Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 735 1771 962121 804330 767-1 420 580-261 82579 7361 059 20664 52919 3271 103 43525 201-255 82957 467---
Peňažné finančné inštitúcie1 635 53641052 69194 980-769 664-34 57623 471457 9112 3140110 58524 836-54 63812 184---
Finančné inštitúcie iné ako PFI95 70287 1324 753-0-1 2818 23225 278000--47 6931 333---
Nefinančné spoločnosti262 2131054 88611 667-58 555-20 3616 108122 76639023 641--8 5815 649---
Centrálna vláda 2)2 654 4441 43356 684216 089-530 916-194 77640 845445 27862 17619 327969 209365-143 40337 553---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)87 28264113 279-61 445-10 8311 0807 973000--1 515749---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom243 7411 0083 74513 120-34 532-8 0719 444110 5121 36938851 96315-8 5963 355---
Peňažné finančné inštitúcie110 0897651 077339-22 242-5214 80677 9361000--2 1061 062---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 426049312-0-08900000--1 01515---
Nefinančné spoločnosti23 5512751551-3 238-29592916 83000456--620580---
Centrálna vláda 2)105 2612152 12411 702-7 651-6 9912 80715 6391 35938851 50715-4 7891 647---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4151-515-1 401-26412107000--6650---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom21 063471-673596-7 111--1 9347347 793-787411 63811-5 009737---
Peňažné finančné inštitúcie18 197379-550-108-8 763-1585269 636-16200---223-6---
Finančné inštitúcie iné ako PFI240-1232-0--3-48-245000--443-2---
Nefinančné spoločnosti-1 093271775--1 241--227-54-76300456--510134---
Centrálna vláda 2)2 98364-17502--1 168--1 824316-905-625411 18211-4 281564---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9531-125-757--38-670000---247---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom651 92356914 17560 284-16 317-82 05228 482209 32630 5790213 8207 802-11 2638 402---
Peňažné finančné inštitúcie180 6403791286 363-10 372-2 13519 190130 0251 605007 802-4 6250---
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 21705 6331 184-0-02 4860000--591323---
Nefinančné spoločnosti36 8589-1 314-5 817-6 6791 02920 046000--4351 538---
Centrálna vláda 2)422 1061818 41450 623-0-72 2255 76759 25528 9740213 8200-5 4626 540---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 1010-800-128-1 013100000--1500---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom174 5608181 85111 279-4 877-4 8158 575101 44585033 8280-5 6082 282---
Peňažné finančné inštitúcie82 82976561302-1 716-84 79874 3661000--614963---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 466046712-0-08730000--1095---
Nefinančné spoločnosti22 0447-551-3 161-29592916 614000--99395---
Centrálna vláda 2)67 574461 3239 898-0-4 3991 96310 46575033 8280-4 779919---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6470-515-0-113120000--70---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom11 092281692-801--1 436--4 27994911 404-1 962000-4 783-220---
Peňažné finančné inštitúcie11 57537920-125--406--11153611 802-16200---53-88---
Finančné inštitúcie iné ako PFI19601132-0-010000--800---
Nefinančné spoločnosti-1 3057-75--532--167-48-649000--38-22---
Centrálna vláda 2)558-105559-878--498--4 009464251-1 801000-4 779-110---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)680-125-0-8-40000---610---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 083 2551 393107 629270 484-1 404 263-179 77351 254849 88033 95019 327889 61517 399-244 56649 065---
Peňažné finančné inštitúcie1 454 8963152 56388 617-759 292-32 4414 281327 8867090110 58517 034-50 01312 184---
Finančné inštitúcie iné ako PFI85 48581 4993 569-0-1 2815 74625 278000--47 1021 009---
Nefinančné spoločnosti225 355964 88610 353-52 738-13 6825 079102 72039023 641--8 1464 110---
Centrálna vláda 2)2 232 3381 25248 270165 466-530 916-122 55135 078386 02333 20219 327755 389365-137 94131 013---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)85 18164112 479-61 317-9 8181 0707 973000--1 365749---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom69 1811901 8941 841-29 655-3 2568699 0671 28438818 13515-2 9881 072---
Peňažné finančné inštitúcie27 26001 01637-20 526-51383 570000--1 49299---
Finančné inštitúcie iné ako PFI9590260-0-0170000--90610---
Nefinančné spoločnosti1 50620510-77-0021600456--521185---
Centrálna vláda 2)37 6871698011 804-7 651-2 5928445 1741 28438817 67915-10729---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 7681-0-1 401-1510107000--5950---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 972190-1 3651 397-8 547-2 345-215-3 6111 176411 63811-226957---
Peňažné finančné inštitúcie6 6220-57017-9 169-269-10-2 166000---17083---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1720-2360-0--3-49-245000--363-2---
Nefinančné spoločnosti21220170--709--60-6-11400456--472156---
Centrálna vláda 2)2 425169-5761 380--670-2 185-148-1 1561 176411 18211--498674---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8851-0-757--46-270000--5947---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt