Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 314 754764105 213294 141-1 302 350-232 49579 088993 173-17 999996 18723 714-226 70243 692---
Peňažné finančné inštitúcie1 533 067344 86388 172-695 972-36 60531 582453 931-0109 37523 450-46 4722 645---
Finančné inštitúcie iné ako PFI81 47525 9741 340-0-7816 72623 938-00--41 6911 025---
Nefinančné spoločnosti256 764133 78313 579-43 421-24 4357 503125 194-026 266--7 8884 695---
Centrálna vláda 2)2 366 47174450 234188 937-507 884-163 06632 070381 489-17 999860 545264-129 34034 644---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)76 97613592 113-55 073-7 6081 2078 621-02--1 311683---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom244 3214623 48719 655-32 520-10 88111 407113 597-83744 95413-4 0512 918---
Peňažné finančné inštitúcie101 39307575 304-15 887-2356 76570 320-00--1 634491---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 1760612610-0-00212-00--71132---
Nefinančné spoločnosti28 00912261 165-4 726-4401 27619 527-058--213578---
Centrálna vláda 2)111 7154492 09211 783-11 873-10 1133 36123 470-83744 89613-1 4831 793---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 0271-793-34-93568-00--1024---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom22 770137-8652 926-8 369-1 9761 3734 352--322 5222-1 994154---
Peňažné finančné inštitúcie-1 62401042 059-634--1 063-176-4 420-00--1 16672---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-9500-796-22-0--6-152171-00---104-41---
Nefinančné spoločnosti-43112-64-42--940--393-471 138-0-253--11159---
Centrálna vláda 2)26 426124-109995-9 260-3 4561 7577 424--322 7752-85939---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-6511--64--585--18-939-00---3824---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom621 03343411 70355 782-16 862-76 84833 770189 698-0211 3977 536-7 8909 547---
Peňažné finančné inštitúcie174 7580917 282-10 755-3 41926 819115 819-007 536-2 98750---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 65704 6521 086-0-000-00--88930---
Nefinančné spoločnosti43 5760-1 158-5 176-8 7151 64125 247-00--3221 317---
Centrálna vláda 2)393 7274346 96045 055-742-63 9165 30048 632-0211 3970-3 5758 150---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 3150-1 201-189-798100-00--1170---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom183 2203461 94114 686-6 544-10 4549 836103 145-032 0200-1 7832 810---
Peňažné finančné inštitúcie79 3360422 119-2 115-96 70567 346-00--571429---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 4550598606-0-000-00--22724---
Nefinančné spoločnosti26 6800-1 159-4 429-4351 27618 768-00--47566---
Centrálna vláda 2)74 8773461 30110 038-0-9 9171 85017 031-032 0200-9281 792---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8720-764-0-9350-00--100---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 28121-745581--1 380-3 1854373 840-01 1060-456801---
Peňažné finančné inštitúcie-3 5600-51411--654--5-164-3 211-00--10410---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4400-453-20-0-000-00--53-20---
Nefinančné spoločnosti-580-106--726--52111487-00---4662---
Centrálna vláda 2)12 46221-241143-0-3 2604986 564-01 1060-383748---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1230--59-0--18-80-00---380---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 693 72133093 510238 359-1 285 488-155 64745 318803 475-17 999784 79016 178-218 81234 145---
Peňažné finančné inštitúcie1 358 309344 77280 890-685 217-33 1864 763338 112-0109 37515 914-43 4852 595---
Finančné inštitúcie iné ako PFI74 81821 322254-0-7816 72623 938-00--40 802995---
Nefinančné spoločnosti213 188133 78312 421-38 245-15 7205 86299 947-026 266--7 5663 378---
Centrálna vláda 2)1 972 74531043 274143 882-507 142-99 15026 770332 857-17 999649 148264-125 76526 494---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)74 6611359912-54 884-6 8101 1978 621-02--1 194683---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom61 1011161 5464 969-25 976-4271 57110 452-83712 93413-2 268108---
Peňažné finančné inštitúcie22 05707153 185-13 772-226602 974-00--1 06362---
Finančné inštitúcie iné ako PFI7210144-0-00212-00--4847---
Nefinančné spoločnosti1 33012266-297-50759-058--16612---
Centrálna vláda 2)36 8381037911 745-11 873-1961 5116 439-83712 87613-5552---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1551-29-34-0068-00--024---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom14 489116-1202 345-9 749--1 209936512--321 4152-1 538-647---
Peňažné finančné inštitúcie1 93601551 648-1 288--1 058-12-1 209-00--1 06262---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-5100-343-2-0--6-152171-00---157-21---
Nefinančné spoločnosti-37312-64-148--214--341-158651-0-253--157-3---
Centrálna vláda 2)13 964103132852-9 260-1961 259860--321 6682-476-709---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-5281--5--585-0-139-00--024---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt