Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za dlhové cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta a pôvodnej splatnosti.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom4 111 87331998 629280 422-1 239 446-231 52867 345956 312-18 392935 17723 359-220 67140 592---
Peňažné finančné inštitúcie1 493 187042 86980 572-668 856-37 41724 468470 315-0102 11023 107-40 7462 727---
Finančné inštitúcie iné ako PFI77 07704 4731 156-0-3407 33723 493-00--39 2321 046---
Nefinančné spoločnosti246 09503 35213 291-39 913-25 1228 478120 997-023 656--7 6133 674---
Centrálna vláda 2)2 223 59731847 587183 412-475 818-162 04425 843336 301-18 392809 408252-131 97032 570---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)71 91703481 991-54 859-6 6051 2195 206-04--1 110575---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom273 8851113 74221 861-39 607-13 4417 464123 099-85547 24313-9 5407 020---
Peňažné finančné inštitúcie122 52601 0103 102-21 191-7505 20685 032-00--1 4794 756---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 6580602622-0-18336383-00--1 61482---
Nefinančné spoločnosti30 2340311 480-4 716-1 1861 15720 054-01 059--294257---
Centrálna vláda 2)114 2881112 09915 890-11 856-11 22272917 615-85546 18413-5 9011 925---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)3 1790-767-1 844-2653615-00--2520---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom43 149-72-1 190-205-19 281-2 784-3507 369-4337 4764-6 874673---
Peňažné finančné inštitúcie9 527094-612-10 613-456-85-2 357-00--1 33781---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-6080-1 179-79-0-18168205-00--19565---
Nefinančné spoločnosti2 6100-196123--620--758-822 799-01 053--25932---
Centrálna vláda 2)29 686-7291418-7 664-2 852-3586 791-4336 4234-4 872496---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 9330--55-1 624-2167-69-00--211-1---
Krátkodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom588 4371119 19354 297-15 176-75 28825 026184 382-0206 8777 657-2 6387 903---
Peňažné finančné inštitúcie172 4970456 484-8 900-4 08819 312125 534-007 657-277200---
Finančné inštitúcie iné ako PFI4 81703 462923-0-000-00--34785---
Nefinančné spoločnosti43 7220-1 156-5 276-9 4932 35723 995-00--727718---
Centrálna vláda 2)364 9721115 68644 630-537-61 0073 30134 853-0206 8770-1 1806 901---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 4300-1 104-463-700560-00--1070---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom184 3071111 54018 876-7 005-5 6846 705107 108-030 2130-6566 521---
Peňažné finančné inštitúcie91 9170231 848-2 260-235 16477 791-00--1114 697---
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 3580553620-0-000-00--13847---
Nefinančné spoločnosti27 3740-1 390-4 679-7301 15718 909-00--294215---
Centrálna vláda 2)62 86311196414 359-0-4 88935610 408-030 2130-1131 561---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)7950-659-66-42280-00--00---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom90-72-1 909668--59--3 699-5245 641-0-6040-108468---
Peňažné finančné inštitúcie-2 1790-42-221-813--19218-2 556-00---3031---
Finančné inštitúcie iné ako PFI-9180-973-78-0-000-00--8647---
Nefinančné spoločnosti2 0310-33--356--68-72 138-00--27516---
Centrálna vláda 2)1 186-72-894993--582--3 441-5376 059-0-6040--182374---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)-300--59-66-220-00---410---
Dlhodobé dlhové cenné papiere
Zostatky emisií
Celkom3 523 43620889 436226 125-1 224 270-156 24042 319771 930-18 392728 30015 702-218 03332 689---
Peňažné finančné inštitúcie1 320 691042 82474 088-659 956-33 3295 156344 781-0102 11015 450-40 4692 528---
Finančné inštitúcie iné ako PFI72 26001 011233-0-3407 33723 493-00--38 885961---
Nefinančné spoločnosti202 37303 35212 135-34 637-15 6296 12197 002-023 656--6 8862 956---
Centrálna vláda 2)1 858 62520741 901138 782-475 281-101 03722 542301 448-18 392602 530252-130 79025 669---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)69 4870348887-54 396-5 9051 1635 206-04--1 003575---
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom89 57702 2022 985-32 602-7 75775915 991-85517 03013-8 884499---
Peňažné finančné inštitúcie30 61009871 254-18 931-727427 241-00--1 36860---
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 2990492-0-18336383-00--1 47635---
Nefinančné spoločnosti2 85903190-37-45601 145-01 059--041---
Centrálna vláda 2)51 42501 1351 531-11 856-6 3333737 207-85515 97113-5 788363---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)2 3840-108-1 778-223815-00--2520---
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom43 0580719-873-19 340-6 4831741 728-4338 0804-6 766204---
Peňažné finančné inštitúcie11 7060136-391-9 800-648-103199-00--1 36750---
Finančné inštitúcie iné ako PFI3100-206-1-0-18168205-00--10917---
Nefinančné spoločnosti5800-19690--264--690-75661-01 053---1616---
Centrálna vláda 2)28 5000985-575-8 246-6 293179732-4337 0274-5 054122---
Verejná správa, okrem centrálnej vlády 2)1 9630-4-1 558-2145-69-00--252-1---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt