Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 173 593288101 505280 592-1 254 843-228 56669 476970 906-17 874961 44623 332-224 54940 504---
Peňažné finančné inštitúcie1 498 610043 49381 027-673 661-37 18025 494463 705-0106 06423 075-42 3952 515---
Finančné inštitúcie iné ako PFI81 65806 3091 208-0-4367 15623 515-00--41 9951 039---
Nefinančné spoločnosti253 50703 73413 302-40 597-25 1608 143126 151-024 933--7 5273 960---
Centrálna vláda 2)2 264 64228847 619182 983-486 598-158 66127 432348 860-17 874830 445257-131 49732 416---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)75 17603502 072-53 987-7 1291 2518 675-04--1 134574---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom210 687813 01119 748-24 257-6 0456 511110 201-83135 7238-2 9801 373---
Peňažné finančné inštitúcie98 19206523 116-13 606-8515 18073 531-00--636619---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 6880805612-0-066305-00--85347---
Nefinančné spoločnosti30 1820781 331-6 071-72573820 329-0167--386357---
Centrálna vláda 2)78 237811 47614 162-4 143-4 08951416 021-83135 5568-1 088349---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 3880-527-437-3801315-00--160---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 319-134991 181-5 679--988-121-4 646--615 4902-2 030-745---
Peňažné finančné inštitúcie-6 639095489-1 604-60038-9 446-00--268-287---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1540558-15-0-0-20-19-00--680-30---
Nefinančné spoločnosti4 1560-1245-2 129-72-1342 268-0-362--23567---
Centrálna vláda 2)9 046-13-30669-1 560--1 96962 571--615 8522-942-496---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6020-33-386-309-11-20-00---950---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom583 4658110 77452 282-14 800-70 60125 589181 391-0207 8347 519-4 9127 763---
Peňažné finančné inštitúcie169 9160476 572-9 881-3 52620 641120 921-007 519-75950---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 39104 702955-0-000-00--64490---
Nefinančné spoločnosti44 3860-1 188-4 658-9 3741 78126 017-00--429939---
Centrálna vláda 2)360 361816 02542 397-0-56 8333 13334 453-0207 8340-3 0026 684---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4110-1 170-261-868340-00--780---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom162 785811 40116 214-5 768-4 7396 19697 965-027 8890-1 2751 339---
Peňažné finančné inštitúcie78 7090221 805-1 722-05 16069 156-00--240604---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1210449585-0-000-00--4047---
Nefinančné spoločnosti25 9040-1 331-4 046-54272118 870-00--56338---
Centrálna vláda 2)56 4598193012 022-0-4 0893029 939-027 8890-939349---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)5920-471-0-108130-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-5 321-13-415-1 129-188--1 902-167-2 898-08280-854-680---
Peňažné finančné inštitúcie-7 0370-41-79-38--5445-6 755-00--58-249---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1310202-36-0-000-00---10-25---
Nefinančné spoločnosti1 1890-54-150-40-1101 009-00---2268---
Centrálna vláda 2)468-13-576-1 078-0--1 926-932 848-08280-939-474---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-720-10-0-38-90-00---1110---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 590 12820890 731228 310-1 240 043-157 96543 887789 515-17 874753 61215 813-219 63732 742---
Peňažné finančné inštitúcie1 328 694043 44674 455-663 780-33 6544 853342 784-0106 06415 556-41 6362 466---
Finančné inštitúcie iné ako PFI75 26701 607253-0-4367 15623 515-00--41 351949---
Nefinančné spoločnosti209 12103 73412 114-35 939-15 7866 362100 134-024 933--7 0983 021---
Centrálna vláda 2)1 904 28220741 594140 586-486 598-101 82824 299314 407-17 874622 611257-128 49525 732---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)72 7650350902-53 726-6 2611 2178 675-04--1 056574---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom47 90201 6103 534-18 489-1 30631512 236-8317 8348-1 70534---
Peňažné finančné inštitúcie19 48206301 311-11 884-851204 375-00--39615---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 567035627-0-066305-00--8130---
Nefinančné spoločnosti4 2790780-2 025-183171 459-0167--33019---
Centrálna vláda 2)21 77805462 140-4 143-02126 082-8317 6678-1490---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7960-56-437-272015-00--160---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom13 64009142 310-5 491-91446-1 748--614 6612-1 176-65---
Peňažné finančné inštitúcie3990136568-1 566-654-7-2 691-00--210-37---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 023035621-0-0-20-19-00--690-5---
Nefinančné spoločnosti2 9670-124-49-1 979-32-241 259-0-362--257-1---
Centrálna vláda 2)8 57705461 747-1 560--4399-277--615 0232-3-22---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6740-23-386-271-2-20-00--160---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt