Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 350 389749106 586298 920-1 315 770-236 20877 570994 502-18 2581 006 80324 011-227 42444 337---
Peňažné finančné inštitúcie1 543 812345 29390 408-700 747-36 66730 159458 318-0109 39723 745-46 3962 682---
Finančné inštitúcie iné ako PFI81 40426 0851 265-0-7266 68824 205-00--41 4051 030---
Nefinančné spoločnosti262 895133 97013 601-47 316-23 7027 359127 194-027 005--8 0684 680---
Centrálna vláda 2)2 384 91572850 870191 448-512 284-167 32832 154376 428-18 258870 400266-130 22435 255---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)77 36313682 198-55 423-7 7851 2108 357-02--1 331690---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom227 8293323 34319 493-31 157-12 0739 38899 497-84943 36211-6 0192 636---
Peňažné finančné inštitúcie98 31807853 975-16 833-6176 44468 011-00--1 005648---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 0790524654-0-372305-00--5165---
Nefinančné spoločnosti30 97601871 248-7 977-5111 02319 269-062--200499---
Centrálna vláda 2)94 0383321 84712 465-5 530-10 5581 83911 903-84943 30011-4 2581 477---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4190-1 151-817-384109-00--417---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom34 109-161 3624 780-13 421-3 697-1 1661 299-2609 1302-688636---
Peňažné finančné inštitúcie10 48004302 236-4 775-63-1 4224 438-00---7535---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-580110-75-0--55-38268-00---2724---
Nefinančné spoločnosti5 110018722-3 895--734-1441 927-0-209--181-15---
Centrálna vláda 2)18 202-166352 511-4 401-4 248436-5 069-2609 3392-835604---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3750-86-350-1752-265-00--207---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom628 37441812 66057 474-17 405-79 25432 371192 793-0211 7137 768-6 9489 988---
Peňažné finančné inštitúcie180 18601147 583-10 677-3 37225 361122 034-007 768-3 22750---
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 82804 9101 002-0-000-00--88630---
Nefinančné spoločnosti44 9810-1 229-5 299-8 3501 67026 668-00--5061 259---
Centrálna vláda 2)394 0794187 63646 458-1 240-66 7515 32644 091-0211 7130-2 2158 649---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 3000-1 202-189-781140-00--1140---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom166 7483321 74015 473-6 371-9 5568 70188 169-032 7950-1 6262 317---
Peňažné finančné inštitúcie75 6970492 040-1 669-126 34164 602-00--448536---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1970501645-0-000-00--510---
Nefinančné spoločnosti25 9400-1 248-4 204-3461 02318 492-00--200427---
Centrálna vláda 2)63 1433321 19010 862-498-9 1331 3275 075-032 7950-9091 354---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7710-678-0-65100-00--180---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 100-169571 692-542-2 407-1 3973 095-03030--941441---
Peňažné finančné inštitúcie5 199023301--78--46-1 4576 215-00--2410---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1710258-84-0-000-00---30---
Nefinančné spoločnosti1 4060-71-122--365301 421-00--184-57---
Centrálna vláda 2)339-166761 403-498-2 83526-4 541-03030--1 360499---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-150-1-0--1740-00---30---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 722 01433093 926241 446-1 298 365-156 95445 199801 709-18 258795 09016 243-220 47634 349---
Peňažné finančné inštitúcie1 363 626345 17982 825-690 070-33 2954 798336 284-0109 39715 977-43 1692 632---
Finančné inštitúcie iné ako PFI74 57621 175263-0-7266 68824 205-00--40 5191 000---
Nefinančné spoločnosti217 914133 97012 372-42 017-15 3525 689100 526-027 005--7 5623 421---
Centrálna vláda 2)1 990 83631043 234144 990-511 044-100 57726 828332 337-18 258658 686266-128 00926 606---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)75 0631368996-55 234-7 0041 1968 357-02--1 217690---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom61 08101 6034 020-24 786-2 51768711 328-84910 56711-4 393319---
Peňažné finančné inštitúcie22 62107361 935-15 164-6051033 409-00--557112---
Finančné inštitúcie iné ako PFI8820239-0-372305-00--4655---
Nefinančné spoločnosti5 03501870-3 773-1650777-062--071---
Centrálna vláda 2)30 89406571 603-5 032-1 4255126 828-84910 50511-3 349123---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 6480-473-817-31909-00--237---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom27 00904053 088-12 879-1 290231-1 796-2608 8262-1 629195---
Peňažné finančné inštitúcie5 28104071 935-4 853-10935-1 777-00---31635---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-2290-1489-0--55-38268-00---2694---
Nefinančné spoločnosti3 7050187-49-3 773--369-174506-0-209---343---
Centrálna vláda 2)17 8620-411 108-3 903-1 413410-528-2609 0352-2 195105---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3900-85-350-192-2-265-00--237---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt