Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 291 849627106 080291 217-1 293 979-230 52178 053988 880-18 031992 91723 860-224 78143 530---
Peňažné finančné inštitúcie1 534 383344 76086 112-695 337-37 66731 759458 396-0108 87723 598-45 3042 573---
Finančné inštitúcie iné ako PFI82 48126 7701 362-0-7876 87923 767-00--41 8501 066---
Nefinančné spoločnosti257 06713 84713 623-44 361-24 8307 551124 065-026 375--7 7794 636---
Centrálna vláda 2)2 340 29062050 342187 943-498 624-159 61030 647374 070-18 031857 664262-128 50034 597---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)77 62903612 177-55 657-7 6271 2178 582-02--1 348658---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom201 2533672 89621 039-24 883-8 0139 41391 315-83835 5318-2 1665 150---
Peňažné finančné inštitúcie86 39306513 485-13 958-6626 85656 603-00--1 1952 983---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 8132545649-0-01790-00--39446---
Nefinančné spoločnosti26 3220571 098-6 081-56892516 725-079--96693---
Centrálna vláda 2)85 3113651 64314 883-4 464-6 7381 44317 957-83835 4528-4571 428---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 4140-924-380-451030-00--250---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 85875-612803-11 787-5683167 463-1977 1592-1 654521---
Peňažné finančné inštitúcie7 0300-1281 160-5 573-558511-1 747-00--1 109-6---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1832-416-3-0--1152-11-00--7224---
Nefinančné spoločnosti2 14408-46-2 601-126-176-620-078--41133---
Centrálna vláda 2)20 85473-76-149-3 361--116-1399 867-1977 0812-455371---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)130--159-252-1-32-26-00---23-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom612 92641312 44755 203-18 241-73 66433 335185 858-0210 2787 724-7 4308 746---
Peňažné finančné inštitúcie178 50401426 871-11 408-3 42426 984119 030-007 724-2 88140---
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 09705 1051 106-0-000-00--83650---
Nefinančné spoločnosti43 6370-1 053-5 902-8 7681 53124 760-00--3681 255---
Centrálna vláda 2)381 2524137 20044 913-742-60 6564 80242 068-0210 2780-3 1917 402---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4370-1 260-189-816180-00--1540---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom158 2783651 77717 580-6 554-6 5578 71982 588-028 4050-1 1374 961---
Peňažné finančné inštitúcie68 0020521 518-1 845-206 74654 303-00--5382 980---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2550527646-0-000-00--4636---
Nefinančné spoločnosti23 4310-920-3 967-32192516 541-00--96661---
Centrálna vláda 2)64 6463651 19813 607-742-6 1711 03811 744-028 4050-4571 283---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9440-889-0-45100-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 97973-165-52-2 006-722442 616-01 0330-870354---
Peňažné finančné inštitúcie4740-2-140-777-1547-1 182-00--483-10---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-3500-287-6-0-000-00---7417---
Nefinančné spoločnosti5030--99-487--94-2474-00--51108---
Centrálna vláda 2)6 55573124352-742-154-2713 724-01 0330-457239---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-2030--159-0-11-80-00---470---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 678 92321493 633236 014-1 275 738-156 85744 718803 022-18 031782 63916 136-217 35134 784---
Peňažné finančné inštitúcie1 355 879344 61879 241-683 929-34 2434 775339 366-0108 87715 874-42 4232 533---
Finančné inštitúcie iné ako PFI75 38421 665256-0-7876 87923 767-00--41 0141 017---
Nefinančné spoločnosti213 43013 84712 570-38 459-16 0626 02099 305-026 375--7 4113 381---
Centrálna vláda 2)1 959 03820743 142143 030-497 882-98 95425 845332 002-18 031647 385262-125 30927 195---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)75 1920361917-55 468-6 8111 1998 582-02--1 194658---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom42 97521 1193 459-18 329-1 4566948 727-8387 1268-1 029190---
Peňažné finančné inštitúcie18 39105991 967-12 113-6421102 300-00--6573---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5582183-0-01790-00--34810---
Nefinančné spoločnosti2 891057178-2 114-2470184-079--032---
Centrálna vláda 2)20 66604451 276-3 722-5674056 213-8387 0478-0145---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4700-35-380-0030-00--250---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom22 8792-447855-9 781-496724 847-1976 1252-784167---
Peňažné finančné inštitúcie6 5550-1261 300-4 796-557-36-565-00--6263---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1672-1293-0--1152-11-00--1467---
Nefinančné spoločnosti1 6420853-2 114-220-152-694-078---1125---
Centrálna vláda 2)14 2990-200-501-2 619--2701326 143-1976 0472--2132---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2160-0-252--10-24-26-00--25-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt