Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 758 6941 675119 630335 348-1 436 940-262 48179 2381 053 09365 03219 3681 108 83325 029-260 86057 875---
Peňažné finančné inštitúcie1 638 81813351 32495 036-780 613-34 66221 789453 0042 1590111 07824 651-54 50712 155---
Finančné inštitúcie iné ako PFI96 21787 2544 763-0-1 3708 11325 574000--47 8051 338---
Nefinančné spoločnosti261 3601055 01411 901-57 969-20 0126 013122 96539023 094--8 8145 578---
Centrálna vláda 2)2 674 0391 42255 624220 490-535 796-195 49642 237443 78462 83419 368974 661378-148 15038 056---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)88 26074143 158-62 562-10 9411 0867 766000--1 585748---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom233 5944393 90219 444-32 493-9 7789 151102 8602 61338845 14715-8 3452 071---
Peňažné finančné inštitúcie96 1132761 069372-23 004-5734 47864 108500--2 124385---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 963047410-0-90874427000--1 03157---
Nefinančné spoločnosti23 8250128680-2 539-3461 23517 9200067--370540---
Centrálna vláda 2)108 6561622 23118 280-5 536-8 3362 54820 4052 60838845 08015-4 7491 089---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 0361-103-1 414-433160000--700---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom24 262-287-2 1814 574-16 359-801-374-6 202503415 78212-5 022428---
Peňažné finančné inštitúcie2 982-277-1 36856-10 949-89-1 682-4 902-15500---131-29---
Finančné inštitúcie iné ako PFI507012010-0-89-118295000--1065---
Nefinančné spoločnosti-5130128235--588--344-10219800-199--230-71---
Centrálna vláda 2)20 294-11-1 0614 395-4 880-8401 523-1 586658415 98112-4 747523---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9921--121-1 118-1275-207000--700---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom637 01527414 58454 374-15 287-79 95127 788203 50729 9360213 5617 514-11 9358 514---
Peňažné finančné inštitúcie174 790951756 412-9 979-2 06317 777126 0291 450007 514-4 8410---
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 39005 7001 194-0-02 4870000--676333---
Nefinančné spoločnosti37 5929-1 519-5 231-6 57898821 225000--5261 525---
Centrálna vláda 2)412 2551708 70944 570-0-70 3156 52056 25328 4860213 5610-5 6726 655---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 9870-679-77-995160000--2200---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom155 3004311 7598 858-4 422-5 8278 31693 2081 421029 9550-1 4011 554---
Peňažné finančné inštitúcie69 20426971364-1 883-494 44461 084500--928381---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 428042010-0-08740000--9430---
Nefinančné spoločnosti23 0560-650-2 539-2921 23517 714000--98527---
Centrálna vláda 2)61 2731621 2687 730-0-5 3361 74714 4101 416029 9550-211617---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3390-103-0-150160000--700---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-14 617-295407-5 910--1 031--2 098-692-5 819-6430-2590-673112---
Peňažné finančné inštitúcie-5 563-2844748--393--72-1 413-3 996-15500--2160---
Finančné inštitúcie iné ako PFI17306610-0-020000--8510---
Nefinančné spoločnosti7330-205--587--102-401 179000--91-13---
Centrálna vláda 2)-9 845-11294-6 053-0--1 906754-3 002-4880-2590-211115---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1150--121--51--1850000--700---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 121 6801 401105 046280 974-1 421 653-182 53051 450849 58635 09619 368895 27217 515-248 92549 361---
Peňažné finančné inštitúcie1 464 0293851 14988 624-770 634-32 5994 012326 9757090111 07817 137-49 66612 155---
Finančné inštitúcie iné ako PFI85 82781 5543 569-0-1 3705 62625 574000--47 1291 004---
Nefinančné spoločnosti223 767965 01410 382-52 738-13 4345 025101 74039023 094--8 2884 053---
Centrálna vláda 2)2 261 7841 25246 915175 920-535 796-125 18135 717387 53134 34819 368761 100378-142 47831 401---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)86 27374142 479-62 485-9 9461 0707 766000--1 365748---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom78 29482 14310 586-28 071-3 9518359 6521 19138815 19215-6 944517---
Peňažné finančné inštitúcie26 90979987-21 121-524343 024000--1 1964---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 5360540-0-900427000--93727---
Nefinančné spoločnosti769012829-0-5402060067--27213---
Centrálna vláda 2)47 383096310 550-5 536-3 0008015 9951 19138815 12515-4 538473---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 6971-0-1 414-28300000--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom38 8798-2 58810 484-17 390-2 899318-3831 146416 04012-4 349316---
Peňažné finančné inštitúcie8 5457-1 4157-11 342-161-269-906000---347-29---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3340540-0-89-120295000--21-5---
Nefinančné spoločnosti-1 246012829--1--242-62-98100-199--139-57---
Centrálna vláda 2)30 1400-1 35510 448-4 880-2 7467691 4161 146416 23912-4 536408---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 1071-0-1 169-1450-207000--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt