Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 501 4791 075109 558317 243-1 355 034-238 08980 0241 003 20958 62618 4091 067 63924 275-233 60354 396---
Peňažné finančné inštitúcie1 574 721347 04394 856-713 978-36 19028 315459 3753 0710110 51423 995-48 54411 911---
Finančné inštitúcie iné ako PFI85 04325 1144 691-0-9117 28824 632000--41 3931 014---
Nefinančné spoločnosti261 030134 03311 675-57 469-21 4526 897121 77442024 562--8 3134 855---
Centrálna vláda 2)2 498 9141 05452 981203 081-525 148-171 12236 345389 13255 51318 409932 561280-133 94635 909---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)81 77023872 940-58 439-8 4141 1798 296002--1 407707---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom239 033924 44815 714-32 626-12 84411 752103 2413 86137144 61511-7 4375 974---
Peňažné finančné inštitúcie105 14801 045300-19 397-1935 92773 70212100--1 4313 154---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 25905470-0-848550000--7730---
Nefinančné spoločnosti24 854013995-3 569-57593718 064800--189513---
Centrálna vláda 2)105 462922 84314 342-8 583-11 9304 01811 4753 73337144 61511-4 9672 308---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 3090-78-1 077-62150000--770---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom30 944576451 834-10 848--4 8423 67110 0281 024776 5167-2 329-169---
Peňažné finančné inštitúcie11 4250979-71-6 170--861 2892 3662900--73840---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 2590-1 0440-0-84337-24000---585-27---
Nefinančné spoločnosti3690-251-205-709--487-23297080-251--5956---
Centrálna vláda 2)19 664579612 110-3 217--4 3612 2886 760987776 7677-2 076-238---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7460-0-752-8-11-44000--410---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom615 87966210 35957 380-16 564-77 69032 318180 25130 1340214 5957 686-9 2669 771---
Peňažné finančné inštitúcie176 8730506 308-11 053-2 98323 650121 7452 590007 686-3 3980---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 50203 9141 147-0-08130000--58940---
Nefinančné spoločnosti37 9610-1 403-4 082-7 4971 33121 636000--5811 431---
Centrálna vláda 2)392 8716626 39547 883-1 240-66 5496 50236 87027 5450214 5950-4 5388 299---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 6710-639-189-661220000--1600---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom174 836921 62014 040-6 422-10 20110 07191 6233 457033 3110-2 2025 345---
Peňažné finančné inštitúcie81 980023293-2 776-15 91369 229000--6933 052---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 49705270-0-08130000--1570---
Nefinančné spoločnosti24 2430-995-3 569-50993717 557000--189487---
Centrálna vláda 2)66 916921 07012 674-77-9 6382 3934 8373 457033 3110-1 1091 807---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2000-78-0-53150000--540---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 38857-1 718601-1 341--3 9342 4553 32875701 0330-1 26022---
Peňažné finančné inštitúcie3 3180-43-77-402--841 3041 859-9200--1-44---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4430-8630-0-03610000--590---
Nefinančné spoločnosti1 9770--205-990-63-1421 145000--7353---
Centrálna vláda 2)-45257-812883-0--3 92892632484901 0330-1 10913---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-120-0--51-1560000--180---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 885 60041399 199259 863-1 338 470-160 39947 706822 95828 49218 409853 04416 589-224 33744 626---
Peňažné finančné inštitúcie1 397 848346 99388 548-702 925-33 2074 665337 6304820110 51416 309-45 14611 911---
Finančné inštitúcie iné ako PFI78 54121 2003 545-0-9116 47524 632000--40 804974---
Nefinančné spoločnosti223 069134 03310 272-53 387-13 9555 566100 13842024 562--7 7323 424---
Centrálna vláda 2)2 106 04339246 586155 198-523 908-104 57329 843352 26227 96918 409717 966280-129 40827 610---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)80 09923872 300-58 250-7 7531 1578 296002--1 247707---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom64 19702 8281 674-26 204-2 6431 68111 61840437111 30311-5 235629---
Peňažné finančné inštitúcie23 16801 0226-16 621-192144 47312000--738102---
Finančné inštitúcie iné ako PFI7620200-0-84420000--6160---
Nefinančné spoločnosti6110130-0-660507800--025---
Centrálna vláda 2)38 54701 7731 668-8 506-2 2921 6256 63827637111 30311-3 858501---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 1090-0-1 077-900000--230---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom26 55602 3631 233-9 507--9081 2166 700267775 4837-1 069-192---
Peňažné finančné inštitúcie8 10701 0226-5 768--2-1550712000--73783---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-8160-1810-0-84-24-24000---644-27---
Nefinančné spoločnosti-1 6080-2510--281--550-90-17580-251---144---
Centrálna vláda 2)20 11601 7731 227-3 217--4331 3626 436139775 7347-967-251---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7580-0-803--7-17-44000--230---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt