Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 231 985475104 131289 200-1 268 818-229 76776 077975 800-17 726980 83323 576-224 69941 357---
Peňažné finančné inštitúcie1 515 946344 76583 785-682 285-37 10430 119460 007-0108 39823 316-43 5742 593---
Finančné inštitúcie iné ako PFI80 66705 9581 274-0-6816 80823 651-00--41 304991---
Nefinančné spoločnosti252 93513 72313 547-40 511-24 8117 832124 076-026 059--8 0864 290---
Centrálna vláda 2)2 305 16947149 332188 486-490 843-159 43730 072359 393-17 726846 373260-130 37332 874---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)77 26803532 108-55 179-7 7341 2468 673-04--1 363609---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom212 9172812 98118 055-21 739-6 9069 980111 287-82434 6958-2 5533 889---
Peňažné finančné inštitúcie110 07837733 474-15 788-1 5846 35879 304-00--1 0211 776---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 5200573580-0-2700229-00--84424---
Nefinančné spoločnosti26 1101511 455-3 636-54385517 526-01 125--359559---
Centrálna vláda 2)72 4882761 58411 755-2 017-4 1372 74314 228-82433 5708-1281 494---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 7210-791-298-372240-00--20235---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom12 79497-4964 393-2 723--2853 719-3 105--8937 0112--745470---
Peňažné finančné inštitúcie3 93435751 403-4 140--2361 957-4 430-00--48144---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 2240-91694-0-248-334156-00---424-48---
Nefinančné spoločnosti-415130305--140--193-106-1 323-0814--13959---
Centrálna vláda 2)10 19593-1852 485--1 041--4052 2022 595--8936 1972--1 142380---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3040-106--236-3010-103-00--20235---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom590 05326411 56755 253-14 924-69 56731 158177 021-0208 1977 612-6 8277 927---
Peňažné finančné inštitúcie174 3760916 920-10 561-3 44425 325118 643-007 612-1 73050---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 49504 6411 032-0-000-00--79527---
Nefinančné spoločnosti40 8800-1 156-4 174-8 9581 62023 531-00--3781 063---
Centrálna vláda 2)365 8412646 83544 947-0-56 3064 19034 847-0208 1970-3 7316 788---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4620-1 198-189-859230-00--1930---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom163 9282761 51714 522-5 311-4 3588 22998 743-026 5980-1 0763 574---
Peňažné finančné inštitúcie87 6870462 014-1 897-1 2136 33173 831-00--6381 717---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2880538576-0-000-00--15717---
Nefinančné spoločnosti23 3220-1 156-3 414-35377117 013-00--68547---
Centrálna vláda 2)50 68827693310 014-0-2 7141 1117 899-026 5980-1251 294---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9440-762-0-78160-00--880---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-6 23193-1 0751 519-224--2 0922 933-9 301-05160-837208---
Peňažné finančné inštitúcie-930044269-615--412 051-4 448-00--5800---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-930-28399-0-000-00--142-51---
Nefinančné spoločnosti-1 9070-6--309--23411-1 355-00---9872---
Centrálna vláda 2)-3 41893-8361 038-0--1 827877-3 498-05160-125187---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1170-107--82-10-60-00--880---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 641 93221292 564233 947-1 253 894-160 20044 919798 779-17 726772 63715 964-217 87233 430---
Peňažné finančné inštitúcie1 341 570344 67476 865-671 724-33 6604 794341 364-0108 39815 704-41 8442 543---
Finančné inštitúcie iné ako PFI74 17301 317242-0-6816 80823 651-00--40 509965---
Nefinančné spoločnosti212 05513 72312 391-36 337-15 8536 212100 545-026 059--7 7083 228---
Centrálna vláda 2)1 939 32820742 497143 539-490 843-103 13125 882324 546-17 726638 176260-126 64226 086---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)74 8060353910-54 990-6 8751 2238 673-04--1 170609---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom48 98941 4643 533-16 428-2 5481 75112 544-8248 0978-1 477314---
Peňažné finančné inštitúcie22 39137271 460-13 891-371275 473-00--38359---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2320354-0-2700229-00--6877---
Nefinančné spoločnosti2 788151299-222-19084513-01 125--29113---
Centrálna vláda 2)21 80006511 741-2 017-1 4231 6326 329-8246 9728-3200---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7770-29-298-29480-00--11435---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom19 02545792 874-2 499-1 8077866 196--8936 4952--1 582262---
Peňažné finančné inštitúcie4 86435311 134-3 525--195-9418-00---9944---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 1310-633-5-0-248-334156-00---5663---
Nefinančné spoločnosti1 492130299-169-41-11732-0814--237-13---
Centrálna vláda 2)13 61306511 447--1 041-1 4221 3256 093--8935 6812--1 267193---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1870--1--154-2916-103-00--11435---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt