Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 217 025378104 635284 806-1 266 094-230 09472 334978 852-18 620971 68023 598-225 50740 804---
Peňažné finančné inštitúcie1 510 967044 19182 382-678 144-37 34028 163464 355-0107 42023 340-43 0932 539---
Finančné inštitúcie iné ako PFI81 95306 8751 179-0-4327 14223 496-00--41 7901 039---
Nefinančné spoločnosti252 93603 69413 242-40 649-25 0067 939125 406-024 816--7 9524 231---
Centrálna vláda 2)2 294 19537849 516186 001-491 885-159 87927 844356 819-18 620839 441258-131 51132 421---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)76 97503592 002-55 416-7 4371 2468 776-04--1 161574---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom218 2591714 00520 176-26 401-6 9537 735106 468-86539 2438-2 4643 940---
Peňažné finančné inštitúcie100 49707253 956-15 662-5546 00670 490-00--8362 269---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 1920968616-0-0270-00--50972---
Nefinančné spoločnosti27 6420481 325-3 879-1 08680218 259-01 098--469676---
Centrálna vláda 2)84 9001712 26413 399-5 313-4 92787617 574-86538 1458-606923---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 0270-880-1 547-38624145-00--450---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom42 645903 1214 216-11 250-1 4302 6438 053-7459 8682-1 009308---
Peňažné finančné inštitúcie10 85106971 356-4 483-1612 669765-00--69723---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3490567-29-0--4-14-13-00---1580---
Nefinančné spoločnosti6570-40-60-51--159-215-712-01 093--427272---
Centrálna vláda 2)29 009901 8973 019-5 287-1 1362087 911-7458 7752-1613---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 7790--70-1 429-296-5102-00--270---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom596 34217112 64353 734-14 699-71 65928 227186 322-0207 6447 704-5 9907 720---
Peňažné finančné inštitúcie175 3990486 651-9 946-3 48423 275123 091-007 704-1 15050---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 58804 925933-0-000-00--65377---
Nefinančné spoločnosti42 7870-1 150-4 482-9 1931 60924 886-00--476991---
Centrálna vláda 2)369 2231717 67043 909-0-58 1333 31438 345-0207 6440-3 6066 602---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 3450-1 091-271-849290-00--1050---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom161 1211712 29016 814-4 920-5 4687 25993 885-025 5650-1 3753 546---
Peňažné finančné inštitúcie78 7480212 211-1 259-285 81966 723-00--4442 243---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 4960624616-0-000-00--19957---
Nefinančné spoločnosti24 0810-1 242-3 651-67777217 234-00--83422---
Centrálna vláda 2)55 8111711 64511 893-0-4 7046499 928-025 5650-604823---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9850-852-10-59190-00--450---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom12 682901 8681 454--101-1 0562 6394 932-0-2000-1 077-43---
Peňažné finančné inštitúcie5 2970080-65--422 6342 170-00--3900---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1980223-22-0-000-00--9-12---
Nefinančné spoločnosti-1 6000--38--176--182-172-1 131-00--4752---
Centrálna vláda 2)8 854901 6451 513-0-1 3001823 893-0-2000-604-82---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-670--79-10--20-50-00--270---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 620 68320891 992231 072-1 251 395-158 43544 107792 530-18 620764 03615 894-219 51733 084---
Peňažné finančné inštitúcie1 335 568044 14375 731-668 198-33 8564 888341 264-0107 42015 636-41 9432 489---
Finančné inštitúcie iné ako PFI75 36401 950246-0-4327 14223 496-00--41 137962---
Nefinančné spoločnosti210 14903 69412 092-36 167-15 8136 330100 520-024 816--7 4763 240---
Centrálna vláda 2)1 924 97220741 846142 092-491 885-101 74624 530318 474-18 620631 797258-127 90525 819---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)74 6300359911-55 145-6 5881 2178 776-04--1 056574---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom57 13701 7153 362-21 481-1 48547612 583-86513 6798-1 089395---
Peňažné finančné inštitúcie21 74907041 745-14 403-5261873 767-00--39226---
Finančné inštitúcie iné ako PFI69603440-0-0270-00--31015---
Nefinančné spoločnosti3 56104883-228-409301 025-01 098--386254---
Centrálna vláda 2)29 08906191 506-5 313-2232277 646-86512 5818-2100---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 0420-28-1 537-3275145-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 96301 2532 762-11 351-37443 121-74510 0682--68351---
Peňažné finančné inštitúcie5 55406971 276-4 418-20335-1 405-00--30723---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1510344-7-0--4-14-13-00---16712---
Nefinančné spoločnosti2 2570-40-22-227-23-43419-01 093--380220---
Centrálna vláda 2)20 15502521 506-5 287--164264 018-7458 9752--58895---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 8460-9-1 419-3160102-00--00---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt