Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 151 924348100 036280 238-1 247 114-236 56469 395967 684-18 480946 68223 582-220 07642 073---
Peňažné finančné inštitúcie1 502 586043 15180 581-673 418-37 71125 497471 571-0103 56723 329-41 1682 593---
Finančné inštitúcie iné ako PFI79 01105 0921 173-0-4367 26423 320-00--40 6841 043---
Nefinančné spoločnosti246 61703 63813 377-39 178-25 0648 012122 118-024 102--7 3873 741---
Centrálna vláda 2)2 248 60034847 821182 983-480 177-166 60827 372342 095-18 480819 010253-129 67934 122---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)75 11003342 124-54 341-6 7451 2508 580-04--1 158574---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom236 2161413 60118 600-30 807-9 7888 256111 965-85943 65010-3 8944 786---
Peňažné finančné inštitúcie109 73708793 070-18 441-6405 15278 906-00--6761 973---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 5490724598-0-960381-00--1 67080---
Nefinančné spoločnosti26 98402861 298-5 449-7671 01217 714-067--49342---
Centrálna vláda 2)91 1841411 71212 826-6 681-8 1092 01611 564-85943 58310-1 4332 391---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)4 7620-808-236-176763 400-00--660---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom37 688301 422-183-7 667-4 9761 95311 629-889 3022--6461 479---
Peňažné finančné inštitúcie7 722028210-4 562-2941 0281 258-00--422-134---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 895062018-0-96-73-170-00--1 407-3---
Nefinančné spoločnosti-99028686--736--61-449995-0-62---22567---
Centrálna vláda 2)24 96830234-429-4 359-4 5131 4156 171-889 3642--2 2991 550---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 2020-132--518-134323 375-00--48-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom591 17514110 11153 712-15 249-73 21225 772186 869-0206 3787 815-4 0068 051---
Peňažné finančné inštitúcie176 5670566 755-9 688-3 92520 545127 491-007 815-24250---
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 58403 978944-0-000-00--57785---
Nefinančné spoločnosti43 3990-1 157-5 088-9 3231 90424 614-00--554759---
Centrálna vláda 2)362 9701416 07743 642-0-59 1923 26134 764-0206 3780-2 4997 158---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 6550-1 214-473-772620-00--1340---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom161 4391411 47814 959-7 564-2 4386 62594 150-029 1800-1 7533 292---
Peňažné finančné inštitúcie83 0690261 871-2 054-375 13671 977-00--971 871---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 5310620598-0-000-00--24370---
Nefinančné spoločnosti25 3740-1 213-5 449-57391816 869-00--49303---
Centrálna vláda 2)50 51414183210 563-0-1 7255425 304-029 1800-1 3191 049---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)9520-714-61-103290-00--450---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 56630918-584-72--2 0767462 487-0-5130-1 368148---
Peňažné finančné inštitúcie3 912011272-788--1631 2321 957-00---35-150---
Finančné inštitúcie iné ako PFI768051622-0-000-00--2300---
Nefinančné spoločnosti-3220-1--189--169-452619-00---17341---
Centrálna vláda 2)-2 01630391-988--537--1 816-40-89-0-5130-1 319257---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2240-109-10-7260-00--270---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 560 74920889 925226 526-1 231 865-163 35243 623780 815-18 480740 30515 767-216 07034 022---
Peňažné finančné inštitúcie1 326 019043 09573 826-663 730-33 7864 952344 080-0103 56715 514-40 9262 543---
Finančné inštitúcie iné ako PFI73 42801 114229-0-4367 26423 320-00--40 107958---
Nefinančné spoločnosti203 21803 63812 220-34 090-15 7416 10897 504-024 102--6 8332 982---
Centrálna vláda 2)1 885 62920741 744139 341-480 177-107 41624 111307 331-18 480612 632253-127 18026 964---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)72 4550334910-53 868-5 9731 1888 580-04--1 024574---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom74 77702 1233 641-23 243-7 3501 63117 815-85914 47010-2 1411 493---
Peňažné finančné inštitúcie26 66808531 199-16 387-603166 929-00--579102---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 01801040-0-960381-00--1 42710---
Nefinančné spoločnosti1 610028685-0-19494845-067--039---
Centrálna vláda 2)40 67008802 263-6 681-6 3841 4746 260-85914 40310-1141 342---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 8100-94-175-73473 400-00--210---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom35 1220504401-7 595-7 0521 2079 142-889 8142--2 0141 331---
Peňažné finančné inštitúcie3 8100271-262-3 774-457-204-699-00--45716---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1270104-4-0-96-73-170-00--1 177-3---
Nefinančné spoločnosti223028685--547-1083376-0-62---5227---
Centrálna vláda 2)26 9840-157559-4 896-6 3291 4556 260-889 8762--3 6181 293---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 9780-23--528-62263 375-00--21-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt