Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 261 893552106 689290 413-1 282 192-229 87877 996981 399-17 834985 56323 769-223 14543 015---
Peňažné finančné inštitúcie1 526 848344 88884 952-689 765-37 11031 248460 119-0108 47623 509-44 1962 585---
Finančné inštitúcie iné ako PFI82 67107 1861 365-0-7886 72623 776-00--41 7931 037---
Nefinančné spoločnosti255 25513 83913 669-41 760-24 7007 761124 685-026 591--7 7434 508---
Centrálna vláda 2)2 319 51554750 419188 091-495 263-159 66231 012364 211-17 834850 494260-128 04334 226---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)77 60303572 336-55 404-7 6181 2498 608-02--1 371659---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom227 1162794 14820 561-31 517-9 7198 932103 611-82939 20010-2 1516 438---
Peňažné finančné inštitúcie98 45507573 000-17 107-1936 64467 093-00--9212 740---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 85001 226668-0-1080198-00--59061---
Nefinančné spoločnosti28 72601161 226-4 638-66778119 473-0986--80759---
Centrálna vláda 2)95 6332792 04914 822-9 266-8 7171 49916 847-82938 21410-5532 828---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 4510-845-506-3480-00--850---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 673772 5521 213-13 375-982 0405 847-1084 3580--1 6361 717---
Peňažné finančné inštitúcie10 74001231 167-7 481-51 129220-00--622-7---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 92101 22691-0-107-82132-00--40146---
Nefinančné spoločnosti2 2930116122-1 249--111-71656-0461---346217---
Centrálna vláda 2)14 389771 087-395-4 420-2131 0624 904-1083 8990--2 3211 412---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3300-228-225--1162-65-0-2--850---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom605 93634012 61355 254-16 235-73 58833 091183 242-0209 2417 719-6 5618 392---
Peňažné finančné inštitúcie178 02601447 011-10 631-3 42326 437120 212-007 719-2 39950---
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 44205 3921 112-0-000-00--91028---
Nefinančné spoločnosti43 1400-1 152-5 415-8 8621 55624 686-00--3171 152---
Centrálna vláda 2)374 6883407 07744 560-0-60 4985 07238 344-0209 2410-2 7347 162---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 6400-1 419-189-805260-00--2010---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom170 9172792 01517 088-6 385-9 1728 70092 735-028 6630-1 2974 861---
Peňažné finančné inštitúcie77 1060611 634-1 773-626 60963 603-00--6782 686---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 5560750657-0-000-00--1418---
Nefinančné spoločnosti26 3630-1 100-4 612-44878118 719-00--80623---
Centrálna vláda 2)65 1022791 20412 957-0-8 6291 30210 413-028 6630-3901 544---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7890-740-0-3380-00--80---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom15 762771 0451-1 311-4 0211 9336 221-01 0330--267464---
Peňažné finančné inštitúcie3 54305391-70--211 1121 569-00--6690---
Finančné inštitúcie iné ako PFI945075080-0-000-00--1141---
Nefinančné spoločnosti2 2600--4-1 241--96-641 155-00---6189---
Centrálna vláda 2)8 83677242-387-0-4 1928823 497-01 0330--997374---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1780-221-0--5430-00--80---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 655 95721294 076235 159-1 265 957-156 29044 905798 157-17 834776 32216 050-216 58434 623---
Peňažné finančné inštitúcie1 348 822344 74477 941-679 134-33 6874 811339 907-0108 47615 790-41 7972 535---
Finančné inštitúcie iné ako PFI75 22901 794253-0-7886 72623 776-00--40 8831 010---
Nefinančné spoločnosti212 11613 83912 517-36 345-15 8386 20599 999-026 591--7 4263 356---
Centrálna vláda 2)1 944 82620743 342143 531-495 263-99 16425 940325 867-17 834641 253260-125 30927 063---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)74 9630357917-55 215-6 8131 2238 608-02--1 170659---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom56 19902 1333 473-25 132-54723210 876-82910 53610-8541 577---
Peňažné finančné inštitúcie21 35006961 366-15 334-131353 490-00--24355---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 294047611-0-1080198-00--44952---
Nefinančné spoločnosti2 3630116126-26-2190754-0986--0136---
Centrálna vláda 2)30 53108451 865-9 266-881976 434-8299 55010-1631 284---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6620-105-506-100-00--050---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom13 91101 5071 212-12 064--3 923107-374-1083 3260--1 3691 253---
Peňažné finančné inštitúcie7 1970701 076-7 411-2617-1 349-00---47-7---
Finančné inštitúcie iné ako PFI976047611-0-107-82132-00--28745---
Nefinančné spoločnosti320116126-8--15-7-499-0461---285127---
Centrálna vláda 2)5 5540845-8-4 420--3 9791801 407-1082 8660--1 3241 038---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1520-7-225--62-1-65-0-2--050---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt