Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 442 541837106 909304 648-1 328 241-239 10177 4671 004 361-18 3881 054 31624 395-230 51154 203---
Peňažné finančné inštitúcie1 568 010345 42993 933-704 881-36 52129 159465 013-0110 27924 126-47 21211 457---
Finančné inštitúcie iné ako PFI82 40026 3641 219-0-7856 62424 591-00--41 7851 031---
Nefinančné spoločnosti260 908134 18613 828-46 535-23 3107 381126 546-026 086--8 2954 741---
Centrálna vláda 2)2 452 35181650 554193 527-519 894-170 62233 109379 947-18 388917 949269-131 80736 285---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)78 87323762 141-56 931-7 8631 1948 264-02--1 412690---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom278 3864334 41019 429-29 856-9 8589 616101 609-85583 38616-6 47712 875---
Peňažné finančné inštitúcie110 84208355 061-16 048-2946 20171 090-00--1 22510 088---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 7030589578-0-6052427-00--98710---
Nefinančné spoločnosti24 36202161 384-3 890-5701 14215 986-044--295835---
Centrálna vláda 2)137 8564322 77011 767-8 307-8 6742 20514 106-85583 34216-3 8721 942---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 6231-639-1 611-260160-00--970---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom91 632883155 727-12 469-2 877-21510 012-13147 2243-3 2169 873---
Peňažné finančné inštitúcie22 90401363 526-4 133--145-1 0006 664-00--8168 774---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0430279-48-0-59-64381-00--4342---
Nefinančné spoločnosti-1 0850216226--781--39341-653-0-30--23158---
Centrálna vláda 2)67 26987-3162 080-7 609-3 2808233 713-13147 2543-1 6541 038---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 5001--57-1 508-76-15-93-00--810---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom633 58042413 25057 527-16 477-81 26831 591194 478-0212 5298 034-8 37310 053---
Peňažné finančné inštitúcie185 91501587 795-11 111-3 30624 416127 548-008 034-3 49750---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 83805 091949-0-000-00--75840---
Nefinančné spoločnosti42 9130-1 300-3 886-8 1061 67126 090-00--5921 268---
Centrálna vláda 2)395 5954248 00146 354-1 240-69 1065 49240 840-0212 5290-3 3388 695---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 3190-1 129-240-750120-00--1880---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom161 9423511 73213 741-5 656-8 3698 70488 464-030 2130-2 1582 905---
Peňažné finančné inštitúcie78 4200671 747-2 347-286 10466 176-00--6781 273---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1590491572-0-000-00--8610---
Nefinančné spoločnosti22 2930-1 228-3 258-4931 07515 415-00--147677---
Centrálna vláda 2)59 2033511 1749 584-0-7 7491 5096 873-030 2130-1 157944---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)8660-610-51-99160-00--900---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 939659052--929-2 014-7771 685-08140-1 42565---
Peňažné finančné inštitúcie5 462044212-433--66-9455 514-00--2700---
Finančné inštitúcie iné ako PFI90181-54-0-000-00---12810---
Nefinančné spoločnosti-2 0670-70--1 413--2443-578-00--869---
Centrálna vláda 2)1 5166365-103-0-2 355167-3 251-08140-1 12346---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)190--73-51--31-20-00--740---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 808 96141393 659247 121-1 311 764-157 83345 876809 883-18 388841 78816 361-222 13844 150---
Peňažné finančné inštitúcie1 382 095345 27186 138-693 770-33 2154 743337 465-0110 27916 092-43 71511 407---
Finančné inštitúcie iné ako PFI75 56221 273270-0-7856 62424 591-00--41 027992---
Nefinančné spoločnosti217 995134 18612 528-42 649-15 2045 710100 456-026 086--7 7033 473---
Centrálna vláda 2)2 056 75639242 553147 173-518 654-101 51627 617339 107-18 388705 421269-128 46927 590---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)76 55423761 012-56 691-7 1131 1828 264-02--1 224690---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom116 445822 6785 688-24 200-1 48991213 145-85553 17316-4 3199 970---
Peňažné finančné inštitúcie32 42207683 314-13 701-266974 914-00--5478 815---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 5440986-0-6052427-00--9010---
Nefinančné spoločnosti2 0690216156-632-7767571-044--148158---
Centrálna vláda 2)78 653811 5962 183-8 307-9256967 233-85553 12916-2 715998---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 7571-29-1 560-16100-00--70---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom86 69382-2755 675-13 398-8635628 327-13146 4103-1 7919 808---
Peňažné finančné inštitúcie17 4420923 314-3 700--79-551 150-00--5468 774---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 0340986-0-59-64381-00--562-8---
Nefinančné spoločnosti9820216156-632--14938-75-0-30--14549---
Centrálna vláda 2)65 75381-6812 183-7 609-9256566 964-13146 4403-531992---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 4811-16-1 457-107-13-93-00--70---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt