Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 163 089301100 998279 412-1 249 163-229 59569 676975 192-17 936953 79923 622-222 44441 251---
Peňažné finančné inštitúcie1 503 805043 39880 538-672 057-36 57925 455472 926-0104 55723 367-42 1262 802---
Finančné inštitúcie iné ako PFI80 53005 7501 224-0-4367 17623 528-00--41 3471 069---
Nefinančné spoločnosti248 60403 85913 296-38 468-25 0908 278123 855-024 571--7 2943 892---
Centrálna vláda 2)2 255 58230047 650182 315-485 038-160 66527 505346 189-17 936824 668255-130 44832 913---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)74 56803412 039-53 600-6 8251 2628 694-04--1 229574---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom229 6321043 27917 224-26 118-3 5967 454119 364-83442 2468-5 8873 622---
Peňažné finančné inštitúcie110 23407753 340-15 571-5945 27182 426-00--1 362895---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 9360655558-0-00225-00--1 42177---
Nefinančné spoločnosti30 18502201 191-4 000-6621 41121 934-026--326415---
Centrálna vláda 2)84 4951041 62911 370-5 969-2 17772714 619-83442 2208-2 7072 235---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 7820-765-578-16345160-00--710---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom10 315-47950-824-2 048--6 9912077 089--5446 3872-2 321-330---
Peňažné finančné inštitúcie1110247-42--1 362--1 131-431 278-00--957207---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 466065551-0-0-88206-00--62419---
Nefinančné spoločnosti1 3560220-80--710-242661 754-0-181---96159---
Centrálna vláda 2)7 936-47-172-668-4 861--5 961623 737--5446 5682-765-714---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-5540--85--741-7710114-00--710---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom589 1129311 19053 412-14 612-72 50425 756184 289-0207 0137 836-4 0578 443---
Peňažné finančné inštitúcie177 2680886 651-9 843-3 58020 595127 676-007 836-700299---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 26104 500992-0-000-00--654115---
Nefinančné spoločnosti43 1980-1 134-4 508-9 3341 89225 008-00--451871---
Centrálna vláda 2)359 902936 60243 476-0-58 7593 22631 605-0207 0130-2 0637 158---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4830-1 159-261-831430-00--1890---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom167 8521041 48514 048-6 290-2 8996 480104 161-029 1800-8032 506---
Peňažné finančné inštitúcie87 4150431 936-2 239-145 14876 644-00--552839---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2590522554-0-000-00--10677---
Nefinančné spoločnosti27 0780-1 135-4 000-5651 02219 962-00--72322---
Centrálna vláda 2)51 1011049209 686-0-2 1772977 555-029 1800-181 268---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9990-737-51-143130-00--550---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-2 026-471 078-299--638--708-19-2 580-06980-50391---
Peňažné finančné inštitúcie678032-103-154--34549185-00--457249---
Finančné inštitúcie iné ako PFI669052248-0-000-00--7722---
Nefinančné spoločnosti-1940--23--580-11-13394-00---103120---
Centrálna vláda 2)-3 007-47524-166-0--433-35-3 159-06980--4360---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-1730--55--212-59-200-00--550---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 573 97720889 808226 000-1 234 551-157 09143 920790 903-17 936746 78715 786-218 38732 809---
Peňažné finančné inštitúcie1 326 537043 31073 887-662 214-32 9994 860345 250-0104 55715 531-41 4262 503---
Finančné inštitúcie iné ako PFI74 26901 250232-0-4367 17623 528-00--40 693954---
Nefinančné spoločnosti205 40603 85912 162-33 960-15 7566 38698 847-024 571--6 8433 021---
Centrálna vláda 2)1 895 68020741 048138 839-485 038-101 90624 279314 584-17 936617 655255-128 38525 756---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)72 0850341880-53 339-5 9941 2198 694-04--1 040574---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom61 78001 7943 176-19 828-69797415 203-83413 0668-5 0841 117---
Peňažné finančné inštitúcie22 81907321 404-13 332-5801235 782-00--81056---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 67701334-0-00225-00--1 3150---
Nefinančné spoločnosti3 108022056-0-973891 972-026--25494---
Centrálna vláda 2)33 39407091 684-5 969-04307 064-83413 0408-2 689967---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7830-28-527-2032160-00--160---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom12 3410-128-525-2 686--6 2832269 669--5445 6892-2 271-721---
Peňažné finančné inštitúcie-568021561--1 516--786-921 093-00--500-43---
Finančné inštitúcie iné ako PFI79701333-0-0-88206-00--547-4---
Nefinančné spoločnosti1 5500220-57--130-132791 360-0-181--739---
Centrálna vláda 2)10 9430-696-502-4 861--5 528976 896--5445 8702-1 201-714---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-3810--30--529-1830114-00--160---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt