Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 470 0691 017108 899315 365-1 344 186-242 72576 101993 229-18 3321 061 62824 001-231 29854 305---
Peňažné finančné inštitúcie1 563 165346 06694 927-707 808-36 27427 026456 982-0110 67823 728-47 80511 871---
Finančné inštitúcie iné ako PFI86 24326 1584 691-0-8276 95124 654-00--41 995966---
Nefinančné spoločnosti261 881134 28311 880-56 760-22 5867 128120 887-025 298--8 2584 801---
Centrálna vláda 2)2 477 79299652 020200 928-521 931-174 65233 806382 367-18 332925 650273-131 87335 959---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)80 98923722 940-57 687-8 3861 1908 339-02--1 366707---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom212 5024315 1421 666-40 277-10 3789 627100 360-36736 43011-5 3732 871---
Peňažné finančné inštitúcie98 4790931327-19 957-5605 69868 151-00--1 7221 133---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 37905800-0-63452317-00--95611---
Nefinančné spoločnosti29 9790246805-13 474-7421 09712 691-021--236667---
Centrálna vláda 2)79 2244313 3850-5 899-8 2142 36719 079-36736 40911-2 4511 042---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4400-534-947-79913122-00--817---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom17 3911811 994985-15 944-3 473-1 204-11 255--556 5565-85791---
Peňažné finančné inštitúcie-5 8070637118-2 926--250-2 134-8 104-00--595405---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4390-2060-0-4232759-00--260-43---
Nefinančné spoločnosti3 351097333-10 225--731-253-5 663-0-673---3248---
Centrálna vláda 2)17 5691811 4660-2 038-3 9048602 378--557 2295-80-336---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 8390-534-755-508-475-00---4617---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom611 33460512 07756 779-15 223-81 61329 863176 923-0213 5627 541-8 0059 748---
Peňažné finančné inštitúcie173 4090946 385-10 651-3 06622 346119 886-007 541-3 39644---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 94404 7761 147-0-04520-00--53040---
Nefinančné spoločnosti35 9840-1 608-3 092-7 4341 47320 491-00--5081 379---
Centrálna vláda 2)393 3136057 20747 000-1 240-70 4675 57636 546-0213 5620-3 4298 286---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 6830-639-240-646160-00--1420---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom145 0844311 6381 636-5 334-6 1978 71188 482-030 2130-7482 125---
Peňažné finančné inštitúcie74 063041312-2 888-55 58764 035-00--529666---
Finančné inštitúcie iné ako PFI94404720-0-04520-00--200---
Nefinančné spoločnosti17 6000-790-2 446-5031 09712 040-00--100624---
Centrálna vláda 2)51 8374311 1250-0-5 6041 56212 407-030 2130-91835---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)6400-534-0-85130-00--80---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-20 050181-1 172955--1 254-342-1 728-17 555-01 0330--366-305---
Peňažné finančné inštitúcie-10 4990-64103--460--241-2 070-7 662-00---99-6---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-900-3140-0-04520-00---2280---
Nefinančné spoločnosti-6 9180-318--794--672-198-5 599-00---84111---
Centrálna vláda 2)-2 930181-7940-0-1 35984-4 294-01 0330-91-409---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3880-534-0--10440-00---460---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 858 73541396 822258 586-1 328 963-161 11246 238816 306-18 332848 06616 460-223 29344 556---
Peňažné finančné inštitúcie1 389 755345 97288 541-697 157-33 2084 680337 096-0110 67816 187-44 40911 827---
Finančné inštitúcie iné ako PFI79 29821 3823 545-0-8276 49924 654-00--41 465926---
Nefinančné spoločnosti225 896134 28310 272-53 668-15 1525 655100 396-025 298--7 7503 422---
Centrálna vláda 2)2 084 48039244 813153 928-520 691-104 18528 230345 821-18 332712 088273-128 44427 674---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)79 30523722 300-57 447-7 7401 1748 339-02--1 224707---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom67 41803 50430-34 943-4 18191611 878-3676 21711-4 625746---
Peňažné finančné inštitúcie24 416089015-17 069-5551114 116-00--1 193467---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 43501080-0-630317-00--93611---
Nefinančné spoločnosti12 379024615-11 028-2390651-021--13643---
Centrálna vláda 2)27 38702 2600-5 899-2 6108056 672-3676 19611-2 360208---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 8000-0-947-7140122-00--017---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom37 44003 16630-17 198-3 1315246 300--555 5235-1 223396---
Peňažné finančné inštitúcie4 692070115-3 386--9-64-442-00--694411---
Finančné inštitúcie iné ako PFI52901080-0-42-12559-00--488-43---
Nefinančné spoločnosti10 26909715-11 019--59-55-64-0-673--52-63---
Centrálna vláda 2)20 49902 2600-2 038-2 5457766 672--556 1965--1173---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 4510-0-755-612-875-00--017---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt