 2071 825029 6960-01 332---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8100-642-0-126280000--140---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-31 535333-1 374-6 407--2 003-338-1 654-20 746110-7740-114971---
Peňažné finančné inštitúcie-8 529160-72375-287--24-1 217-8 142-3000--21747---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-8000-44020-0-0-3070000---730---
Nefinančné spoločnosti-3 8980--311--2 290--1739-1 267000---35169---
Centrálna vláda 2)-18 589173-862-6 799-0-581-152-11 337410-7740-0755---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2810-309-0--46130000--50---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 132 5151 500106 559282 339-1 420 740-184 95851 769849 73136 61519 409899 99517 518-249 56349 934---
Peňažné finančné inštitúcie1 463 3929650 63288 623-774 519-32 6623 835323 3507090111 00517 127-49 29012 349---
Finančné inštitúcie iné ako PFI86 37381 6133 569-0-1 3555 45225 246000--48 143995---
Nefinančné spoločnosti220 7061375 11910 382-50 436-13 0694 883101 40739022 727--8 4104 273---
Centrálna vláda 2)2 275 5181 25248 790177 154-533 115-127 91436 621392 03735 86819 409766 263391-142 35131 473---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)86 52584052 611-62 670-9 9589787 691000--1 369843---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom60 428992 972710-25 409-5 0728978 9011 84438812 63714-1 8861 542---
Peňažné finančné inštitúcie25 704589330-19 349-757603 839000--536230---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 3370590-0-0440000--1 17559---
Nefinančné spoločnosti1 314411050-0-276033900115--170309---
Centrálna vláda 2)30 46801 875578-4 976-3 7977934 6771 84438812 52214-0848---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 6041-132-1 084-242046000--595---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 581991 522253--913-2 46831-831 520415 06214-603584---
Peňažné finančné inštitúcie-59158-517-1-3 885-63-177-3 662000---376194---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5240590-0--15-174-331000--9841---
Nefinančné spoločnosti-3 052411050--2 301--362-141-32900-350--116210---
Centrálna vláda 2)12 43201 875122--2 681-2 7666154 3111 520415 41214--12683---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2681-132-184-16-92-72000--595---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt